Ung kvinde kigger ned imens hun taler i telefon

Psykologisk krisehjælp - hjælp, når der er mest brug for det

Som kunde i Tryg kan du få støtte og hjælp, når livet gør ondt. Du og din familie kan få hjælp gennem vores landsdækkende og kvalitetssikrede netværk af psykologer. Så er du ikke alene, når en skade eller oplevelse, har sat sine spor.


Psykologisk krisehjælp er en del af indbo-, hus-, børne- og rejseforsikring. Læs mere om, hvornår du kan få hjælp.

Vi sidder klar til at hjælpe

Det kan ske, at livet tager en uventet drejning. Alvorlige oplevelser kan sætte sine spor - enhver kan komme i ubalance og det kræver ofte hjælp til at komme godt videre.

Hos Tryg Linjen har vi psykologer, der er særligt uddannede til at yde netop denne form for hjælp.

Sådan bruger du psykologisk krisehjælp

Får du brug for psykologisk krisehjælp, skal du ringe til os - så vurderer vi, hvordan vi kan hjælpe dig. Du skal kontakte os inden eventuel behandling igangsættes. 

Ring på 44 20 45 54.

Vores psykologer er klar med til at hjælpe døgnet rundt. 

Du kan læse mere om, hvornår du kan få hjælp, herunder. 

Hvilke forsikringer giver adgang til psykologisk krisehjælp?

Husforsikring

Med husforsikring kan du og din familie få op til ti timers psykologisk krisehjælp per person i forbindelse med en række skadestilfælde eller situationer, der er relateret til din husforsikring.

Læs mere

Indboforsikring

Med indboforsikring kan du og din familie få op til ti timers psykologisk krisehjælp per person i forbindelse med en række skadestilfælde eller situationer, der er relateret til din indboforsikring.

Læs mere

Rejseforsikring

Når du kommer ud for en krise under din rejse, kan du få ubegrænset telefonisk krisehjælp. Når du kommer hjem, kan du efterfølgende få krisehjælp op til 15.000 kroner per person.

Læs mere

Børneforsikring

Med børneforsikring kan dit barn få op til fem timers psykologisk krisehjælp i forbindelse med alvorlige hændelser, som barnet eller en person i nærmeste familie har været udsat for.

Læs mere

Hvornår kan du få krisehjælp?

Kommer du ud for en hændelse eller skade relateret til din forsikring, kan du få psykologisk krisehjælp. Herunder kan du læse mere om, hvornår du har mulighed for at få hjælp og hvordan du kommer i gang. 

Fælles for forsikringerne er, at du skal kontakte os inden behandlingen skal starte. Vi hjælper dig med at finde en psykolog gennem vores landsdækkende og kvalitetssikrede netværk af psykologer.

Behandlingen skal foregå i Danmark, men hvis du er ude at rejse, dækker rejseforsikring psykologisk krisehjælp over telefonen, så du kan få hjælpen, når du har brug for det.

Se, hvornår du kan få hjælp

Husforsikring

Med husforsikring har du mulighed for at få hjælp, når du kommer ud for en psykisk krise i forbindelse med en skade, som er dækket af din forsikring. På husforsikring kunne det fx være: 

 • Brand
 • Eksplosion
 • Lynnedslag
 • Voldsomt vejr

Vi hjælper dig med at finde en psykolog. Du skal senest være i behandling tre måneder efter hændelsen og være afsluttet inden for 12 måneder. Du er dækket op til ti timers psykologhjælp pr. person i husstanden.

Indboforsikring

Du kan få hjælp i forbindelse med en psykisk krise gennem din indboforsikring i forbindelse med følgende hændelser:

 • Brand i hjemmet og indbrud i hjemmet
 • Færdselsuheld
 • Overfald og røveri
 • Dødsfald i din nærmeste familie
 • Livstruende sygdom hos dig eller i din nærmeste familie
 • Selvmord eller forsøg på selvmord i din nærmeste familie
 • Trusler eller krænkelser på nettet, når det er anmeldt til politiet

Med indboforsikring kan du få op til ti timers konsultation hos psykolog pr. person. Behandlingen skal være begyndt senest tre måneder efter, at hændelsen fandt sted og være afsluttet inden for 12 måneder.

Rejseforsikring

Med rejseforsikring kan du og de medforsikrede, der er med på rejsen, få hjælp under og efter rejsen. Du kan for hjælp i forbindelse med fx:

 • akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald
 • røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud
 • eftersøgnings- og redningsaktioner
 • krig, borgerkrig, militær undtagelsestilstand, oprør eller borgerlige uroligheder
 • terror, naturkatastrofer eller epidemier

Du kan få hjælp over telefonen, når du er afsted på rejsen. Der er ikke en begrænsning for, hvor mange timers krisehjælp du eller de medforsikrede kan få, når I er afsted. 

Efterfølgende kan du få hjælp hos en psykolog, når du vender tilbage til Danmark. Din læge skal have henvist dig inden for fire uger af hjemkosten. Behandlingen skal være tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring og være efter aftale med os. Vi dækker psykologbehandling i forbindelse med krisehjælp op til 15.000 kroner.

Har du pårørende i Danmark, imens du er ude at rejse og en af de ovenstående scenarier sker? Dine pårørende hjemme i Danmark kan i så fald få krisehjælp over telefonen. 

Børneforsikring

Børneforsikringen dækker med op til fem timers krisehjælp til barnet, hvis barnet har fået en akut psykisk krise i forbindelse med:

 • dødsfald i nærmeste familie
 • at barnet eller en person i nærmeste familie bliver udsat for røveri/overfald
 • at barnet bliver udsat for en pludselig hændelse, hvor barnet kommer i fare for alvorlig fysisk personskade
 • brand, eksplosion eller indbrud i barnets hjem
 • at barnet eller en person i den nærmeste familie bliver diagnosticeret med en alvorlig sygdom*

For at gøre brug af psykologhjælp, skal det anmeldes inden for 72 timer af hændelsen.

 

*nærmeste familie er barnets forældre, forældres kæreste/samlever, søskende og bedsteforældre

Mere end "bare" forsikringer

Vi gør os umage for at tilbyde dig forsikringer, som hjælper, når uheldet er kommet på besøg - men også gerne før. Vi ved, hvad der kan være brug for, og det er vores forsikringer fyldt med.

 

For det handler ikke kun om skader, der skal dækkes. Det handler om at være tryg.

Se, hvad vi også kan