Anmeld skade

Løsøre

Skade på virksomhedens inventar, varer, værktøj, it-udstyr, antenneanlæg og maskiner ved f.eks. indbrud, røveri, brand, vand eller kortslutning.

For at anmelde skaden skal du bruge

  • cvr-nummer eller policenummer
  • eventuel dokumentation, fx billeder og kvitteringer.

Når din anmeldelse er sendt, modtager du en bekræftelse på mail fra os.

Erhvervsansvar

Skader, som I har forvoldt på andres bygninger eller ting, anmeldes her.

Transportskade

Skader på eller tab af varer, udstillinger eller kollektioner, som er sket under transport eller flytning, anmeldes her.