Incoterms 2020

Incoterms 2020

Incoterms er en række handelsbetingelser, som er udviklet af ICC (International Chamber of Commerce). Det anbefales at benytte sig af disse handelsbetingelser, når man sender eller modtager gods.

Hvad er Incoterms?

Incoterms er et sæt af internationale handelsbetingelser, som hjælper folk, der køber, sælger og transporterer varer. De er bl.a. udviklet til at afgøre, hvem der bærer risikoen for det fragtede gods under hele rejsen. Disse standardiserede leveringsbetingelser er udviklet af ICC (International Chamber of Commerce) og er bredt accepteret som standarden for fragt af gods verden rundt. Der er en række forskellige betingelser, som man kan vælge, alt efter hvad der passer til sin situation.  

Den nuværende standard hedder Incoterms 2020. Incoterms opdateres typisk hvert tiende år. Derfor er de forrige betingelser kaldet Incoterms 2010. Disse er stadig gældende, for dem der bruger dem.

Hvorfor bør jeg bruge Incoterms?
Incoterms er internationalt anerkendte og anvendte leveringsvilkår, der bl.a. andet bestemmer, hvornår risikoen overgår fra sælger til køber under transporten. Ved anvendelsen af disse minimerer du derfor misforståelser og juridiske udfordringer med din leverandør eller din kunde.

Da en transportforsikring dækker din risiko i henhold til de aftalte leveringsvilkår, anbefaler vi dig at bruge leveringsvilkår som Incoterms, hvor risikoovergangen er klart defineret. Incoterms indeholder bl.a. bestemmelser om:

  • Hvem der holder risikoen på et givent tidspunkt i transportforløbet
  • Fragtomkostninger
  • Forsikringspligt (CIF og CIP)

Bemærk at nogle Incoterms leveringsklausuler ikke kan anvendes for alle transportformer. Fx kan FOB (Free On Board) kun anvendes ved søfragt.

Hvilken betingelse bør jeg bruge? 

Herunder kan du se, hvad de forskellige forkortelser betyder, og hvad du skal være opmærksom på. Du kan også se, hvornår køber eller sælger bærer risiko og omkostninger. Du kan bruge disse farvekoder til at se, om det er køber eller sælger, der bærer risikoen og hvad det omfatter.

Incoterms

 

Det kan være en fordel at vælge en betingelse, hvor det er dig, der bærer risikoen. Dette er en god måde at undgå usikkerhed og fjerne eventuelle tvivlsspørgsmål. Hver betingelsestype er navngivet efter, hvornår risikoen overdrages fra sælger til køber. Bemærk, at risiko og omkostninger kan overdrages på forskellige tidspunkter afhængig af klausulen.

Hvad betyder forkortelserne?

EXW (Alle transportmidler)

EXW: Ex Works
Risikovergangen sker, når sælger stiller godset til købers disposition på aftalt sted (fx fabrik, lager, etc.), klar til lastning på transportmiddel.

EXW: EX WORKS

 

FCA (Alle transportmidler)

FCA: Free Carrier
Risikovergangen sker med sælgers levering af godset til det af køber valgte transportmiddel på angiven plads/sted.

FCA: FREE CARRIER

 

FAS (kun søfragt)

FAS: Free Alongside Ship
Risikoovergangen sker med godsets levering ved skibsside på den af køber opgivne kaj i angiven afskibningshavn.

FAS: FREE ALONGSIDE SHIP

 

FOB (kun søfragt)

FOB: Free On Board
Risikoovergangen sker, når godset er lastet ombord på det af køberen anviste skib, i den angivne havn og frigjort fra kran eller anden lasteordning.

FOB: FREE ON BOARD

 

CFR (kun søfragt)

CFR: Cost And Freight
Risikovergangen sker, når godset er lastet ombord på det af sælgeren anviste skib, i den angivne havn, og frigjort fra kran eller anden lasteordning.

CFR: COST AND FREIGHT

 

CIF (kun søfragt)

CIF: Cost, Insurance And Freight
Risikoovergangen sker, når godset er lastet ombord på det af sælgeren anviste skib, i den angivne havn, og frigjort fra kran eller anden lasteordning. Transportforsikring skal købes af sælger til dækning af købers risiko fra risikoovergangssted til udlosning i bestemmelseshavn, på betingelser der opfylder vilkårene i Institute Cargo Clauses (C).

CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT

 

CPT (Alle transportmidler)

CPT: Carriage Paid To
Risikoovergangen sker med sælgers levering af godset til den første transportør.

CPT: CARRIAGE PAID TO

 

CIP (Alle transportmidler)

CIP: Carriage And Insurance Paid To
Risikoovergang sker som ved CPT, altså med sælgers levering af godset til den første transportør. Transportforsikring købes af sælger til dækning af købers risiko fra risikoovergangssted til bestemmelsessted, på betingelser der opfylder vilkårene i Institute Cargo Clauses (A).

CIP: CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

 

DAP (Alle transportmidler)

DAP: Delivered At Place
Risikovergangen sker, når godset stilles til købers disposition på den angivne plads på bestemmelsesstedet, klar til aflæsning fra transportmiddel.

DAP: DELIVERED AT PLACE

 

DPU (Alle transportmidler)

DPU: Delivered At Place Unloaded
Risikoovergang sker, når godset stilles til købers disposition på den angivne plads på bestemmelsesstedet, aflæsset fra transportmiddel.

DPU: DELIVERED AT PLACE UNLOADED

 

DDP (Alle transportmidler)

DDP: Delivered Duty Paid
Risikovergangen sker, når godset stilles til købers disposition på den angivne plads på bestemmelsesstedet (fortoldet), klar til aflæsning af transportmiddel.

DDP: DELIVERED DUTY PAID

 

Hvad er forskellen på Incoterms 2020 og Incoterms 2010?

Det er generelt mindre ændringer, der er foretaget fra 2010 til 2020. Vi har samlet de vigtigste.

Fra DAT til DPU
DAT har ændret navn til DPU. Dette er sket for at gøre det mere klart, at klausulen ikke kun kan anvendes ved levering til en terminal, men også kan bruges ved levering til andre aftalte steder. 

Højere krav til sælgers forsikring
Når man benytter sig af klausulen CIP, stilles der nu højere krav til sælgeren om forsikring af godset. Det betyder, at man nu er forpligtet til at tegne forsikring på de udvidede forsikringsvilkår i Institute Cargo Clauses (A), hvor man før som minimum kun var forpligtet til at tegne forsikring på de meget begrænsede forsikringsvilkår i Institute Cargo Clauses (C).

Hjælp til valg af klausul
ICC har opdateret formuleringer, så de enkelte klausuler kan forstås lettere og tydeligere. Incoterms 2020 har nu også illustrationer, som beskriver hvornår risikoen overgår fra sælger til køber. De vejleder også brugerne, så det er nemmere at vælge den rigtige klausul baseret på dine behov som køber og/eller sælger.

Valg af transportform
I klausulerne FCA, DAP, DPU og DDP har man nu også tilføjet, at køber og sælger selv kan stå for transporten i stedet for at inkludere en tredjepart.

Transportbranchen - mand foretager noter i lastbil

Hvilke forsikringer har du brug for i transportbranchen?

Afdæk dine forsikringer hurtigt og enkelt.

 

Du kan finde dit cvr her