Kunder i Tryg har mulighed for bonus

TryghedsGruppen har fem år i træk udbetalt bonus til Trygs kunder.

Bonus fra Tryghedsgruppen til kunder i Tryg

Tidligere bonus

TryghedsGruppen er den største aktionær i Tryg. Som kunde i Tryg er du medlem af TryghedsGruppen. Trygs kunder har fået bonus i 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020.

Hvornår fik du bonus

Bonus blev udbetalt den 29. september 2020 på NemKonto. TryghedsGruppen har givet kunder, der er berettiget til bonus, direkte besked. Du kan logge ind på Min side/Min virksomhed under ‘Mine fordele’ og se din bonus.

Eventuelle bonusudbetalinger fra foregående år kan til enhver tid findes Min side/Min virksomhed.

Fakta om bonus

Det er TryghedsGruppen, der udbetaler bonus til Trygs kunder. Det betyder, at bonusbeløbet

  • er skattepligtigt
  • ikke er påvirket af, om du har haft skader
  • ikke er muligt at fratrække i prisen på dine forsikringer hos os.

Hvordan beskattes bonus?

Skatterådet gav tilbage i 2017 TryghedsGruppen et bindende svar om, at de årlige bonusudbetalinger til medlemmerne skulle beskattes som personlig indkomst. TryghedsGruppen klagede til Landsskatteretten, der nu har truffet afgørelse om, at bonusudbetalingerne i stedet skal beskattes som aktieindkomst, dvs. med 27 %. 

Vigtigt: SKAT accepterer ikke landsskatterettens afgørelse, og derfor har Skatteministeriet valgt at indbringe for domstolene. 

Hvis du er privatkunde, eller enkeltmandsvirksomhed under virksomhedsordningen, og har fået bonus fra TryghedsGruppen i 2016, og vil sikre din ret til at få ændret årsopgørelsen for 2016, skal du anmode om genoptagelse hos Skattestyrelsen senest 1. maj 2020. Forældelsen gælder ikke 2017-2019. 

Læs mere om sagen på TryghedsGruppens hjemmeside – tryghed.dk – og få præcis vejledning til hvordan du på SKAT.dk anmoder om at få genoptaget din årsopgørelse

Hvem får bonus?

Det er forsikringstageren, der får udbetalt bonus. For at få bonus i 2020 skal du have:

  • været forsikringstager hos Tryg både den 31. december 2019 og den 23. marts 2020
  • haft fast bopæl eller hjemsted i Danmark
  • haft forsikringer for mindst 938 kr.(ekskl. afgifter) i 2019, fordi der er en minimumsgrænse for udbetaling på 75 kr. (før skat)

Så meget får du i bonus som privatkunde

Samlet årlig prisBonus hvis 8 % (før skat)
938 kr.75 kr.
1.500 kr.120 kr.
5.000 kr.400 kr.
10.000 kr.800 kr.
15.000 kr.1.200 kr.
25.000 kr.2.000 kr.

Så meget får du i bonus som erhvervskunde

Samlet årlig prisBonus hvis 8 % (før skat)
15.000 kr.1.200 kr.
25.000 kr.2.000 kr.
50.000 kr.4.000 kr.
100.000 kr.8.000 kr.
125.000 kr.10.000 kr.
150.000 kr.12.000 kr.

Hvordan er bonusbeløbet beregnet?

Bonusbeløbet er beregnet på baggrund af det, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) for år 2019. Har du fx haft forsikringer hos Tryg fra 1. juli 2019 og resten af året, er din bonus beregnet ud fra prisen på dine forsikringer for de seks måneder.

Find flere svar om bonus på tryghed.dk