Velkommen til

Tryg behandlerbooking
for psykologer

Om Tryg Behandlerbooking

Tryg Behandlerbooking er en digital løsning, som giver vores kunder mulighed for at booke konsultationer direkte i psykologens kalender. I samarbejde med flere kliniksystemer har vi udviklet denne løsning for at give vores kunder en nem og direkte vej til behandling. Samtidig forenkler løsningen de administrative processer hos psykologen – da alt kører digitalt.

Fordele som behandler

Tryg Behandlerbooking har en række fordele for psykologen:

 • Som psykolog indgår du en samarbejdsaftale med Tryg, der sikrer samspil mellem kundens forsikringsbetingelser og den psykologfaglige kvalitet
 • Tryg Behandlerbooking giver dig som behandler mulighed for at levere psykologydelser via online booking direkte i dit kalendersystem
 • Du får mulighed for at forenkle dine interne processer, da vi digitaliserer betalingsgarantien og sender den direkte til dit kliniksystem sammen med alle kundens oplysninger. Du skal derfor kun arbejde i ét system
 • Gennem Tryg Behandlerbooking handler du direkte med forsikringsselskabet. Du bestemmer selv konsultationernes varighed, og vi betaler det samlede honorar efter gældende overenskomst
 • Tryg Behandlerbooking giver dig mulighed for løbende elektronisk fakturering for afholdte konsultationer – og ikke først, når forløbet er afsluttet. Dette sikrer en din praksis en sund pengestrøm
 • Undgår misforståelser om kundens dækning, da betalingsgarantien tydeligt specificerer rammerne for forsikringen

Tilmeld din klinik til løsningen

Hvis du ønsker at samarbejde med Tryg Behandlerbooking, skal du

 1. Udfylde kontaktformularen nedenfor, så vi kan lave og fremsende dig en kontrakt
 2. Sikrer dig, at Tryg Behandlerbooking er aktiveret i dit kliniksystem og derved give samtykke til, at dit kliniksystem deler relevant information om klinikken med os
 3. Indgå aftale med Tryg om leverance af Psykologydelser – Kontrakten kommer pr. mail og skal underskrives digitalt
 4. Udfylde et skema med oplysninger om klinikken og behandlere, så vi kan oprette jer korrekt i Tryg Behandlerbooking. Skemaet sender vi til dig sammen med kontrakten
 5. Sikre dig, at dit system er sat op til, at Tryg behandlerbooking kan booke to ydelser via online booking (førstegangskonsultation & efterfølgende konsultationer)
 6. Du er nu klar til at modtager klienter fra Tryg

Udfyld formularen, og få en kontrakt tilsendt pr. mail, som skal underskrives digitalt

Husk, at navn og e-mail skal tilhøre en tegningsberettiget for virksomheden, da vi sender kontrakten til denne person.

 

Indtast venligst et gyldigt telefonnummer
Ved at klikke "Send", bekræfter jeg på tro og love, at indtastede oplysninger er korrekte.
Vi sender dig herefter en kontrakt til digital underskrift.

Spørgsmål og svar

Hvorfor har I lavet Tryg Behandlerbooking?

Vi har lavet løsningen i samarbejde med kliniksystemerne for at give vores kunder mulighed for nem og digital booking direkte hos behandleren. Samtidig gør Tryg Behandlerbooking det nemmere for behandleren at håndtere administrationen af vores kunder.

Hvad får jeg ud af at tilmelde mig Tryg Behandlerbooking?
 • Tryg Behandlerbooking har en række fordele for psykologen:

 • Som psykolog indgår du en samarbejdsaftale med Tryg, der sikrer samspil mellem kundens forsikringsbetingelser og den psykologfaglige kvalitet
 • Tryg Behandlerbooking giver dig som behandler mulighed for at levere psykologydelser via online booking direkte i dit kalendersystem
 • Du får mulighed for at forenkle dine interne processer, da vi digitaliserer betalingsgarantien og sender den direkte til dit kliniksystem sammen med alle kundens oplysninger. Du skal derfor kun arbejde i ét system
 • Gennem Tryg Behandlerbooking handler du direkte med forsikringsselskabet. Du bestemmer selv konsultationernes varighed, og vi betaler det samlede honorar efter gældende overenskomst
 • Tryg Behandlerbooking giver dig mulighed for løbende elektronisk fakturering for afholdte konsultationer – og ikke først, når forløbet er afsluttet. Dette sikrer en din praksis en sund pengestrøm
 • Undgår misforståelser om kundens dækning, da betalingsgarantien tydeligt specificerer rammerne for forsikringen
Kan alle psykologer levere ydelser gennem Tryg Behandlerbooking?

Som udgangspunkt kan alle autoriserede psykologer leverer ydelser gennem Tryg Behandlerbooking. Der er intet krav om ydernummerregistrering for at kunne deltage i løsningen.

Tryg Behandlerbooking er et samarbejde mellem Tryg og kliniksystemudbyderne. Psykologer, der arbejder i følgende systemer, kan på nuværende tidspunkt være med i løsningen:

 • Compugroup
 • Terapeutbooking
 • ClinicCare Web
Kræver det ekstra arbejde at være en del af Tryg Behandlerbooking?

Tryg Behandlerbooking er en ny måde at håndtere forsikringskunder på. Du vil efter en tilvænningsperiode opleve, at de daglige rutiner bliver nemmere og mere automatiserede. Du vil komme til at spare en del manuelt arbejde. Vi sender nemlig vores betalingsgarantier digitalt, direkte til kliniksystemet. Som samarbejdspartner er det dog vigtigt at holde Tryg orienteret om ændringer på klinikken og psykologen samtidig med, at samtlige behandlinger skal kobles til kundens elektroniske betalingsgaranti, når bookingen laves.

Hvorfor skal jeg oplyse Tryg om ændringer på klinikken og behandlere?

Det er vigtigt, at du giver os besked, hvis der sker ændringer i behandlerteamet, klinikken skifter adresse el. lign. På den måde kan vi sikre os, at klinikken og samtlige behandlere er oprettet korrekt i vores system, og vores kunder har mulighed for at booke tid hos klinikkens behandlere.

Kan jeg modtage kunder via Tryg Behandlerbooking, inden jeg har underskrevet kontrakten?

Du kan desværre ikke modtage kunder fra os, inden kontrakten er underskrevet.

Hvorfor skal jeg underskrive en kontrakt?

Formålet med at indgå en kontrakt er at fastlægge vilkårene og sætte retning for samarbejdet mellem klinikken og Tryg. Samtidig sikrer kontrakten, at Trygs kunder får en professionel og effektiv behandling af høj kvalitet hos de klinikker, som leverer ydelser til tryg Behandlerbooking.

Hvordan foregår fakturering via Tryg Behandlerbooking?

Klinikken afregner direkte med Tryg, og I kan fakturerer løbende efter hver konsultation. Faktureringen sker via kliniksystemet, og fakturaen skal sendes som EAN-faktura. Fakturaer betales enten til klinikkens kontonummer eller via FI-kode.

Hvad sker der, hvis klinikken ikke overholder kontrakten?

Ved misligholdelse af kontraktens forpligtelser og garantier ophører vi blot samarbejdet. Årsager til ophør af samarbejdet kan f.eks. være

 • Hvis psykologen ikke lever op til Autoriserede Psykologers Pligter, defineret efter Psykologlovens bestemmelser
 • Hvis gældende lovgivning ikke overholdes, herunder tavshedspligt om kundernes behandling
 • Ved gentagne fejlfakturering udenfor betalingsgarantiens rammer
Hvem skal jeg kontakte ved tvivl vedr. betalingsgarantien?

Ved tvivl om betalingsgarantien kan du kontakte Tryg Behandlerbooking pr. mail eller telefon. Kontaktoplysningerne fremgår af den enkelte betalingsgaranti.

Hvad gør jeg, hvis behandlingsgarantien er udløbet?

Hvis psykologen vurderer, at kunden har brug for flere konsultationer efter garantiens ophør, skal kunden tage kontakt til Tryg for at anmode om en forlængelse af dækningsperioden.

Skal jeg betale noget til Tryg for at være leverandør til Tryg Behandlerbooking?

Tryg opkræver intet gebyr eller faste betalinger fra klinikker, der indgår i løsningen.

Der kan være er mindre gebyr til dit kliniksystem forbundet med løsningen. Kontakt klinikkens systemudbyder for mere info herom.

Må jeg fakturere Tryg, hvis kunden melder for sent afbud eller udebliver?

Kunden skal selv betale omkostninger, der er forbundet med for sent afbud direkte til behandleren eller udeblivelse. Trygs betalingsgarantier dækker ikke dette.