Japan er ramt af tyfon og Californien er ramt af kraftige naturbrande