Coronavirus. Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker, og hvad det betyder for dig.
Om Tryg

CSR – Vores samfundsansvar som virksomhed

I Tryg tager vi samfundsansvar hver dag. Her kan du læse om de klimamæssige, menneskelige og etiske hensyn, der er en del af vores daglige arbejdsgang.

Klima

Bæredygtige arbejdsrammer

Vi måler mængden af Co2-udledning fra vores kontorer i Ballerup og Bergen. Som en del af vores målsætning har vi iværksat en række aktiviteter:

 • Opvarmning ved fjernvarme
 • Etablering af varmepumpe
 • Brug af lavenergipærer og LED lys
 • Rengøring i dagtimer frem for om natten
 • Udskiftning af køleanlæg
 • Affaldshåndtering og genanvendelse
 • Reduktion af papirforbrug

Grønnere kontorer

For at reducere papirforbrug og affald har vi udstyret alle skrivebordspladser med to arbejdsskærme. De to skærme skal lette arbejdsprocessen, så flere dokumenter kan overskues digitalt, uden at printede versioner er nødvendige.

Vi har også fjernet papirkurven ved hvert skrivebord. I stedet foregår al print, kopiering og affaldssortering i enheder placeret i et hjørne af hvert kontorstorrum. Du kan se vores mål og resultater med Co2-nedsætning her. 

Smart transport

I Tryg har vi fokus på grøn, sund og effektiv transport. Vi vil gerne mindske vores Co2-forbrug og bidrage til vores medarbejderes sundhed. Samtidig vil vi gerne være med til at begrænse trængslen på vejene til og fra vores kontorer.

For at opfordre vores medarbejdere til grønnere transport, stiller vi disse ting til rådighed på hovedkontoret i Ballerup:

 • To hybridbiler som mødebiler. 
 • To elcykler som medarbejderne kan låne på ugebasis. 
 • Øget kapacitet til bad og omklædning – til dem, der cykler på arbejde.
 • Erhvervskort med rabat til offentlig transport.
   

Mennesker

Medarbejdere i trivsel

Vi gør en aktiv indsats for at skabe trivsel gennem sunde arbejdsvilkår og et sikkert arbejdsmiljø. Vi er overbeviste om, at god medarbejdertrivsel er til fordel for alle - både vores medarbejdere, kunder og samfundet. Læs mere på tryg.com.

Mangfoldighed som ressource

I Tryg har vi samtidig fokus på mangfoldighed. Vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund i sammensætningen af medarbejdere, fordi vi tror på at forskelle i køn, alder, etnicitet, handicap, seksuel orientering, tro og religion gør os mere rummelige i mødet med både kollegaer og kunder.

Vi ser mangfoldigheden som en ressource, der både skaber bedre kundeservice og bedre trivsel.

Ung i Tryg

At unge kommer godt ud i arbejdslivet er et samfundsansvar, som vi er stolte af at være med til at løfte. Tryg ansætter hvert andet år to typer elever: finanselever og kontorelever.

Her giver vi de unge en 2-årig uddannelse, der veksler imellem teori og praktikophold i vores forretningsområder. Se mere om elevuddannelse her.

Leder for en dag

Tryg er vært for dialogmøder mellem gymnasieelever og ledere i projektet ’Leder for en dag’. Initiativet introducerer de unge til coaching og ledelse gennem foredrag, sport og samtale.

Forretningsetik

Samfundsansvar hos leverandører

Vi forventer, at vores leverandører overholder internationale standarder for samfundsansvar. I vores generelle indkøbsbetingelser, i kontrakter og i samarbejdsaftaler indgår derfor et afsnit om at bidrage til det samfundsansvar, Tryg løfter. Læs mere om vores forretningsetik på tryg.com

Whistleblower-linje

Vi vil være en virksomhed, som medarbejdere, kunder, investorer, samarbejdspartnere og andre kan have fuld tillid til. Derfor har vi en whistleblower-linje, hvor alle kan rapportere om alvorlige forseelser eller mistanke herom. Alle henvendelser bliver undersøgt nøje, og rapporteringen kan ske annonymt.