Vandsikring
- i samarbejde med Grohe

Sammen med Grohe tilbyder vi vandsikring med Grohe Sense, som er en WiFi-understøttet vandafbryder, der installeres på dit hovedvandrør.

Vandsikringssystemet Grohe Sense kan beskytte dit hus mod vandskader og det ofte langvarige besvær med oprydning, affugtning og reparation, der kan følge med. Vandsikringssystemet tilbyddes som en del af Husforsikring fra Tryg. 

Hvordan kan vandsikringssystemet fra Grohe hjælpe i dagligdagen?

  • Sensorer kan advare om små utætheder, der er meget alvorlige, hvis det siver længe.
  • Ved pludselige rørbrud kan systemet lukke for vandet.

Kontakt Grohe Sense Help Center for support.

Fakta om GROHE Sense vandsikringssystem

  • Sensorerne lærer over en kort periode det normale vandforbrug i dit hus at kende og kan derefter opdage uregelmæssigheder.
  • Ved alvorlige rørbrud kan GROHE Sense lukke for vandet, mindre uregelmæssigheder får du blot besked om. 
  • Du kan indstille og styre GROHE Sense via en app på din telefon.

Spørgsmål og svar

Hvorfor får jeg dette tilbud?

Har du fået vores tilbud om at få installeret vandsikring? Så bor du i et hus bygget i perioden 1960-1979. Erfaringen viser, at huse bygget i disse år har større risiko for skader grundet ødelagte vandrør, og at vandsikring i form af sensorer og en sensorstyret vandafbryder kan reducere vandskaderne betragteligt.

Gælder tilbuddet også, selvom jeg har fået nogle/alle vandrør skiftet i mit hus?

Ja, tilbuddet gælder, uanset om du har fået skiftet rør.

Kan jeg få et tilsvarende tilbud på min erhvervs- eller industriforsikring?

I første omgang gælder tilbuddet kun for privatkunder, som bor i huse, der er bygget i perioden 1960-1979.

Hvad skal jeg gøre, hvis alarmen går? Hvem skal jeg kontakte?

Hvis vandsikringssystemet i dit hus har slået alarm, og du ikke allerede er blevet kontaktet at Grohe, sørger vi for, at det sker. Herfra vil de tage over og finde frem til årsagen til alarmen.

Overvej gerne, om du bevidst brugte ekstra meget vand på det tidspunkt, hvor alarmen gik.

Du kan kontakte Tryg for spørgsmål og andre henvendelser på:

Hvordan opkræves betalingen for min vandsikring?

Betalingen opkræves sammen med din betaling for forsikringen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal have fjernet vandsikringen igen?

Hvis du gerne vil have fjernet alarmen, foregår dette på egen regning. Kontakt din lokale VVS’er, der kan give dig et tilbud.

Hvis du slukker for strømmen til vandalarmen, vil du have et fuldt funktionelt rør – blot med en inaktiv vandalarm siddende på.

Falder præmien for min husforsikring, hvis jeg tager imod tilbuddet?

Nej, præmien for din husforsikring fortsætter som før.

Hvad sker der med vandsikringen, hvis jeg skifter forsikringsselskab?

Vandsikringen vil fortsat kunne afbryde vandet ved rørbrud, dog vil hele monitoreringsdelen, service, kontakt ved brud og appen ikke længere være tilgængelig. 

Sker der ændringer i min forsikring, eller hvordan er jeg dækket, hvis jeg tager imod tilbuddet om vandsikring?

Det har ingen konsekvenser for dine forsikringsbetingelser, om du takker ja eller nej til tilbuddet. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke modtager tilbuddet om vandsikring?

Der sker ikke noget. Det er et uforpligtende tilbud, og det har ingen konsekvenser for dine forsikringsbetingelser, om du takker ja eller nej til tilbuddet. 

Hvordan er jeg bundet til Tryg, når jeg modtager tilbuddet?

På samme måde som du er i dag.