Tung regn falder over huskant og tagrende
Gode råd

Hvordan forbereder jeg mig på skybrud?

Når der er skybrud på vej, tænker vi alle naturligt nok på at sikre hjem og familie. Men skybrud udfordrer ikke kun tryghed og økonomi for os alle hver især – skaderne belaster også klimaet, når vi skal udbedre dem. Det er langt grønnere at forebygge end at reparere. Se vores gode råd.

Hvad er skybrud?

Det kan være svært at forudsige skybrud. Skybrud kommer som regel fra byger, og da byger er lokale, kan man ikke med sikkerhed sige, hvor og hvornår skybrud opstår. De kan komme ud af det blå og forsvinde lige så hurtigt, som de kom. De kan komme også som en del af et mere almindeligt regnvejr. Men grundet den flygtige natur omkring byger, kan man pludselig se en hel måneds nedbør på meget kort tid. 

Skybrud er særligt kraftigt regnvejr. Kort sagt, så er der tale om et skybrud, når der falder mindst 15 mm nedbør inden for 30 minutter. Store mængder nedbør på så kort tid kan gøre det besværligt at lede vand væk fra veje, huse eller områder, hvor store mængder vand allerede samlet - fx søer og vandløb.

Heldigvis kan man man hurtigt tage skridt mod at forebygge vandskader - herunder får du hjælp til, hvordan du kan forberede dig og hvad du kan gøre, hvis oversvømmelser truer.

Hvad skal jeg gøre:

Kvinde med headset smiler og kigger til siden

Har du fået en skade?

Er vandet brudt gennem dine foranstaltninger, eller kom skybruddet tidligere end forventet? Vi er klar til at hjælpe dig, hvis uheldet har været ude og vandet er trængt ind.

Anmeld skade online

Hvad kan du gøre, når et skybrud er på vej?

Vi har samlet en liste med hurtige råd til, hvordan du selv kan forebygge skader, før skybruddet rammer.

Løft ting fra gulvet
Fjern uerstattelige ting og løft ting fra gulvet, hvor vandet kan trænge ind. Fjern også løse genstande og elektronik fra gulvet, som fx gulvtæpper, papkasser, større elektrisk værktøj eller andet, der kan tage permanent skade af at komme i kontakt med vandet. Opbevar i stedet i plastkasser, på hylder og stålreoler, der kan tåle vand. Plastkasser og stålreoler kan samtidig desinficeres, hvis de kommer i kontakt med kloakvand. 

Tjek dræn og kloakker
Sørg for at alt er, som det skal være, så du forhindrer, at vand trænger gennem muren eller op gennem kloakken. Du kan også begrænse opstigende kloakvand ved at montere en højvandslukke eller tilbageløbsstop. Hvis du ikke har et højvandslukke eller tilbageløbsstop, kan du lægge et stort stykke plast på gulvafløbet og sætte sandsække oven på. Du kan læse mere om tilbageløbsstop og højvandslukke på bolius.dk.

Tjek tagrender, tagnedløb og nedløbsbrønde
Sørg for at rense for fx blade i tagrender, tagnedløb, nedløbsbrønde samt udendørs afløbsriste. Så sikrer du, at vandet kan løbe frit igennem.

Luk vinduer og døre
Sørg for at alle døre og vinduer er lukkede og er helt tætte. Monter evt. en plade med tætningslister foran døre og vinduer, så du sikrer dig at vandet ikke trænger igennem.

Luk ventilationshuller
Har du huller i ydervæggen, som er tæt på jorden eller på anden vis kan oversvømmes, kan du lukke hullerne af med en plade, så vandet ikke trænger ind. 

Brug sandsække
Bor du i et område, der jævnligt er under risiko for oversvømmelse, har du måske anskaffet dig nogle sandsække. Sandsække er et godt middel til at hjælpe med at holde vandet ude de steder, der måske er utætte. Det kunne være hvis det døre og vinduer ikke holder tæt. 

Under skybruddet

Når det regner så meget, som det gør under et skybrud, kan det ske, at veje, stier og kældre kommer under vand. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på følgende: 

Undgå kloakvand
Har du vand i kælderen, kan det være forurenet af kloakvand. Det sker, fordi kloakker kan oversvømmes under oversvømmelser. Derfor er det vigtigt at undgå direkte kontakt med vand i kælderen under skybrud - det kan fx være hudkontakt eller indtagelse af det forurenede vand. 

Undgå at bade udenfor
Under skybrud er der høj risiko for at badevandet forurenes. Hold øje med det røde flag. Det er en god forhåndsregel at holde sig ude af vandet i havne og bynære strande under og efter skybrud og oversvømmelser, til der igen flages med grønne flag. 

Vær forsigtig under kørsel
Står vandet højt i gaden, bør du være forsigtig under kørsel. Udover at vandet kan trænge ind i bilen og gøre skade på den, er der også risiko for at trykket fra kloakken kan løsne kloakdæksler. Står gaden samtidig under vand, kan det være umuligt at se. Er du nødsaget til at køre under skybrud, søg mod gader der ikke står under vand. 

Når skaden er sket

Hvis dit hjem er ramt af vandskader i forbindelse med skybruddet, er det vigtigt at du reagerer hurtigt og begrænser muligheden for yderligere skader.

Vi vil gerne hjælpe dig trygt videre - du skal derfor gøre følgende:  

 • Begræns vandindtrængen, eventuelt med sandsække. Du kan også anskaffe dig en dykpumpe, der kan hjælpe med at pumpe vand væk fra kælderen.
 • Få vandet væk i det omfang det er muligt. De fleste byggemarkeder sælger pumper til omkring 500 kr. Husk vandtæt tøj/fodtøj og handsker.
 • Affugt og tør rummene / kælderen, når vandet er væk. Hvis det er muligt, så sæt varme på rummene og / eller køb eventuelt en affugter. De fleste byggemarkeder sælger affugtere fra 1000 kr. til 2500 kr.
 • Tag billeder af skaderne og lav en liste over de beskadigede ting, men smid dem ikke ud, før du har anmeldt din skade hos os.

Beskyt din bolig mod vandet

Vil du forebygge risikoen for vandskade efter fremtidige skybrud, er der flere ting du selv kan gøre:

 • Vedligehold tagrender og nedløbsrør
  Tagrender og nedløbsrør er det første forsvar mod regnvejrsskader. Du kan nemt hjælpe vandet væk fra huset, ved at holde tagrender og nedløbsrør fri fra løvfald og andet skidt. Er der skade på dine tagrender, bør du overveje at udskifte dem helt eller delvist efter behov. Så sikrer du, at vandet fortsat kan løbe ordentligt væk.
 • Sørg for, at dræn og kloakker er i orden
  Det forhindrer, at vand trænger gennem muren eller op gennem kloakken. 
 • Sæt en ekstra pumpe i brønden
  Har du en pumpebrønd, der modtager både regnvand og sort spildevand, kan du overveje at installere en ekstra pumpe i brønden. 
 • Sørg for, at pumpen giver alarm
  Har du installeret en grundvandspumpe - eller en ekstra pumpe i din pumpebrønd - så sørg for, at en alarm giver besked, hvis pumperne ikke virker. Alarmen skal helst give besked til din mobiltelefon. 
 • Grav en regnvandsfaskine
  Adskil regnvands- og spildevandssystemerne. En regnvandsfaskine kan være en løsning. Ved at adskille vandet mindsker du risikoen for, at vandet fra kloakken løber tilbage og ind i din bolig. Kontakt din kommune for at høre nærmere.
 • Installer tilbageløbsstop eller højvandslukke
  Det kan være med til at forhindre, at vandet kommer ind i kælderen gennem gulvafløbet og toiletter. Du kan læse mere om tilbageløbsstop og højvandslukke på bolius.dk.   
 • Skal du sætte væg op i kælderen? 
  Brug mursten eller multiplader som rumadskillelse i stedet for gips i kælderen. Mursten og multiplader er mere modstandsdygtige overfor vandet og tager derfor mindre skade. 
 • Træ og tæpper holder på vandet
  Undgå træbeklædning på vægge samt tæpper og trægulve i kælderen. Tæpper og træ bliver ødelagt, men de holder også på vandet og det besværliggør tørreprocessen i kælderen. 
 • Det rigtige fald 
  Græsplænen, terrassen eller belægninger rundt om huset skal have et fald, så vandet ledes væk. Sørg også for at lysskakte og kældernedgange er forhøjede, så vandet ikke kan løbe ind i huset den vej fra.