Flytning påvirker din forsikring

Sådan påvirker flytning dine forsikringer

Når du flytter, kan det ændre prisen på dine forsikringer, som ofte afhænger af, hvor du bor. Det kan også være, du har brug for nye eller færre forsikringer. Her er et overblik over, hvad du skal være opmærksom på. 

Ring til os på 70 11 20 20, så vi sammen kan sikre, at du er rigtigt forsikret. Eller bed os kontakte dig

Giv besked når du flytter

Det er vigtigt, at du underretter os, når du flytter. Størrelsen på din bolig og hvor du bor kan nemlig have indflydelse på din indboforsikring. 

Prisen kan ændre sig

Prisen på din indboforsikring kan ændre sig, fordi den blandt andet bliver beregnet ud fra størrelsen på din bolig og hvor du bor. Hvis prisen på din indboforsikring bliver billigere på din nye adresse, og du har penge til gode på din gamle adresse, så overfører vi dem automatisk til den NemKonto. Bliver din indboforsikring dyrere på din nye adresse, så sender vi en opkrævning.

Har du to boliger i en periode

Hvis du har overlap mellem dit gamle og nye hjem i en periode, dækker indboforsikringen dit indbo i tre måneder på begge adresser. Så har du god tid til at komme på plads.

Delebørn og indboforsikring

Hvis I har børn og er flyttet fra hinanden, så børnene dækket af din indboforsikring, når de bor hos dig.

Plejehjem og indboforsikring

Hvis din samlever er flyttet på plejehjem, så dækker indboforsikringen både jeres ting hjemme hos dig og tingene på plejehjemmet.

Få tjekket dine forsikringer

En flytning er en god anledning til at få tjekket, om indboforsikringen dækker dine behov. Er du fx flyttet, fordi du har fået børn, eller måske er børnene fløjet fra reden? Hvis dit barn er over 18 år og er flyttet, skal du være opmærksom på, at barnet skal have sin egen indboforsikring. 

Det kan også være, du har brug for nye dækninger, fx hvis du har anskaffet nye hårde hvidevarer eller et nyt flot tv, som du gerne vil have dækket ved pludselige skader og funktionsfejl i 4 år – så kan du tilvælge elektronikdækning. Den dækker også, hvis du fx kommer til tabe en kop kaffe ned i tastaturet på din pc, så den går i stykker. 

Få et tilbud på indboforsikring.

Husforsikringen flytter ikke med

Din gamle husforsikring skal opsiges

En husforsikring hører til huset. Når du flytter fra dit hus, skal husforsikringen opsiges, også selvom du flytter til et nyt hus. Hvis du har solgt huset, er det købers forsikringsselskab, der skal opsige husforsikringen hos os. Normalt får vi automatisk besked og opsiger husforsikringen fra overtagelsesdatoen. Sker det ikke, kan du altid ringe til os på 70 11 20 20, så sørger vi for at bringe det i orden. Har du penge til gode, overfører vi dem automatisk til din NemKonto.

Nyt hus betyder ny husforsikring

Flytter du i et nyt hus, skal du have en husforsikring, der dækker det. Prisen på din nye husforsikring er ikke nødvendigvis den samme som på din gamle forsikring, fordi prisen blandt andet afhænger af adresse, areal og antal plan.

Vores husforsikring giver dig en solid grunddækning, som du fx kan udvide med dækning af vandskader. Vælger du husforsikringens Super-pakke, følger der oven i købet en rottespærre med, som vi installerer hos dig.

Få et tilbud på husforsikring

Prisen på bil- og MC-forsikring kan ændre sig

Har du en bil- eller MC-forsikring?

Prisen på en del forsikringer afhænger af, hvor du bor – det gælder også for bil- og MC-forsikringen. 

Har du forsikringen hos os, får vi automatisk besked fra folkeregisteret om at du er flyttet, og tilpasser prisen. Falder prisen, sætter vi automatisk det overskydende beløb ind på din NemKonto. Stiger prisen, sender vi dig en opkrævning via Betalingsservice eller på indbetalingskort. Du får din nye forsikringsaftale senest 8 dage før den dag du skifter adresse. 

Hvis du gerne vil kende prisen inden du flytter, så ring til os på 70 11 20 20, så retter vi den med det samme, så du kan få din nye pris.

Kører du kortere eller længere?

Prisen på bil- og MC-forsikringen afhænger også af, hvor mange km du kører om året. Så hvis din flytning betyder, at du fx får længere eller kortere til arbejde, børnenes skole eller fritidsaktiviteterne, så er det vigtigt, du får ændret det antal kilometer, du kører årligt. Den kan du selv ændre på Min side.

Få et tilbud på bilforsikring.

 

Prisen på din person- og ulykkesforsikring kan ændre sig

Din bopæl har betydning

Din bopæl har også betydning for prisen både på vores nye personforsikring og ulykkesforsikringen og sundhedsforsikringen. 

Har du forsikringen hos os, får vi automatisk besked fra folkeregisteret om at du er flyttet, og tilpasser prisen. Falder prisen, sætter vi automatisk det overskydende beløb ind på din NemKonto. Stiger prisen, sender vi dig en opkrævning via Betalingsservice eller på indbetalingskort. Du får din nye forsikringsaftale senest 8 dage før den dag du skifter adresse.

Har du skiftet job?

Hvis du har skiftet arbejde i forbindelse med, at du er flyttet, har det også betydning for prisen. Derfor er det vigtigt, at du giver os besked, hvis du har skiftet job, da din ret til erstatning ellers kan blive nedsat eller helt bortfalde. Ring til os på 70 11 20 20, så vi kan få opdateret din forsikring.

Få et tilbud på personforsikring.

Prisen på din rejseforsikring kan ændre sig

Din adresse har betydning

Din adresse har også betydning for prisen på årsrejseforsikringen. Har du rejseforsikringen hos os, får vi automatisk besked fra folkeregisteret om at du er flyttet, og tilpasser prisen. Falder prisen, sætter vi automatisk det overskydende beløb ind på din NemKonto. Stiger prisen, sender vi dig en opkrævning via Betalingsservice eller på indbetalingskort. Du får din nye forsikringsaftale senest 8 dage før den dag du skifter adresse.

Er I blevet færre eller flere i husstanden?

Rejseforsikringen dækker, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen. Hele familien er dækket på alle rejser. Derfor skal vi vide, hvor mange I er i husstanden. Det har nemlig betydning for prisen på rejseforsikringen, hvis årsagen til at du er flyttet er, at I er blevet færre eller flere personer i husstanden. Ring til os på 70 11 20 20, så vi kan få opdateret forsikringen.

Hvis du er blevet skilt og har børn, skal du være opmærksom på, hvordan de er dækket på rejser: 

  • Hvis børnene bliver boende hos dig, er de dækket på din rejseforsikring – og faktisk også hvis de er på rejse med din tidligere samlever, hvis denne ikke har en rejseforsikring.
  • Hvis jeres fælles børn flytter med din tidligere samlever, så er de dækket på din rejseforsikring, når du rejser med dem.

Få et tilbud på rejseforsikring.

Har du hunde- eller katteforsikring?

Udover forsikringerne ovenfor, så har en flytning også betydning for prisen på katte- og hundeforsikringen. 

Har du en eller flere hunde- og katteforsikringer hos os og har vi dit cpr-nr., får vi automatisk besked fra folkeregisteret om, at du er flyttet, og tilpasser prisen. Falder prisen, sætter vi automatisk det overskydende beløb ind på din NemKonto. Stiger prisen, sender vi dig en opkrævning via Betalingsservice eller på indbetalingskort. Du får din nye forsikringsaftale senest 8 dage før flyttedato. 

Vigtigt, når du flytter

Adresseændring

Husk at melde adresseændring på borger.dk, så får vi automatisk besked, når du er flyttet, hvis vi har dit cpr-nr.

Ny adresse

En ny adresse betyder, at prisen på dine forsikringer kan ændre sig, det gælder fx indboforsikringen, bilforsikringen, personforsikringen/ulykkesforsikringen, rejseforsikringen og husforsikringen. Vi tilpasser automatisk prisen på dine forsikringer, når vi får besked om adresseændringen fra folkeregisteret.

Uheld under flytning

Selvom nogle siger, at det bringer held, hvis der en ting, der går i stykker under flytningen, så husk at sikre, at dine ting er dækket under selve flytningen. Hos os kan du tilvælge dækning for Pludselig skade på din indboforsikring, så er du bedre stillet, hvis noget går i stykker – den dækker dog ikke under kørsel.

Indboforsikring

Har du din indboforsikring hos os, er dine ting dækket i tre måneder – både på din gamle og nye adresse. Så har du god tid til at få det hele på plads.