Arbejdsskadeforsikring – hvis medarbejderne kommer til skade på jobbet

Som arbejdsgiver skal du forsikre dine medarbejdere med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Sådan dækker arbejdsskadeforsikringen

Forsikringen dækker, hvis dine medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden. Skaden skal opstå pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning fx et fald, løft eller en traumatiserende oplevelse. Det er lovpligtigt at forsikre sine medarbejdere med en arbejdsskadeforsikring.

Vi dækker:

 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte
Plante og høretelefoner på reol

Det får du også - Tryg Tilbage og Online APV

Som en del af forsikringen, får du Tryg Tilbage. Det træder i kraft, hvis du eller dine medarbejdere kommer til skade på jobbet, og prognosen er på over 5 uger. Her hjælper vi dig, så medarbejderen bedst og hurtigst muligt kan komme tilbage på arbejdet. 

 

Er du medlem af Tryg Business, får du også adgang til Online APV - en digital løsning, hvor du nemt kan lave den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Særlige fordele i arbejdsskade­forsikringen

Sikring af medarbejderes fremtid
Du sikrer dine medarbejderes fremtid efter en skade og overholder lovkrav.
Tryg Tilbage
Sker skaden, får både virksomheden og dine medarbejdere en bred palette af hjælp, hvor formålet er at få medarbejderne tilbage på arbejde efter en skade.
En del af Tryg Business
Vælg flere forsikringer og få samlerabat på op til 15 %. Som Tryg Business-kunde får du med forsikringen også adgang til Online APV.

Hvilke medarbejdere skal du forsikre?

Dem skal du forsikre med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring:

 • Alle ansatte. Som arbejdsgiver har du pligt til at have en arbejdsskadeforsikring for hver medarbejder, du har ansat. Uanset om medarbejderen er lønnet eller ej eller kun arbejder få timer om ugen - og uanset om det er en midlertidig eller varig ansættelse.
   
 • Direktører i et ApS og et A/S skal også være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det samme gælder for aktionærer og anpartshavere, hvis de arbejder i virksomheden.
   
 • Familiemedlemmer. Arbejder familie til arbejdsgiveren i virksomheden, og kan deres arbejde sidestilles med de øvrige ansattes, skal hvert familiemedlem også være dækket af en arbejdsskadeforsikring.
   
 • Au pair. Har du en au pair ansat i din virksomhed, skal du ud over arbejdsskadeforsikringen også købe en fritidsulykkesforsikring og en au pair-forsikring, der dækker hjemtransport ved alvorlig sygdom og død. Læs mere om au pair-forsikring.
Billede af kvinde med computer, som læser om Tryg Business

Få rabat med Tryg Business

Forsikringen her er en del af Tryg Business. Det betyder, at hvis du samler dine erhvervsforsikringer hos os, kan du få op til 15 % i rabat og adgang til særlige services.

Læs mere

Dem skal du ikke forsikre med den lovpligtige arbejdsskadeforsikring – men de kan forsikres på anden vis:

 • Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller har ikke pligt til at have arbejdsskadeforsikring. I stedet kan du og din ægtefælle sikre jer med en arbejdsskadeforsikring for indehavere.
   
 • Ejere i I/S og K/S har ikke pligt til at have arbejdsskadeforsikring, men kan i stedet sikre sig med en indehaverarbejdsskadeforsikring.
   
 • Personer, der arbejder i privat husholdning eller i privat tjeneste i sammenlagt mindre end 400 timer om året, skal heller ikke være dækket af en arbejdsskadeforsikring. Har du au pair i dit hjem, skal du sørge for at have en au pair-forsikring.

Sådan beregnes det årlige indeks

Arbejdsskadeforsikringer indeksreguleres årligt. Her kan du læse, hvordan vi beregner det årlige indeks, og hvad det betyder for din pris i 2021. 

Indekseringen beregnes hvert år på baggrund af udviklingen inden for tre parametre:  

 • Danmarks Statistiks lønindeks 
 • Antallet af tilkendelser af erhvervsevnetab* 
 • Den gennemsnitlige erhvervsevnetabsprocent*

*) Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelser om tilkendelse af erhvervsevnetab - ikke forsikringsselskaberne.


Betydning for 2021
I årene frem mod 2020 har der været en stigning i alle parametrene. Særligt er antallet af tilkendelse af erhvervsevnetab steget markant den seneste periode. Det betyder, at arbejdsskadeforsikringer indeksreguleres med 6,68 % i 2021. 

Du betaler arbejdsmiljøafgift på forsikringen

Afgiften skal sikre, at arbejdsgiverne sørger for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Staten offentliggør afgiften hvert år over sommeren. Den beregnes ud fra et fast bidrag fra branchen, samt 2 % af tilkendte erstatninger for varige mén og erhvervsevnetab. Beløbet fastsættes for det enkelte selskab for det kommende år på baggrund af et estimat, da andelene opgøres ud fra tilkendte godtgørelser i året lige op til opkrævningen.

Din pris indeholder gebyrer til AES

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er den offentlige myndighed, som behandler og opgør alle arbejdsskader. AES er finansieret gennem betaling fra forsikringsselskaber, og Tryg betaler derfor et gebyr pr. arbejdsskadesag, de behandler for os. Størrelsen af gebyret fastsættes af AES.

Læs mere

Mest stillede spørgsmål

Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

Forsikringen dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade i arbejdstiden.

De ansatte får dækket:

 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte
Hvornår skal jeg have en arbejdsskadeforsikring?

Har du medarbejdere ansat i din virksomhed, skal du også have en arbejdsskadeforsikring. På den måde passer du godt på de ansatte, hvis de kommer ud for et uheld i arbejdstiden.

Behøver jeg at forsikre mine ansatte?

Ja - som arbejdsgiver er det lovpligtigt at forsikre sine ansatte. Det er uanset om medarbejderen er lønnet eller ej, eller hvor mange timer, medarbejderen arbejder om ugen. Det gør heller ikke nogen forskel, om ansættelsen er fast eller midlertidig.

Skal jeg have en arbejdsskadeforsikring, hvis jeg er selvstændig?

Hvis du har din egen virksomhed, er det en god idé at have en arbejdsskadeforsikring for indehavere. Så er du også selv dækket, hvis der skulle ske et uheld, mens du er på arbejde.

Skovsø med redningskrans

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Tag vores guide og få et overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for.
Gå til guiden