Tryg indgår stor aftale om cyberforsikringer

29-10-2021 06:42
No image
 

  

 
lastebilsjafor-TF-00903- Foto_Lars__Nybøll.JPG
 

Brancheorganisationen for professionelle transport- og logistikvirksomheder, ITD, har besluttet at give sine 700 medlemsvirksomheder en cyberforsikring og rådgivning som en del af medlemsservicen. Leverandør til aftalen er Tryg Forsikring, som glæder sig over, at ITD tager ansvar for sine medlemmers IT-sikkerhed, og kalder aftalen et vigtigt skridt på vejen til øget cybersikkerhed hos SMV-segmentet.

 

Fra den 1. januar 2022 vil alle ITD's medlemsvirksomheder med en årlig omsætning på op til 70 millioner kroner være dækket af en cyberforsikring. Det sker som følge af en kollektiv aftale, som ITD har indgået med Danmarks største forsikringsselskab, Tryg.

 

For medlemsvirksomheder med en årlig omsætning over 70 millioner kroner tilbyder Tryg og ITD i samarbejde en individuelt tilpasset forsikringsløsning.

 

"Som brancheorganisation arbejder vi for at give den danske vejgodstransport et digitalt løft. Hvis virksomhederne bliver bedre til at udnytte de digitale muligheder, kan de arbejde mere effektivt og tilbyde endnu bedre service. Men med den digitale udvikling følger også udfordringer, blandt andet risikoen for hackerangreb", fortæller Carina Christensen, administrerende direktør i ITD, om baggrunden for den store investering i medlemmernes IT-sikkerhed.

 

Kun få SMV'er har en cyberforsikring

 

Hos Tryg glæder man sig over, at en brancheorganisation som ITD tager ansvaret for sine medlemmers IT-sikkerhed, og kalder aftalen et vigtigt skridt på vejen til øget cybersikkerhed hos SMV-segmentet - dvs. små og mellemstore virksomheder. Selskabet oplever nemlig, at det primært er de større virksomheder, der køber cyberforsikringer - på trods af, at det er mindst lige så vigtigt for SMV'erne at være forsikret mod de digitale trusler.

 

"De fleste virksomheder i Danmark er i dag så afhængige af IT, at et hacker- eller ransomware-angreb kan få store konsekvenser for deres daglige drift og økonomi. Men selvom vi kan mærke en stigende interesse for cyberforsikringer, er markedet stadig meget umodent, og mange virksomheder har ikke i tilstrækkelig grad erkendt, at både forebyggelse og forsikring er essentielt i dag, hvis man ikke vil risikere at skulle lukke og slukke i morgen," siger Hans Arnum, direktør for Tryg Erhverv i Danmark.

 

Han afslører, at blot omkring hver tiende SMV-kunde i Tryg har tegnet en cyberforsikring og refererer til en rapport fra Erhvervsstyrelsen, der viser, at 40 procent af de danske SMV'er har et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau.

Data er vigtige i transportvirksomheder

 

Også i transportbranchen kan det få alvorlige konsekvenser, hvis uheldet er ude. Det understreger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD. Hun mener, at den kollektive forsikringsaftale med Tryg vil få stor betydning for IT-sikkerheden i branchen, der omfatter mange små virksomheder med begrænset viden om digital sikkerhed og mindre økonomisk råderum til at forsikre sig mod cybertruslen.

 

"Ligesom andre virksomheder er transportvirksomheder meget afhængige af IT i hverdagen, og data har stor værdi for den daglige forretning. Hvis det er et IT-system, der håndterer kundedata og fakturering, medarbejderdata og lønudbetaling, beviser, tilladelser, dokumentation og lignende, kan et hackerangreb være til stor skade for virksomheden", understreger Carina Christensen.

 

Er man som virksomhedsejer i tvivl om, hvorvidt virksomhedens digitale sikkerhedsniveau er i orden, kan man i øjeblikket teste sin cybersikkerhed på Trygs hjemmeside for erhvervskunder.

 

Sådan dækker Trygs cyberforsikring


Trygs cyberforsikring indeholder både rådgivning og økonomisk erstatning, når skaden er sket. Bliver din virksomhed udsat for et hackerangreb eller virus, eller er der trusler om angreb, får du eksperthjælp til lynhurtigt at afværge angrebet, håndtere konsekvenserne og komme tilbage på sporet.

 

Du kan hele døgnet få professionel assistance til at begrænse angrebene og få dækket de økonomiske tab i din virksomhed, da forsikringen dækker omkostninger til rekonstruktion af IT-systemer i forbindelse med et cyber-, hacker- eller virusangreb. Dækningen omfatter desuden driftstab og hjælp ved ID-tyveri og datatab.

 

Forebyggende råd

Få overblik over vigtige data og systemer

Foretag daglig backup af data

Benyt firewall og antivirusprogrammer

Sørg for løbende opdatering af programmer og operativsystem

Opret stærke adgangskoder

Benyt to-faktorgodkendelse

Skab awareness og italesæt IT-sikkerhed i virksomheden

 
Kontaktinformation

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Susanne Lindhage, mobil: +45 41 86 28 80, mail: susanne.lindhage@tryg.dk