Flykompensasjon fra følgende flyselskapet er unntatt fra dekningen.

Kompensasjon hos følgende flyselskapet er unntatt fra dekningen..

Flyselskapet der er undtaget af dækning.

DatoFlyselskap

Retten til kompensasjon forutsetter at flyselskap ikke sto på ovennevnte liste på tidspunktet for første betaling av reisen. Listen kan endres løpende.