Der varsles storm over Danmark. Se her, hvad du kan gøre, og hvordan du anmelder en skade.

Gode råd om storm
International familieforsikring

International familieforsikring

Med en international familieforsikring er du og din husstand godt sikret, hvis I vælger at bo i udlandet. Forsikringen dækker alle personer på den nye adresse. Har du børn under 21 år, der er blevet hjemme i Danmark og bor alene, er de også dækkede.

Sådan dækker forsikringen

Den internationale familieforsikring dækker det indbo, som du og din husstand tager med, når I flytter til et andet EU/EØS-land (bortset fra Bulgarien, Cypern, Malta, Grækenland, Rumænien og Slovakiet). Forsikringen dækker også, hvis du eller en fra husstanden kommer til at skade andre personer eller deres ting, og hvis I får brug for retshjælp.

Altid med i forsikringen

Forsikringen indeholder altid disse dækninger:

 • Indbo i bopælslandet. Dækker tyveri af dit indbo og skader på grund af brand, lynnedslag, eksplosion, storm mv.
 • Bagage og bagageforsinkelse. Dækker din bagage på rejser i hele verden – både skader på bagagen og udgifter til nødvendige indkøb, hvis bagagen ankommer for sent.
 • Sikkerhedsstillelse. Dækker, hvis du eller en i din husstand kommer ud for en retstvist.
 • Privatansvar. Dækker, hvis du eller en i husstanden kommer til at skade andre personer, deres ting eller dyr.
 • Retshjælp. Dækker omkostninger ved rets- og voldgiftssager, udsprunget af private tvister.
   

Gør din forsikring endnu bedre

Du kan vælge at udvide din internationale familieforsikring med flere dækninger:

 • Elskade i bopælslandet. Dækker, hvis en kortslutning eller lignende beskadiger tv, hårde hvidevarer eller lignende elektriske apparater.
 • Glas- og kummedækning i bopælslandet. Dækker, hvis glas eller kummer går i stykker og ikke kan bruges.
 • Indbo i Danmark. Dækker indbo, du lader blive i Danmark – i din bolig eller opmagasineret. Forsikringen dækker ved indbrudstyveri og skader på indboet efter brand, lynnedslag, storm mv.
   

Særlige fordele i den internationale familieforsikring

Hele husstanden er dækket

Forsikringen dækker alle, der bor på den nye adresse i udlandet. Har du børn under 21 år, der er blevet i Danmark og bor alene, er de også dækkede.

Din bagage er forsikret i hele verden

Din bagage er forsikret på rejser i hele verden. Du får både dækket skader på bagagen og udgifter til nødvendige indkøb, hvis bagagen bliver forsinket.

Beskytter også dit indbo hjemme i Danmark

Du kan vælge også at forsikre, hvis du stadig har indbo i Danmark – på din bopæl eller opmagasineret. Så er du dækket ved indbrud, og hvis der sker skader på indboet ved fx brand eller storm.