Sygdomsforsikring - hjælper dig i svære situationer.

Sygdomsforsikring - akut hjælp til en svær tid

Vælger du Sygdomsdækning i den udvidede pakke til personforsikring, får du både akut økonomisk hjælp og praktisk hjælp til fx rengøring og transport. Du kan købe den, indtil du fylder 70 år.

Hjælp i kritiske situationer

Alvorlige og kritiske sygdomme vender op og ned på hele livet. Vi skelner her mellem de alvorlige sygdomme, der giver varige følger og gener, og de kritiske sygdomme, som fx kræft.

Sygdomsdækningen giver dig, indtil du fylder 25 år, en erstatning på 105.000 kr. (2018), hvis du får konstateret en af de kritiske sygdomme, der optræder på listen – det gælder fx de hyppigste kræftformer. 

Ved en af de øvrige sygdomme får du, også indtil du fylder 70 år, udbetalt en procentdel af forsikringssummen, afhængigt af hvilken sygdom der er tale om. Hvis du fx får multipel sklerose, får du 30 % af forsikringssummen på fx 1 mio. kr. = 300.000 kr. 

Se en fuldstændig oversigt over både de alvorlige sygdomme og de kritiske sygdomme i betingelserne her.

Hjælp til det praktiske

Hvis du skal være indlagt i længere tid (over fem dage i træk), udbetaler vi hospitalskompensation til dig.

Vi tilbyder også rengøringshjælp og pleje af dig i dit hjem, hvis du efter en indlæggelse ikke er i stand til det selv. Og hvis du i dit forløb har brug for at komme til et behandlingssted, der ligger mere end 50 km fra din bopæl, sørger vi for 6 transporter tur/retur fra dit hjem til behandlingsstedet. 

Vælg Sygdomsdækningen til din ulykkesforsikring – fx i den pakke, vi kalder Personforsikring Udvidet – så får du hjælp ved både ulykker og sygdom.