Kundeservice

Opsig en forsikring

De fleste forsikringer kan opsiges med mindst en måneds varsel til udløbet af et forsikringsår. Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig.

Opsigelse

Opsigelse med 30 dages varsel

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

Gebyrsats for kort opsigelse

Grundgebyr: 74 kr. (2024).
Opkræves altid, hvis forsikringen opsiges før forsikringsårets udløb. Gælder alle produkter omfattet af kort opsigelse.

Forsikringer opsagt inden et år
Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræver vi – udover grundgebyret – disse gebyrer:

Indbo, Knallert, Kæledyr, Børneforsikring, Personforsikring, Ulykke, Sundhed, Teltvogn, Trailer og YoungLiving: 484 kr. (2024).

Båd, Lystfartøj, campingvogn, Motorcykel, Personbil, Hus, Fritidshus og Årsrejse: 810 kr. (2024).

Opsigelse af en forsikring i forbindelse med dødsfald

Ændring eller sletning i forsikringsforhold er blot én ting, der kræver opmærksomhed i forbindelse med dødsfald.
Læs, hvordan du skal forholde dig og hvordan du opsiger en forsikring.

Bygningsbrandforsikringen har særlige regler

Du kan kun opsige en bygningsbrandforsikring, hvis der ikke er lån i ejendommen, eller hvis brandforsikringen bliver overtaget af et andet forsikringsselskab.

Bilforsikringen har også særlige regler 

Bilens ansvarsforsikring er lovpligtig, og en opsigelse kan derfor kun ske, hvis forsikringen samtidig bliver overført til et nyt forsikringsselskab. Dit nye forsikringsselskab, sender automatisk besked til Motorregistret om, at din bil er forsikret i et nyt selskab. En opsigelse kan også ske samtidig med, at kunden skifter bil og hvor den gamle bil afmeldes/sælges.

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af en skade 

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af en skade, kan du, indtil 14 dage efter sagens afslutning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. Disse opsigelsesregler gælder dog ikke bygningsbrandforsikringen og ansvarsforsikringen for bil.

Tal med os om det praktiske 

Du kan altid kontakte os for at få hjælp med alt det praktiske i forbindelse med opsigelse.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om opsigelsesret. Såfremt du måtte ønske at opsige dine forsikringer, er det reglerne i de fuldstændige forsikringsbetingelser der gælder. Forsikringsbetingelserne kan bestilles hos os.