Anmeld skade

Transport af gods

Anmeld skade på vareforsikring samt speditør-, fragtfører-, stevedore- og flytteansvarsforsikring.

For at anmelde skaden bedes du sende flest mulige oplysninger og dokumenter til sagen, fx

  • cvr-nummer eller policenummer
  • fragtbrev
  • handelsfaktura
  • billeder
  • pakkeliste
  • evt. korrespondance med kontraktsparter.

Når din anmeldelse er sendt, modtager du en bekræftelse på mail fra os.

Særlige anmeldelser for løsøre, kollektioner, udstillinger og flyttegods

Løsøre

Skader vedrørende tyveri af virksomhedens værktøj og teknisk udstyr anmeldes her.

Kollektioner, udstillinger eller flyttegods

Når du skal anmelde en skade på kollektioner, udstillinger eller flyttegods, kan du sende en mail til transportskade@tryg.dk.

Skriv i emnefeltet at det er en "Ny anmeldelse" efterfulgt af jeres policenummer / cvr.nr. Beskriv sagen i mailen og vedhæft relevant sagsmateriale, fx:

  • dokumentation for værdi
  • evt. kvitterede fragtdokumenter, fx CMR fragtbrev, Bill of Lading, Air Way Bill eller pakkeliste
  • evt. korrespondance med speditør/transportør/flyttefirma, herunder din reklamation og eventuelt svar
  • politikvittering.