Oversvømmelse efter stormflod

Er du blevet ramt af stormflod?

Der er risiko for, at der kan opstå stormflod, når du bor ved havet. Læs mere om, hvad stormflod er, om du er dækket og hvad du kan gøre for at sikre dig - både på forhånd og når uheldet er ude.

Hvad er stormflod?

En stormflod er en oversvømmelse der sker, fordi der er høj vandstand i havet som følge af storm.

Naturskaderådet definerer stormflod som en: ”… oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet”. Vandstanden opfattes som ”ekstrem”, når den forekommer sjældnere end hvert 20. år (også kendt som en 20 års-hændelse). Hvorvidt der er tale om en 20 års-hændelse besluttes af Kystdirektoratet og DMI. Du kan læse mere om stormflod og andre naturskader som tørke, stormfald og oversvømmelse hos Naturskaderådet.

Se videoen om stormflodsordningen fra Naturskaderådet (tidligere Stormrådet).

Dækker mine forsikringer i tilfælde af stormflod?

Du kan ikke købe en stormflodsforsikring hos Tryg eller andre forsikringsselskaber - men derfor kan du stadig godt være dækket. 

Gennem stormskadeafgiften på din hus-, fritidshus og indboforsikring betaler du til Naturskaderådet, og det er netop dem, der behandler din sag ud fra deres retningslinjer og vilkår. Hvis det fastslås, at der er tale om stormflod i dit område, kan du få erstatning hos Naturskaderådet, hvis du har skader som følge af stormfloden. 

Sådan anmelder du skader som følge af stormflod

Hvis du får en skade efter stormflod, skal du anmelde skaden hos Naturskaderådet. Du skal senest anmelde skaden to måneder efter skaden er sket. Det gør du online via Naturskadebasen – du vil efterfølgende modtage en mail fra Naturskaderådet om, at du har anmeldt skaden til dem.

Efterfølgende vil du blive kontaktet af os, da vi på vegne af Naturskaderådet behandler og opgør skaden. Du kan læse mere på Naturskaderådet hjemmeside, hvor de har samlet et overblik over, hvordan du anmelder en naturskade, samt hvordan sagen forløber sig og hvad du skal være særligt opmærksom på. Læs mere hos Naturskaderådet.

oversvømmelse

Vær opmærksom på kloakvand, hvis du får en vandskade

Kloakvand er sundhedsskadeligt og skal håndteres af professionelle.

Hvis du har mistanke om, at vandskaden helt eller delvist indeholder kloakvand, skal du kontakte professionelle og undlade at komme i kontakt med vandet.

Forebyg skader - inden uvejret rammer

Hvis der er varslet storm, stormflod eller skybrud, er det klogt at tage sine forholdsregler. Se, hvad du kan gøre med kort varsel for at komme storm, stormflod eller skybrud i forkøbet og begrænse omfanget af eventuelle skader.

 • Har du uerstattelige ting i kælderen? Fjern dem med det samme, da de kan blive ødelagt af vandet.
 • Løft ting fra kældergulvet. Opbevar i stedet i plastkasser, på hylder og reoler, der kan tåle vand.
 • Sørg for at alle døre og vinduer er lukkede og helt tætte. Monter evt. en plade med tætningslister foran døre og vinduer.
 • Rens tagrender, tagnedløb og nedløbsbrønde samt udendørs afløbsriste for f.eks. blade, så vandet kan løbe frit igennem.
 • Begræns opstigende kloakvand. Har du ikke monteret en højvandslukke, kan du lægge et stort stykke plast oven på gulvafløbet og sætte sandsække oven på.
 • Anskaf eventuelt en dykpumpe og en vandslange til montering på dykpumpen, så vandet kan pumpes væk fra kælderen.
 • Fjern løse tæpper i kælderen. De skal alligevel fjernes, hvis der trænger vand ind. Fjerner du dem inden, slipper du for at håndtere dem imens de er våde.

Særligt for dig, der har bil

Har du en bil, som står i det område, hvor der er varslet stormflod, skal du også være opmærksom på følgende:

 • Flyt bilen, så den ikke holder parkeret i området, hvor der er risiko for stormflod.
 • Start ikke bilen, hvis den er oversvømmet. Den skal i stedet hentes og køres på værksted for at blive undersøgt for motorskade. Her skal du kontakte Tryg Vejhjælp på 70 11 20 00.
 • Sørg for at bilen bliver vasket i vaskehal med undervognsskyl, hvis der ikke er trængt vand inden i bilen, men den alligevel har stået i saltvand.
 • Undgå at køre ind i områder med høj vandstand. Der kan nemlig være stor risiko for, at vandet trænger ind i indsugningen, så bilen får motorskade. Sker det alligevel, må du ikke køre videre. I stedet skal du ringe til Tryg Vejhjælp på 70 11 20 00.

Er skaden sket?

Hvis du alligevel får en skade, bør du gøre hvad du kan for at begrænse og sørge for, at den ikke bliver større. Det kan du bl.a. gøre ved at pumpe vandet væk og fjerne

 • våde tæpper
 • beskadigede bygningselementer
 • beskadigede møbler
 • vådt løsøre, som forhindrer dig i at tørre det påvirkede område

Derudover kan du forsøge at udtørre huset med affugtningsudstyr.

Du kan med fordel dokumentere omfanget ved at tage billeder og forsøge at danne et overblik over, hvad der er påvirket i et løsøreskema, som du får tilsendt inden taksatorens besøg. Det kan være en god idé, hvis der er behov for at rykke på ting eller på anden hvis udbedre, inden taksator har set på sagen.

"Lov om visse naturskader"

”Lov om visse naturskader” er den lov, der definerer om du kan få erstatning som følge af stormflod.

Loven dækker de skader, som stormfloden direkte har forårsaget på bygninger og/eller indbo. Det kræver dog, at du er dækket af en brandforsikring gennem en hus- eller indboforsikring.

Flere gode råd til at forebygge vandskade

Om du er i risiko for at blive ramt af stormflod eller ej, så er det altid smart at forebygge vandskade fra andre hændelser som skybrud eller sprængte rør. Så mindsker du risiko, hvis der pludselig skulle opstå en situation, hvor din bolig kan være udsat for oversvømmelse eller lignende. Vi har samlet en liste:

 • Sørg for, at dræn og kloakker er i orden
  Det forhindrer, at vand trænger gennem muren eller op gennem kloakken. 
 • Sæt en ekstra pumpe i brønden
  Har du en pumpebrønd, der modtager både regnvand og sort spildevand, kan du overveje at installere en ekstra pumpe i brønden. 
 • Sørg for, at pumpen giver alarm
  Har du installeret en grundvandspumpe - eller en ekstra pumpe i din pumpebrønd - så sørg for, at en alarm giver besked, hvis pumperne ikke virker. Alarmen skal helst give besked til din mobiltelefon.
 • Grav en regnvandsfaskine
  Adskil regnvands- og spildevandssystemerne. En regnvandsfaskine kan være en løsning. Ved at adskille vandet mindsker du risikoen for, at vandet fra kloakken løber tilbage og ind i din bolig. Kontakt din kommune for at høre nærmere.
 • Installer tilbageløbsstop eller højvandslukke
  Det kan være med til at forhindre, at vandet kommer ind i kælderen gennem gulvafløbet og toiletter. Du kan læse mere om tilbageløbsstop og højvandslukke på bolius.dk.   
 • Skal du sætte væg op i kælderen? 
  Brug mursten eller multiplader som rumadskillelse i stedet for gips i kælderen. Mursten og multiplader er mere modstandsdygtige overfor vandet og tager derfor mindre skade. 
 • Træ og tæpper holder på vandet
  Undgå træbeklædning på vægge samt tæpper og trægulve i kælderen. Tæpper og træ bliver ødelagt, men de holder også på vandet og det besværliggør tørreprocessen i kælderen. 
 • Det rigtige fald 
  Græsplænen, terrassen eller belægninger rundt om huset skal have et fald, så vandet ledes væk. Sørg også for at lysskakte og kældernedgange er forhøjede, så vandet ikke kan løbe ind i huset den vej fra.
Læs mere