Folk der flytter og bliver genhuset

Genhusning – hvis du må flytte ud midlertidigt

Hos os kan du få hjælp til at blive genhuset, når du ikke kan bo i dit hjem efter en skade.

Hvornår er det nødvendigt med en genhusning?

Hvis du ikke kan bo i dit hjem på grund af en skade, som vi dækker, betaler vi for en tilsvarende bolig i op til 12 måneder, mens vi udbedrer skaden.

Kan du ikke opholde dig i dine værelser, køkken eller bad på grund af en skade, kan det blive nødvendigt med en genhusning. I nogle tilfælde er det nok med en køkken- eller badvogn, så du undgår at flytte. 

Du skal selv finde et sted at bo

Din midlertidige bolig skal du selv finde. Vi hjælper og rådgiver dig gerne, hvis du har brug for det. Boligen bør højst koste det samme i husleje, som du normalt bruger på din bolig. Det er vigtigt, du står på lejekontrakten – og at du får godkendt lejekontrakten af os inden.

Her kan du finde bolig

  • Ved større skader, hvor du skal genhuses i uger eller måneder, anbefaler vi lejlighed, hus, sommerhus, pavillon, campingvogn eller lignende.
  • Ved mindre skader, hvor du skal genhuses i et par dage, anbefaler vi at bo på fx hotel eller hos familie og venner.
  • Din bygningstaksator kan hjælpe med råd og vejledning til at finde en bolig i dit lokalområde. 

Husk kvitteringer

Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter ved en genhusning. Husk at få udgifterne godkendt hos os, inden du bestiller og betaler. 

Gem kvitteringer for:

  • Nedpakning, udpakning og opmagasinering af dit indbo – tal med din bygningstaksator om, hvordan I bedst løser dette.
  • El, vand, varme og lignende.
  • Internet og kabel-tv.
  • Evt. mertransport i genhusningsperioden.
  • Evt. pensionatudgifter til kæledyr.

Genhusning - ofte stillede spørgsmål

Hvem finder den midlertidige bolig?

Du skal selv finde boligen. Men vi hjælper dig gerne med råd og vejledning til at finde en bolig i dit lokalområde.

Jeg lejer min bolig ud. Hvad med min lejeindtægt?

Vi dækker det huslejetab, du kan få, hvis du ikke lejer din bolig ud længere. Du skal blot sørge for at vise os en underskrevet lejekontrakt. 

Hvem betaler depositum til genhusningsboligen?

Vi kan lægge ud for depositummet.