Kundeservice

Udbetalinger via NemKonto

Du har mulighed for at få udbetalt tilbagebetalinger fra fx ændringer af dine forsikringer til din NemKonto.

Hvad er NemKonto?

NemKonto er den konto, hvor du bl.a. kan få sat din løn og overskydende skat ind på. For dig betyder det, at du sparer turen i banken for at indløse en check, og at du kun skal opdatere dine kontooplysninger ét sted.

Hvordan fungerer NemKonto?

Hvis vi har dit CPR-nummer udbetaler vi automatisk til din NemKonto. I forbindelse med udbetalingen videregiver vi oplysning om dit CPR-nummer til NemKonto. Vi modtager herefter dit registrerede NemKonto-nummer og udbetaler beløbet til din NemKonto.

Hvem administrerer NemKonto?

KMD A/S administrerer NemKonto-ordningen på vegne af Moderniseringsstyrelsen. CPR-nummeret bruges alene af KMD A/S til at identificere dig, så Tryg kan udbetale beløbet på den rigtige konto.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke ønsker at få udbetalt beløb til min NemKonto?

Hvis du ikke ønsker udbetaling til din NemKonto, skal du give os besked om hvilken konto vi så skal udbetale til. Vi kan desværre ikke udbetale beløbet på en check.