Tryg indfører lige barsel for alle forældre

12-10-2022 13:15
No image
 

  

 
Far-og-baby-TF-00417_1080.jpg
 

Tryg indfører nu lige barselsvilkår for sine ansatte. Det betyder, at alle forældre uanset køn og familiekonstellation får ret til 25 ugers barsel med fuld løn.

 

Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, indfører nu lige barselsvilkår for sine ansatte. Det betyder, at alle forældre, uanset køn og familiekonstellation, får de samme rettigheder - både når det gælder barsel og barns sygedage m.m. inden for overenskomsten.

 

"Helt konkret får fædre og medforældre de samme rettigheder, som mødre har i Tryg, nemlig 25 ugers barsel med fuld løn i stedet for de nuværende 16 uger, og det uafhængigt af familiekonstellation og hvordan familien vælger at strukturere barslen," udtaler koncernchef i Tryg, Morten Hübbe.

 

De nye vilkår indføres med tilbagevirkende kraft, gældende for børn, som er født fra og med 2. august 2022. Er medarbejderen berettiget til dagpenge, vil Tryg søge om dagpengerefusion. Men retten til dagpenge vil i selskabet ikke længere være en forudsætning for at få løn under barsel. Orloven med løn skal afholdes inden for 60 uger efter fødsel.

 

"I Tryg ønsker vi en kultur, der gør op med den generelle samfundstendens, at det primært er mor, der tager lang barsel. Ved at trække løn og økonomi ud af ligningen kan familierne selv fordele barselsorloven ud fra, hvad der giver bedst mening for dem - og ikke ud fra, hvad der er økonomisk mest fordelagtigt," forklarer Morten Hübbe.

 

Samtidigt fremhæver han vigtigheden i, at medarbejdere, der indgår i regnbuefamilier eller andre familieformer end den klassiske familieform, kan tage del i barnets første leveår på lige fod med de juridiske forældre.

 

"Tryg skal være en inkluderende arbejdsplads med lige muligheder for alle ansatte, også inden for barsel. Alle medarbejdere er lige værd," understreger koncernchefen.

 

Ud over lige barselsvilkår for alle forældre indfører Tryg en række tiltag, der skal være med til at nedbringe nogle af de uligheder, der opstår på arbejdsmarkedet i forbindelse med barsel, fx i forhold til løn- og karriereudvikling.

 

Således skal Tryg-medarbejdere fremover tilbydes en løn- og MU-samtale, inden de går på barsel, hvis der er gået mere end 6 måneder siden sidste samtale. Medarbejdere på barsel vil blive lønjusteret på samme niveau som gennemsnitsjusteringen for den pågældende medarbejdergruppe, hvis ikke andre aftaler eller forhold allerede gør sig gældende.

 

"Vi ser det som en del af vores samfundsansvar at fremme ligestilling, og det handler ikke kun om længden på den betalte barsel, men også om hvem der har ret til barsel og hvilke muligheder medarbejderen har under og efter barsel," fortsætter Morten Hübbe.

 

Han håber, at Trygs medarbejdere vil være med til at skabe en positiv kulturel forandring ved at gøre brug af de øgede barselsmuligheder.

 

"En familie i trivsel er en medarbejder i trivsel, og vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. I Tryg skal vi se på barsel som en berigende pause fra arbejdet, der styrker og kompetenceudvikler os, og vi tilskynder alle vores ansatte til at gøre brug af den fulde barselsperiode, som de nu får stillet til rådighed," slutter Morten Hübbe.

 
Kontaktinformation

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Susanne Lindhage, mobil: +45 41 86 28 80, mail: susanne.lindhage@tryg.dk