Kundeservice

Din fortrydelsesret

Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer.

Har du ret til at fortryde dit køb?

Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer:

  1. Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring.
  2. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon eller internet (fjernsalg).
  3. Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens §34i og 34e.

Fortrydelsesfrist

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf. pkt. 1-3.

1. Aftale indgået via repræsentant

Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:

  1. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
  2. Eller fra den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten

2. Aftale indgået ved fjernsalg

Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:

  1. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
  2. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail

3. Ændringer

Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes.

Beregning af frist

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1 og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3, har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag.

Hvis du fortryder

Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen.

Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen.

Fortrydelsesretten for bygningsforsikringer

Du skal være opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed §60. Det betyder, at fortrydelsen er betinget af, at du inden for 14-dages fristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er købt i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.