Johan Kirstein Brammer ny CEO i Tryg per 1. juni 2023 - han overtager efter Morten Hübbe, der efter 20 år i direktionen ønsker at træde tilbage

30-01-2023 07:38
No image
 

  

 
Morten Hübbe og Johan Kirstein Brammer.jpg
 

Bestyrelserne i Tryg A/S og Tryg Forsikring A/S har her til morgen annonceret et kommende CEO-skifte, idet Morten Hübbe efter 20 år i selskabets direktion har meddelt, at han ønsker at stoppe som koncernchef. Efter en velplanlagt successionsproces er nuværende Chief Commercial Officer (CCO) og medlem af Trygs direktion, Johan Kirstein Brammer, udnævnt som ny CEO for Skandinaviens største forsikringsselskab.

 

Morten Hübbe kom til Tryg som 30-årig som en del af et opkøb. Siden har han skabt sig en succesrig karriere i selskabet, hvor han har været en del af direktionen i 20 år; først som Group CFO i 8 år og de seneste 12 år som CEO. Han var i 2005 med til at tage Tryg på fondsbørsen, og han har i rollen som CEO stået i spidsen for at nytænke forsikring, gennemføre opkøb og andre transformerende begivenheder, og derigennem sat sit tydelige præg på Tryg som skandinavisk markedsleder. Sammen med dygtige kolleger har han kommercialiseret, effektiviseret og digitaliseret Tryg, så virksomheden nu står med lønsom vækst 25 kvartaler i træk, en markant kundevækst, og dermed et historisk stærkt finansielt fundament, som afsæt for fremtiden.

 

Succesfuld succession

 

Morten Hübbe har til offentligheden, ved flere lejligheder, offentligt tilkendegivet, at han ikke ser sig selv fortsætte som CEO frem til den traditionelle pensionsalder. Idet han begyndte sin direktionskarriere i en meget tidlig alder, har han også haft et ønske om at stoppe sin operationelle karriere tidligere end de fleste. Det har givet Trygs bestyrelse stærke forudsætninger for arbejdet med succession.

 

For Morten Hübbe har opkøbet af RSA's Skandinaviske aktiviteter i 2020 udgjort en milepæl i hans karriere og en stor motivation i de senere år. Det er derfor med tilfredshed, at han her et par år efter opkøbet kan konstatere, at integrationen af Trygg-Hansa og Codan Norge kører fuldstændig planmæssigt. Morten Hübbe har derfor set foråret 2023 som det helt rigtige tidspunkt at lægge Trygs fremtid i hænderne på en ny CEO.

 

Fra formanden for Trygs bestyrelse, Jukka Pertola, lyder det:

 

"Der skal lyde en enorm tak til Morten for en formidabel indsats for Tryg igennem tyve år. Morten har via sit stærke lederskab og sin høje faglighed styrket Trygs forretning, geografiske tilstedeværelse og omdømme. Under Mortens ledelse er Tryg vokset fra 4300 til 7500 medarbejdere, præmieindtægterne er løftet fra 20.5 til ca. 37 milliarder kroner (efter fuld integration af Trygg-Hansa og Codan Norge), og markedsværdien er øget fra 30 til 101 milliarder kroner. Hans aftryk på Tryg-koncernen er ganske enkelt uden sidestykke. Morten har siden en meget ung alder haft en erhvervskarriere på højeste niveau, og fra bestyrelsens side respekterer vi hans beslutning og ønsker ham alt det bedste i sit videre virke med bestyrelsesarbejde og mere tid til familien og andre interesser."

 

Johan Kirsten Brammer udnævnt til ny CEO

 

Til at overtage posten fra Morten Hübbe har Trygs bestyrelse peget på nuværende CCO, Johan Kirstein Brammer. Johan kom til Tryg i 2016, hvor han stod i spidsen for en succesfuld transformation af Trygs danske privatforretning, og i 2018 blev han udnævnt til CCO og medlem af Trygs direktion i 2018.

 

"Jeg er yderst tilfreds med det vellykkede successionsplanlægningsarbejde, som har betydet, at vi fra bestyrelsens side uden tøven har peget på Johan Kirstein Brammer som ny CEO. Med Johans store drivkraft og imponerende track-record - og en historisk stærk forretning at bygge videre på - er jeg ikke i tvivl om, at Johan er den helt rigtige til at stå i spidsen for Tryg og styrke positionen som skandinavisk markedsleder yderligere.

 

Johan Kirstein Brammer er uddannet jurist og startede sin karriere som advokat i Kromann Reumert. En MBA fra Australia Graduate School of Management og en HD i Finansiering fra CBS blev sidenhen føjet til CV'et. Derfra har han opbygget sin ledelsesmæssige og kommercielle værktøjskasse hos McKinsey & Co, Carlsberg, Egon Zehnder og senest i TDC, hvor han var medlem af direktionen, indtil han kom til Tryg.

 

Stolthed hos både afgående og ny CEO

 

Johan Kirstein Brammer imponerede ifølge CEO Morten Hübbe allerede fra begyndelsen både, hvad angår kommerciel erfaring og ledelseskompetencer:

 

"Johans resultatskabelse som direktør for privatforretningen i Danmark, hans passion for at sætte kunden i centrum og senere hans afgørende rolle i opkøbet af RSAs skandinaviske aktiviteter har talt deres eget tydelige sprog. Siden Johans indtræden i Trygs direktion i 2018 har hans potentiale til, en dag at kunne stå i spidsen for denne virksomhed været tydeligt. Succesionsplanlægningen har været vellykket, og jeg er derfor glad, stolt og ikke mindst meget enig i bestyrelsens vurdering af, at vi har den absolut bedst egnede kandidat til stillingen siddende i vores egen direktion."

 

Om udnævnelsen til CEO for Tryg-koncernen udtaler Johan Kirstein Brammer:

 

"At få lov til at stå i spidsen for en virksomhed som Tryg gør mig umådelig stolt. Tryg er en fantastisk virksomhed med over 7500 dygtige kolleger og en imponerende historie - en virksomhed, der gennem 300 år har opnået en unik position på det skandinaviske forsikringsmarked. Jeg er utrolig stolt over, at bestyrelsen viser mig den tillid, der ligger i at videreføre visionen om at være en aktiv tryghedsskaber i vores 5.3 millioner kunders liv. En ambition, vi skal levere på via et ufravigeligt fokus på kundeoplevelsen. Og så skal Tryg forblive et fantastisk sted at arbejde, og vi skal fortsætte med at skabe værdi for vores aktionærer og levere på vores samfundsansvar. Alt det arbejde ser jeg utrolig meget frem til."

 

To nye direktionsmedlemmer udnævnt

 

Med dagens udmelding om CEO-skifte følger også en beslutning om at udnævne to nye medlemmer af Trygs direktion. Begge kandidater er fundet internt og er udnævnt grundet deres særlige kompetencer, der kan supplere direktionens eksisterende styrker.

 

Det ene nye medlem er svenske Mikael Kärrsten, der med sin dybe tekniske forsikringsforståelse og erfaring med at skabe lønsom forsikringsdrift kan tilføre stor værdi til direktionen. Mikael, der får titlen Chief Technical Officer, har mere end 20 års erfaring fra forsikringsbranchen. Han kommer fra en stilling som nordisk ansvarlig for PPU (Pris, Produkt, Portfolio Management og Underwriting) i Tryg-koncernen. Før dette har han været skandinavisk underwriting-direktør i hhv. Codan og Trygg-Hansa.

 

"Vi er begejstrede over at kunne byde velkommen til Mikael Kärrsten og ikke mindst til de personlige og faglige kompetencer, han tager med sig ind i Trygs direktion. Mikael har været en af hovedarkitekterne bag Trygg-Hansas evne til en drive en effektiv og utrolig veldrevet forretning - og så kender han det svenske forsikringsmarked bedre end de fleste. Et marked, som i dag udgør op mod 45 pct. af Trygs tekniske resultat. Dertil besidder han en dyb teknisk forsikringsforståelse og kan bidrage med sin store faglighed, der tager udgangspunkt i en matematisk, modelbaseret tilgang til lønsom forsikringsdrift," lyder det fra Johan Kirstein Brammer.

 

Det andet nye medlem af Trygs direktion bliver Alexandra Bastkær Winther, der i dag er direktør for Alka Forsikring, som er en del af Tryg-koncernen. Hun får titlen Chief Commercial Officer og overtager dermed Johan Kirstein Brammers hidtidige fokusområder i Trygs direktion - herunder integration og synergirealisering af Trygs opkøb af Trygg-Hansa og Codan Norge, den tværgående kommercielle agenda samt det overordnede ansvar for den kommende 2027-strategiproces.

 

Johan Kirstein Brammer beskriver Alexandra Bastkær Winther som en utrolig stærk profil:

 

"Alexandra har en enestående erfaring med at drive komplekse strategiske agendaer. En erfaring hun har opbygget gennem sine 8 år i Boston Consulting Group samt i sin tid som ansvarlig for Trygs Group's Strategy og M&A funktion, hvor hun var i centrum for det hold, der drev opkøbet af Trygg-Hansa og Codan Norge. Senest har hun også hentet vigtig erfaring fra forretningen, som direktør for Alka Forsikring. Alexandra har en unik evne til at fokusere på, hvad der reelt er værdiskabende - samtidig med, at hun formår at få folk med sig og skabe tydelig strategisk retning for alle interessenter."

 

Morten Hübbe konkluderer:

 

"Mine nuværende direktionskollegaer har leveret enestående resultater gennem en årrække og vil helt naturligt repræsentere den kontinuitet, som den nye direktion sammen skal bygge videre på. Med udnævnelserne af Alexandra Bastkær Winther og Mikael Kärrsten får vi to stærke nye profiler til Trygs øverste ledelse, hvor vi i forvejen har to i særklasse dygtige direktionsmedlemmer i CFO Barbara Plucnar Jensen og COO Lars Bonde. Jeg kan ikke forestille mig et stærkere hold til at tegne Trygs fremtid, og jeg ved, at Johan Kirstein Brammer deler min begejstring"

 

Ny direktion træder i kraft 1. marts 2023

 

Overleveringsprocessen mellem Morten Hübbe og Johan Kirstein Brammer påbegyndes med det samme og vil blive intensiveret frem mod den 1. juni 2023, som bliver Johan Kirstein Brammers første dag som CEO i Tryg-koncernen.

 

Den udvidede direktion træder i kraft 1. marts 2023. Det betyder, at Trygs øverste ledelse vil tælle seks personer, indtil Morten Hübbe fratræder 31. maj 2023. Herefter vil Trygs direktion bestå af CEO Johan Kirstein Brammer, CFO Barbara Plucnar Jensen, COO Lars Bonde, CTO Mikael Kärrsten og CCO Alexandra Bastkær Winther.

 

Morten Hübbe står efter 1. juni til rådighed for Johan Kirstein Brammer indtil udgangen af 2023.

 

Pressemøde

Tryg inviterer i forbindelse med CEO-skiftet til pressemøde klokken 10.00 i hovedsædet på Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Der vil være deltagelse af Morten Hübbe, Johan Kirstein Brammer og Jukka Pertola. Pressemødet vil blive holdt på dansk, og det vil kun være muligt at stille spørgsmål ved fysisk fremmøde.

 
Kontaktinformation

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

 

Camilla Lercke, chef for Corporate Relations, Tryg A/S

Mobil: +45 53 39 23 84, mail: camilla.lercke@tryg.dk  

 

Susanne Lindhage, pressechef, Tryg Danmark

Mobil: +45 41 86 28 80, mail: susanne.lindhage@tryg.dk