Arbejdsskadeforsikring – hvis medarbejderne kommer til skade på jobbet

Som arbejdsgiver skal du forsikre dine medarbejdere med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Sådan dækker forsikringen

Arbejdsskadeforsikringen dækker, hvis dine medarbejdere kommer ud for en ulykke i arbejdstiden. Ved en ulykke forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. En hændelse eller påvirkning kan fx være et fald, løft eller en traumatiserende oplevelse.

Det er lovpligtigt at forsikre sine medarbejdere med en arbejdsskadeforsikring. 

Vi dækker:

 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte
Tryg Tilbage

Tryg Tilbage - få hjælp, når uheldet er ude

Som en del af forsikringen, har du mulighed for at få adgang til Tryg Tilbage. Det træder i kraft, hvis du kommer til skade på jobbet, og prognosen er på over 5 uger. Her hjælper vi dig, så du bedst og hurtigst muligt kan komme tilbage på arbejdet.

Onlinekursus i førstehjælp - skab tryghed og sikkerhed

Når du har en arbejdsskadeforsikring hos os, kan dine medarbejdere få fri adgang til onlinekurser i førstehjælp. Her kan du og dine medarbejdere lære livsvigtige førstehjælpsteknikker, så du er klar til at handle hurtigt og effektivt i nødsituationer. 

 

Det er nemt og hurtigt at komme i gang, og du kan tage kurset, lige når det passer dig. 

 

 

Særlige fordele i arbejdsskade­forsikringen

Giv dine medarbejdere ekstra tryghed ved at sikre deres fremtid

Du sikrer dine medarbejderes fremtid efter en skade og overholder lovkrav.

Tryg Tilbage

Sker skaden, får både virksomheden og dine medarbejdere en bred palette af hjælp, hvor formålet er at få medarbejderne tilbage på arbejde efter en skade.

En del af Tryg Business

Vælg flere forsikringer og få samlerabat på op til 15 %. Som Tryg Business-kunde får du med forsikringen også adgang til Online APV.

Hvem skal forsikres?

 • Alle ansatte. Som arbejdsgiver har du pligt til at have en arbejdsskadeforsikring for hver medarbejder, du har ansat. Uanset om medarbejderen er lønnet eller ej eller kun arbejder få timer om ugen - og uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse.
 • Direktører i et ApS og et A/S skal også være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det samme gælder for aktionærer og anpartshavere, hvis de arbejder i virksomheden.
 • Familiemedlemmer. Arbejder familie til arbejdsgiveren i virksomheden, og kan deres arbejde sidestilles med de øvrige ansattes, skal hvert familiemedlem også være dækket af en arbejdsskadeforsikring.
 • Au pair. Har du en au pair ansat i din virksomhed, skal du ud over arbejdsskadeforsikringen også købe en fritidsulykkesforsikring og en au pair-forsikring, der dækker hjemtransport ved alvorlig sygdom og død. Læs mere om au pair-forsikring.
Billede af kvinde med computer, som læser om Tryg Business

Få rabat med Tryg Business

Forsikringen her er en del af vores fordelsprogram Tryg Business. Det betyder, at hvis du samler dine erhvervsforsikringer hos os, kan du få op til 15 % i rabat og adgang til særlige services.

Læs mere

Dem skal du ikke forsikre med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring – men de kan forsikres på anden vis:

 • Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller har ikke pligt til at have arbejdsskadeforsikring. I stedet kan du og din ægtefælle sikre jer med arbejdsskadeforsikring for indehavere.
   
 • Ejere i I/S, K/S, enkeltmandsvirksomheder og P/S har ikke pligt til at have arbejdsskadeforsikring, men kan i stedet sikre sig med en indehaverarbejdsskadeforsikring.
   
 • Personer, der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt mindre end 400 timer om året, skal heller ikke være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Har du au pair i dit hjem, skal du sørge for at have en au pair-forsikring.

Sådan beregnes det årlige indeks

Arbejdsskadeforsikringer indeksreguleres årligt. Indekseringen beregnes hvert år på baggrund af udviklingen inden for tre parametre:  

 • Danmarks Statistiks lønindeks 
 • Antallet af tilkendelser af erhvervsevnetab* 
 • Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent*

*) Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelser om tilkendelse af erhvervsevnetab - ikke forsikringsselskaberne


Præmien vil som minimum blive pristalsreguleret på baggrund af udviklingen i lønindekset

Du betaler arbejdsmiljøafgift på forsikringen

Afgiften skal sikre, at arbejdsgiverne sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Staten offentliggør afgiften hvert år over sommeren. Den beregnes ud fra et fast bidrag fra branchen, samt 2 % af tilkendte erstatninger for varige mén og erhvervsevnetab. Beløbet fastsættes for det enkelte selskab for det kommende år på baggrund af et estimat, da andelene opgøres ud fra tilkendte godtgørelser i året lige op til opkrævningen.

Din pris indeholder gebyrer til AES

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er den offentlige myndighed, som behandler og opgør alle arbejdsskader. AES er finansieret gennem betaling fra forsikringsselskaber, og Tryg betaler derfor et gebyr pr. arbejdsskadesag, de behandler for os. Størrelsen af gebyret fastsættes af AES.

Læs mere

Mest stillede spørgsmål

Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

Arbejdsskadeforsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i arbejdstiden.

De ansatte får dækket:

 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte
Hvad koster en arbejdsskadeforsikring?

Prisen for en arbejdsskadeforsikring udregnes ud fra virksomhedstype, branchekode og virksomhedsstruktur.

Vi tager her højde for din virksomheds ansatte, der kunne være fordelt i diverse afdelinger som f.eks.:

 • Kontor
 • Ledelse og tilsyn
 • Chauffør
 • Salg og service
 • Intern service
 • Øvrige ansatte

Vil du vide mere om, hvad forsikringen koster for lige præcis din virksomhed, kan du beregne din pris her.
Du kan også kontakte os og få et tilbud.

Kan jeg bestille en arbejdsskadeforsikring online?

Ja, du kan både beregne, hvad forsikringen koster for lige netop din virksomhed - og så bagefter bestille den med det samme. Det kan du gøre lige her.

Hvor kan jeg se, hvilke forsikringer der ellers vil passe til min virksomhed?

Du kan nemt få overblik og finde relevante forsikringer ved at klikke dig videre til vores forsikringsguide. Her kan du blive klogere på de forsikringer, vi anbefaler til en virksomhed som din. Du kan enten taste dit cvr-nummer ind og få målrettede anbefalinger - eller overordnet se, hvilke forsikringer virksomheder i din branche typisk har.

Hvornår skal jeg have en arbejdsskadeforsikring?

Har du medarbejdere ansat i din virksomhed, skal du også have en arbejdsskadeforsikring. På den måde passer du godt på de ansatte, hvis de kommer ud for et uheld i arbejdstiden.

Behøver jeg at forsikre mine ansatte?

Ja - som arbejdsgiver er det lovpligtigt at forsikre sine ansatte. Det er uanset om medarbejderen er lønnet eller ej, eller hvor mange timer, medarbejderen arbejder om ugen. Det gør heller ikke nogen forskel, om ansættelsen er fast eller midlertidig.

Skal jeg have en arbejdsskadeforsikring, hvis jeg er selvstændig?

Hvis du har din egen virksomhed, er det en god idé at have en arbejdsskadeforsikring for indehavere. Så er du også selv dækket, hvis der skulle ske et uheld, mens du er på arbejde.

Kvinde arbejder i butik

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Tag vores guide og få et overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for.

Gå til guiden