Om Tryg

Gebyrer og afgifter

Trygs udgifter ved opkrævning af forsikringsbetaling er forskellige, og afhænger af om du betaler via indbetalingskort eller Betalingsservice.

Derfor er opkrævningsgebyrerne også forskellige og beregnes særskilt. Gebyret udgør 38,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via indbetalingskort og 9,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via Betalingsservice. En del af dette gebyr betaler Tryg videre til Betalingsservice (Nets).

Derudover skal der betales skadeforsikringsafgift til Staten af prisen for skadeforsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Bidrag til Garantifonden

Fra 2019 opkræves 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på alle forbrugerforsikringer. Det vil sige forsikringer, der henvender sig til privatpersoner.

Garantifondsbidraget gælder for følgende forbrugerforsikringer

Bil- og motorcykelforsikring - 40 kr. pr. police i 2022
Hus- og indboforsikring - 40 kr. pr. police i 2022
Sundhedsforsikring* - 40 kr. pr. police i 2022
Arbejdsskadeforsikring** - 30 kr. pr. fuldtidsforsikret i 2022


*Alle sundhedsforsikringer er omfattet af bidragspligten - uanset om den, der har købt forsikringen er en privatperson eller en virksomhed. Det skyldes, at den der modtager erstatningen, altid er en privatperson.
**Arbejdsskadeforsikringen er også omfattet af bidragspligten til trods for, at det typisk er en virksomhed, der har købt forsikringen. Det skyldes ligeledes, at den der modtager erstatningen, er en privatperson.

Gebyrer

Betalingsgebyrer

 • Vælger du at betale årligt, lægger vi ikke ekstra betalingsgebyr på prisen.
 • Vælger du at betale månedligt, beregner vi et tillæg på 3 % af den helårlige pris.

Rykkergebyr

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender vi en rykker. Hver gang vi sender en rykker, opkræver vi et gebyr på 100 kr. til dækning af de ekstra administrationsomkostninger.

Opsigelsesgebyr (Privatforsikringer)

Du kan vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Dette kan du gøre uden gebyrer frem til den 20. december 2023. Opsig forsikring her

Fysisk post (Privatforsikringer)

Hvis du ikke er tilmeldt digital post fra os i e-Boks eller på Min side, koster det 82,50 kr. om året pr. forsikringstager, uanset hvor mange forsikringer du har. 

Såfremt der gør sig specielle forhold gældende, kan du blive undtaget. Ring til os på 78 75 78 57 for høre nærmere. Du kan også logge ind på Min side og her registrere at du ønsker at modtage digital post.

Særligt for privat

Særligt for indbo, hus, fritidshus og Young Living

For Indbo, Hus og Fritidshus og YoungLiving opkræves:

... en årlig Naturskadeafgift på 40 kr. til Naturskaderådet, for forsikringer med branddækning af bygninger og indbo. Afgiften går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, tørke og stormfald. 

I disse typer af naturskader giver puljen tilskud til genopbygning, genplantning, m.m..

Du kan læse mere hos naturskaderaadet.dk.

Særligt for bil, MC, EU-knallert og knallert

 • En statsafgift på 42,9 % af forsikringsprisen på din ansvarsforsikring på din bil eller MC. for EU-knallert og knallertforsikring er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.
 • På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver du årligt opkrævet et miljøbidrag på 84 kr. Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse, der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes.

Særligt for båd

Statsafgiften udgør 1,0 % af fartøjets kaskoforsikringssum. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst.

Særligt for erhverv

Særligt for køretøjer til erhverv

Statsafgiften er indregnet i den del af den pris, du får oplyst inden afgifter og gebyrer.

 1. For knallerter og trehjulede el-drevne motorcykler (ellert) 230 kr.
 2. For busser, der alene udfører turist- og bestillingskørsel - 34,4 % af ansvarspræmien
 3. For andre køretøjer end de nævnte - 42,9 % af ansvarspræmien

Statsafgift gælder ikke for følgende typer køretøjer:

 • Lastbil til transport af gods mod betaling med totalvægt over 3,5 t.
 • Prøveskilte
 • Forhandler- og værkstedsforsikring
 • Traktor uregistreret
 • Traktor godkendte nr. plader
 • Arbejdsmaskiner

Særligt for erhvervsbygninger samt erhvervsløsøre

For erhvervsbygninger samt erhvervsløsøre opkræves: 

en årlig naturskadeafgift på 40 kr. til Naturskaderådet for forsikringer med branddækning af bygninger og løsøre. Afgiften går til en erstatningspulje for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, tørke og stormfald. 

I disse typer af naturskader giver puljen tilskud til genopbygning, genplantning m.m.

Du kan læse mere hos naturskaderaadet.dk.

Særligt for arbejdsskade

På arbejdsskadeforsikringen opkræves 1,9 % af prisen i arbejdsmiljøafgift. Afgiften har til formål at tilskynde arbejdsgiverne til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø.