Finanstilsynets påtale

Finanstilsynet påtaler, at Tryg Forsikring A/S har handlet i strid med § 3, i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder ved at indgå aftaler med deres kunder ved anvendelse af negativ aftaleindgåelse.

Tryg er ikke enig i kritikken

Tryg har fået en påtale fra Finanstilsynet for ”anvendelse af negativ aftaleindgåelse i forbindelse med fornyelsen af kundernes bilforsikring og seniorulykkesforsikring”.

Finanstilsynet anfægter, at vi i Tryg opfatter deldækningen ”førerforsikring” som en naturlig forlængelse af vores bilforsikring. Førerforsikringen dækker føreren af bilen, hvis der sker det vi kalder et ”ene-uheld”, altså hvis føreren kører ind i et træ. Har føreren ikke særskilt denne dækning, er han ikke ligeså godt dækket som evt. medpassagerer, der skulle komme til skade ved ulykken.

En førerforsikring dækker tabt arbejdsfortjeneste fra første sygedag. Derudover dækker den bl.a. varigt mén og erhvervsevnetab. De dækninger vil medpassagererne i bilen have i kraft af bilens ansvarsforsikring – men føreren har dem ikke. (Heller ikke på ulykkesforsikringen – udover man kan få méngrad fra begge forsikringer).

Vi har spurgt danskerne, hvorvidt de regner med, at førerdækningen er en automatisk del af deres bilforsikring, og hertil svarer næsten halvdelen (44 pct), at de har taget for givet, at de havde denne dækning inkluderet i deres bilforsikring. Vi har derfor set dækningen som en naturlig udvidelse af vores bilforsikring.


I forhold til udvidelsen af seniorulykkesforsikringen, argumenterer Finanstilsynet faktisk for, at de mener, at deldækningen ”udvidet hjælp” er en naturlig forlængelse af seniorulykkesforsikringen. ”Udvidet hjælp” dækker kompensation ved indlæggelse, hjælp til rengøring og betaling for transportudgifter efter en ulykke”. De anfægter blot, at vi ikke kan implementere dækningen på seniorulykkesforsikringen for eksisterende kunder så længe dækningen ikke er en del af produktet, vi sælger til nye kunder.

Årsagen til, at dækningen ikke automatisk er en integreret del af forsikringen er, at vi til nye kunder gennemgår alle vores deldækninger over telefonen med dem, når de tegner forsikringen, så de kan skræddersy produktet, så det passer til dem. Og her oplever vi faktisk, at de fleste kunder vælger dækningen til.

Når vi har valgt at gøre det på denne måde med brug af det, der bliver kaldt ”negativ aftaleindgåelse”, hænger det sammen med, at den praksis altid har været almen godkendt i forsikringsbranchen, når man konverterer kunder fra gamle til nye produkter. Grunden til, at den praksis har været almen godkendt er, at hvis kunderne omvendt modtog et brev om, at de aktivt skulle tage stilling til, om de ville beholde deres forsikring, ville risikoen være, at mange kunder ikke fik reageret på brevet - og derfor kunne komme til at stå uden forsikringer. Det kunne selvsagt få fatale konsekvenser, hvis kunden fik en skade og ikke havde dækning. I den konkrete sag ville det betyde, at man ville stå uden en tillægsdækning, som vi har vurderet som vigtig for vores kunder.

Derfor har den praksis hidtil været godkendt for forsikringsbranchen, hvilket understøtter, at vi har handlet i god tro. Og det er ikke mere end fem måneder siden, at vi fik en blåstempling af samme Finanstilsyn til den fremgangsmåde også ift. udvidelsen med deldækninger. Der har derfor været usikkerhed om reglernes anvendelse. Men vi tager selvfølgelig Finanstilsynets nye afgørelse til efterretning.


Som vi allerede har skrevet i brevene til kunderne, hvor vi har gjort opmærksom på udvidelsen af forsikringen, har man kunnet fravælge deldækningen, hvis man ikke ønsker den. Det kan man fortsat gøre enten på tlf.nr: 70 11 20 20 eller fremadrettet via selvbetjening på dette link: https://selvbetjening.tryg.dk/content.do?uniklink=Logpaa_TRYG