Gode råd

Sådan rottesikrer du dit hus

Rotter er sejlivede og har utrolige biologiske egenskaber. Når de først er inde, kan det være et mareridt at få dem ud igen. Derfor har Miljøministeriet bestemt, at det er din pligt som grundejer at forebygge rotter. Læs mere her. 

rotter der spiser skrald - hvordan undgår du rotter i dit hjem? se hvordan her.

En smidig indbrudstyv med stærke tænder

Der er to egenskaber ved rotter, som er vigtige at medindregne, når man rottesikrer sit hus:  En voksen rotte kan kravle igennem åbninger helt ned til 2 cm i diameter – og så kan den gnave igennem alle materialer, der er blødere end jern. 

Derfor er der flere vigtige steder at sætte ind, når du vil rottesikre dit hjem: 

Stop rotterne, før de kommer ind

 • Luk kældervinduerne og sørg for at døre og vinduer slutter tæt til karmen.
   
 • Reparer huller og større sprækker i sokkel og facader. Rotterne kan komme ind af meget små åbninger. 
   
 • Tjek dine afløb - har de vandlås? De fleste nye installationer har, men afløb af ældre dato kan kræve en opdatering.
   
 • Sæt prop i åbentstående afløbsrør. Selv små rør kan væres store nok for en rotte. 
   
 • Luk ubenyttede kloak-og afløbsrør helt inde ved hovedledningen. De er potentielle rottereder. 
   
 • Beskær beplantning tæt på husmuren, så rotterne ikke kan kravle op på taget den vej. Hold træer og høje buske 40cm fra din ejendom, så er du sikker. 
   
 • Bloker nedløbsrør med et stykke hønsenet. Brug ikke plast – det vil rotten bare gnave igennem. 
   
 • Tjek faldrørsudluftningen på taget. Er den afspærret med en rist? Ellers kan du selv afspærre åbningen med en kugle af hønsenet. Sæt den evt. i spænd med en skrue på tværs.   
   
 • Tjek riste over gulvafløb. Er de i rustfrit stål og skruet fast? Eller kan rotterne gnave sig igennem eller skubbe risten op, på sin vej ind. 
   
 • Køb en rottespærre og få den installeret af en autoriseret vvs’er eller kloakmester. Se her

Kender du din pligt som grundejer? 

Kommunen har ansvaret for rottebekæmpelse 

Hvis du har set rotter, eller spor efter dem, skal du kontakte din kommune. I Danmark har alle borgere ret til at få ’gratis’ hjælp til rottebekæmpelse af deres kommune. 

Grundejeren har ansvaret for forebyggelsen

Til gengæld har du som dansk grundejer pligt til at holde din ejendom ren, og sikre at den ikke tiltrækker rotter. Du er grundejer, når du fx ejer et parcelhus eller er ejer af udlejningsejendomme. 
 

Grundejerens forpligtigelser

 • Sikre at affald eller foder ikke er tilgængeligt for rotter
 • Undgå rod på ejendommen 
 • Anmelde rotter
 • Rette sig efter påbud meddelt af kommunalbestyrelse.

Som grundejer skal du også kontrollere rottesikring ved:

 • Døre
 • Vinduer
 • Rørgennemføringer og ventilationsåbninger
 • Riste, lyskasser, skakte osv.
 • Bevoksninger
 • Tagkonstruktioner 
 • Facader generelt
 • Kloaksystemets tilstand

Kilde: Miljøministeriets vejledning nr 1, Rotter