Gode råd

Vinterråd til husejere

Sne og frost kan være hårdt ved huset. Se, hvordan du forbereder dit hus på en lang vinter og få gode råd til at tackle vinterskader. 

vinterklar hus - her ser du et hus der har både is og sne på taget - vi giver gode råd til at undgå frostskader og andre skader på grund af vintervejret

Er dit hus ordentligt klædt på?

Tag en årlig runde om huset og tjek efter revner og utætheder på facade og tag. Jo tidligere du er ude, desto bedre tid har du til at udbedre de skader, du måtte opdage. 

Hold huset tæt og tørt 

Fygesne, regn og tøvand kan være hård kost for et hus. Når vandet trænger ind, kan det give kedelige revner i både sokkel, murværk og tag gennem en lang vinter. 
Inddækninger ved fx ovenlysvinduer og skorsten er også et klassisk sted, hvor vand kan trænge ind.

Led vand og fugt væk 

Fjern blade fra tagrender og nedløbsrør. På den måde kan smeltet sne og is løbe frit i nedløbsrøret, i stedet for ned af husfacaden. 

Tjek også ventilationskanaler og udluftningshætter. Sørg for, at de ikke er tilstoppede men frie til at ventilere. 

Undgå frostsprængninger 

Isoler rør i oversete rum som loft og skunk, for at undgå frostsprængninger. Luk også for vandforsyningen til alle vandhaner udenfor.

Har du fritidshus, er det også en god ide, at få tømt alle rør godt af, for at undgå frostsprængninger. Det gør du ved at lukke for vandet ved hovedhanen og lade alle vandhaner løbe til rørene er tømte.  

Har du styr på forsikringen af dit hus og fritidshus?

Det er godt at forberede sig. Skulle uheldet være ude, og forberedelser ikke være nok, så har vi pakket vores husforsikring og fritidshusforsikring, så de passer præcis til dine behov. Så er du sikker i vind og vejr.

Læs mere om husforsikring

Læs mere om fritidshusforsikring

Gode råd til at begrænse vinterskader 

Opdager du skader på dit hus i det kolde vejr, er det vigtigt, at du forsøger at begrænse dem hurtigst muligt. Frost, sne og tøbrud kan nemlig få omfattende følger. Se, hvad du skal holde særligt øje med her: 

Fygesne på loftet

Fygesne kan komme ind gennem selv de mindste revner. Når sneen smelter kan det forårsage skader på dit hus, der normalt ikke dækkes af forsikringen. 
Derfor er det en god idé jævnligt at tjekke loftet for sne, i perioder med snevejr. 

Det kan du gøre:

 • Fjern sneen. Fygesne fjernes lettest med en kost og en fejebakke. Sneen kan lægges i en opvaskebalje eller en pose og derefter bæres ud. 
 • Tjek isoleringen. Er isoleringen blev gennemvåd, skal du fjerne den. Ellers kan der opstå fugtskade på loftet eller i konstruktionen.   
 • Find stedet. Se om du kan finde stedet, hvor sneen er kommet ind. Gør derefter hvad du kan, for at sneen ikke fyger ind igen.  
 • Dokumenter skaden fx med din telefon. 

Frostsprængte rør

Frostsprængninger i rør viser sig først, når røret er tøet op og vandet strømmer ud – alle de forkerte steder. 

Det kan du gøre: 

 • Luk for vandet ved hovedhanen
 • Fjern ting, der ikke kan tåle vand 
 • Få vandet væk i det omfang det er muligt
 • Dokumenter skaden fx med din telefon. 

Tøbrud

Efter sne kommer tø – og er der faldet store mænger, kan du som husejer få problemer med vandet under tøbrud.

Det kan du gøre: 

 • Fjern snedriver op af huset. Ligger der store driver med tøsne op af huset, bør du fjerne det med det samme. Smeltevand kan sive ind gennem utætheder i bygningen. 
 • Fjern ting, der ikke kan tåle at stå i vand. 
 • Få vandet væk i det omfang det er muligt. Saml det fx i spande, tønder og lignende.  
 • Tjek kælderskakte og lyskasser. Her kan der samle sig store mængder sne op af huset, som kan forårsage vandskader ved tøbrud.
 • Dokumenter skaden fx med din telefon. 

 
Snetrykskade

Tage med lav hældning, flade tage og lette tage som fx på drivhus, udhus eller carport, kan ikke altid bære vægten af store snemængder. Hold øje med taget: Buer det nedad, er det tegn på en begyndende snetrykskade. 

Det kan du gøre: 

 • Afstivning. Få hurtigst muligt afstivet bygningen eller bygningsdelen, hvis det er forsvarligt. Er du i tvivl om hvordan, kan vi vejlede dig, når du ringer ind og anmelder skaden. 
 • Fjern sneen, hvis det er forsvarligt. På mindre konstruktioner som fx drivhus og carport, kan du forsøge at fjerne sneen selv. Pas dog på dig selv ved større snemængder på fx hustaget. Her bør du ofte overlade snerydningsarbejdet til professionelle.
 • Dokumenter skaden fx med din telefon. 

Dokumentation af skade – sådan gør du

 • Gem kvitteringer for udgifter til evt. begrænsning og oprydning.  
 • Tag billeder eller optag film af skaderne fx med din telefon. 
 • Gem de ødelagte ting, du ønsker erstatning for - så kan vi se dem, inden de evt. kasseres.
 • Hav dit policenummer parat, når du anmelder din skade. 

Du kan altid anmelde skader på dit hus online. Her kan du også vedhæfte dokumentation som billeder og kvitteringer.