Erhvervsforsikring, mand i jakkesæt sidder på en stol

Erhvervsforsikring – tilpasset din virksomhed

Med en erhvervsforsikring kan du sikre din virksomheds data og fysiske genstande. Vi tilpasser forsikringen specielt til dig.

Sådan dækker erhvervsforsikringen

Forsikringen kan skræddersyes til at dække de værdier, du har i din virksomhed, hvad enten det er dit varelager, værktøj, data eller maskiner og it-udstyr. Du vælger selv, hvilke skader du vil forsikre mod, fx brand, tyveri, vandskade eller hærværk. Du kan også forsikre dit ansvar over for kunder i tilfælde af fejl og mangler eller skade på andre.

En typisk erhvervsforsikring indeholder:

 • Brand
 • Tyveri*
 • Vand
 • Driftstab/meromkostninger
 • Erhvervs- og produktansvar

*Herunder er dækningen 'Tyveri fra netbank', som dækker for op til 5 mio. kr. ved elektronisk indbrud i din virksomheds netbank. 

Særlige fordele i erhvervsforsikringen

Vi dækker hacking og virusangreb
Du kan få dækning for hacking, virusangreb og andre onlinetrusler mod din virksomhed.
Hjælp ved driftsstop
Fører en skade til driftsstop, dækker vi enten dit driftstab eller sikrer, at din virksomhed kan fortsætte driften fra et alternativt sted.
Vi sikrer dit omdømme
Kommer du ud for en erstatningssag, tager vi os af dialogen og sagsbehandlingen, så du kan bevare de gode kunderelationer.

Gør din erhvervsforsikring endnu bedre

Alt efter din virksomheds type og behov kan du tilvælge en række specielle dækninger til din erhvervsforsikring:

 • Maskin- og it-udstyr
 • Maskin- og it-udstyr uden for forsikringsstedet
 • Transport af varer og værktøj
 • Retshjælp
 • Hærværk
 • Bygningsglas
 • Inventarglas
 • Avancetab
 • Kølemedie
 • Netbanktyveri - hvis du har brug for at få dækket over 5 mio. kr. ved elektronisk indbrud i virksomhedens netbank.

Til dig, som har et europæisk selskab

Europaforsikringen kombinerer erhvervsforsikring og bygningsforsikring i én overskuelig forsikringspakke til dig, der etablerer din virksomhed i Europa. Du får de samme forsikringsdækninger til dine europæiske selskaber, som du er vant til i Danmark.

Skovsø med redningskrans

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Tag vores guide og få et overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for.
Gå til guiden