Om Tryg

Klagemuligheder

Her har du en oversigt over de klagemuligheder, du har som kunde i Tryg.

Er du uenig i afgørelsen af din forsikringssag?

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling i Tryg, der har behandlet din forsikringssag. Hvis sagen kan løses på denne måde, vil det være nemmest og hurtigst for begge parter.

Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig er utilfreds med afgørelsen, har du forskellige klagemuligheder.

Klager, der vedrører din skadesforsikring

Klager vedrørende private og erhvervsmæssige skadeforsikringer kan du rette til Kvalitetsafdelingen i Tryg, der så vil se på sagen med nye øjne og give sin vurdering.

Adressen er:

Tryg 
Postkode J22 
Klausdalsbrovej 601 
2750 Ballerup 
Telefon: 72170390 
Mail: kvalitet@tryg.dk

Kan du ikke nå til enighed med Tryg?

Ankenævnet for forsikring

Kan du ikke nå til enighed med Tryg, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. 

Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, men kan ikke tage stilling til klager over de afgørelser, en anden persons forsikringsselskab tager.

Det kan for eksempel være aktuelt, hvis du er involveret i et færdselsuheld, hvor en anden har ansvaret for uheldet. Ankenævnet kan heller ikke tage stilling til klager over erhvervsforsikringer.

Du kan klage på Ankenævnets hjemmeside. Det koster 200 kr.

Forsikringsoplysningen

Har du erhvervsforsikringer eller er du skadelidte i en sag, har du mulighed for at kontakte Forsikringsoplysningen for overordnet råd og vejledning.

Klager fra borgere bosat i andre EU-lande

EU-kommissionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores mailadresse: tryg@tryg.dk.