NBCR-terror er en terrorforsikringsordrning der hjælper dig hvis skaden sker.

NBCR-terror

Den 1. juli 2019 trådte en ny terrorforsikringsordning i kraft, men det er stadig os, der hjælper dig, hvis skaden sker.

Ny terrorforsikringsordning dækker nu skader som følge af NBCR-terror

Det betyder, at såfremt Danmark bliver ramt af et terrorangreb udført med NBCR-våben, vil staten via en udligningsordning dække skader på ting, der er brandforsikret i et forsikringsselskab. Derfor er det nu undtaget af din forsikring.

Ordningen dækker, hvis et NBCR-angreb giver skader på bygninger, ting, køretøjer eller både, som i forvejen er forsikret mod brand. Derudover dækkes også beskadiget og forurenet jord. For erhvervsdrivende kan den også dække driftstab.

Terrorforsikringsordningen kommer til at ligne den stormflodsordning, som allerede eksisterer i dag. Dog vil du først skulle betale til terrorforsikringsordningen efter et eventuelt angreb.

Hvis skaden sker

Det er Terrorforsikringsrådet, der tager stilling til, om begivenheden er NBCR-terror.

Hvis det er tilfældet, og du er forsikret i Tryg, skal du anmelde skaden til os, da vi som dit forsikringsselskab behandler skaden.