2022: Bonus til Tryg-kunder for 7. år i træk

TryghedsGruppen udbetalte i 2022 bonus for 7. år i træk.

Bonus fra Tryghedsgruppen til kunder i Tryg

Derfor får du bonus

TryghedsGruppen er den største aktionær i Tryg. Som kunde i Tryg er du medlem af TryghedsGruppen. TryghedsGruppen udbetalte bonus første gang i 2016, og det er dermed 7. år i træk, at medlemmerne får bonus.

Bonus i 2022

TryghedsGruppen har den 17. marts 2022 besluttet at udbetale bonus til deres medlemmer, svarende til 8 % af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer (ekskl. afgifter mv.) hos Tryg for 2021.

Hvornår får jeg bonus?

Bonus blev udbetalt den 11. oktober 2022. Hvis du er berettiget til bonus for 2021, kan du se beløbet på Min side eller Min virksomhed under ’Mine fordele’. Alle kunder der er berettiget til bonus, har modtaget direkte besked fra TryghedsGruppen; for privatkunder på mail eller fysisk brev og for erhvervskunder i eBoks eller fysisk brev.

Ny kunde?

Vil du også have mulighed for at få bonus i fremtiden – ring til os på 78 75 76 80.

Hvem får bonus?

Du er som dansk forsikringstager i Tryg (med fast bopæl eller hjemsted i Danmark) medlem af TryghedsGruppen og får bonus, hvis du opfylder bonusforudsætningerne. For at få bonus i 2022 skal du have:

  • været medlem (forsikringstager hos Tryg) både den 31. december 2021 og den 17. marts 2022 og
  • haft forsikringer i Tryg for mindst 938 kr. (ekskl. afgifter) i 2021, fordi der er en minimumsgrænse for udbetaling på 75 kr. (før skat)
     

Så meget får du i bonus som privatkunde

Samlet årlig prisBonus hvis 8 % (før skat)
1500 kr.75 kr.
3.000 kr.240 kr.
5.000 kr.400 kr.
10.000 kr.800 kr.
15.000 kr.1.200 kr.
25.000 kr.2.000 kr.

Så meget får du i bonus som erhvervskunde

Samlet årlig prisBonus hvis 8 % (før skat)
15.000 kr.1.200 kr.
25.000 kr.2.000 kr.
50.000 kr.4.000 kr.
100.000 kr.8.000 kr.
125.000 kr.10.000 kr.
150.000 kr.12.000 kr.

Hvordan er bonusbeløbet beregnet?

Bonusbeløbet er beregnet på baggrund af det, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) for år 2021. Er du fx ny kunde eller har købt en ny forsikring den 1. juli (det forgangne år), vil din bonus blive beregnet ud fra det beløb, du har betalt for dine forsikringer for de seks måneder.

Find flere svar om bonus på tryghed.dk

Fakta om bonus

Det er TryghedsGruppen, der udbetaler bonus til Trygs kunder. Det betyder, at bonusbeløbet

  • er skattepligtigt
  • ikke er påvirket af, om du har haft skader
  • ikke er muligt at fratrække i prisen på dine forsikringer hos os.

Hvordan beskattes medlemsbonus?

Medlemsbonus beskattes som personlig indkomst.

TryghedsGruppen og SKAT har gennem en årrække været uenige om, hvorvidt medlemsbonus kunne beskattes som aktieindkomst. Højesteret har i januar 2023 fastslået, at medlemsbonussen skal beskattes som personlig indkomst, sådan som det er sket siden første bonusudbetaling i 2016. 

Læs mere om sagen på TryghedsGruppens hjemmeside