Sygedriftstabsforsikring – sikrer virksomhedens økonomi ved sygemeldinger

Med en sygedriftstabsforsikring sikrer du din virksomhed mod det økonomiske tab, der kan følge af langtidssygemeldinger.  

Sådan dækker forsikringen

Kommer du eller en medarbejder ud for en ulykke eller bliver ramt af sygdom, der medfører sygefravær i over fire uger, kan du få økonomisk erstatning efter 14. dag i sygeperioden. Vi giver erstatning i op til 50 uger pr. sygdom eller ulykkestilfælde.

Vi dækker:

 • Meromkostninger. Hvis det er muligt at begrænse risikoen for driftstab ved at få en vikar eller afløser ind i virksomheden, dækker forsikringen omkostningerne til det.
   
 • Lønomkostninger. Har du en ansættelsesaftale med fuld løn under hele eller dele af sygeperioden, erstatter forsikringen en løbende udbetaling. Udbetalingen svarer til lønomkostningen for din medarbejder, fratrukket dagpenge, sygeløn mv.
   
 • Driftstab. Oplever din virksomhed et driftstab på grund af en medarbejders fravær, erstatter vi driftstabet og lønnen op til den sum, du har valgt for medarbejderen. Ejer du virksomheden, bliver din lønsum fastsat som en kombination af den løn, du modtager, og virksomhedens driftsresultat.
Min virksomhed

nemt overblik på Min virksomhed

Vil du se detaljer på dine forsikringer eller selv foretage ændringer? Du kan klare det meste online ved at logge ind på Min virksomhed.

Her kan du bl.a. få overblik over aktive og ophørte forsikringer, anmelde en skade eller se beløbet på din eventuelle bonus. Det er også på Min virksomhed, at vi sender beskeder til dig.

Log ind

Særlige fordele i sygedriftstabsforsikring

Forebyggelse og rådgivning
Hjælp til forebyggelse af skader, fx stress, og rådgivning i skadesituationer.
Tre erstatningsmuligheder
Én dækning med tre erstatningsmuligheder.
Løbende udbetaling
Mulighed for løbende udbetaling, der kan sikre økonomisk overlevelse.

Vi hjælper dig med forebyggelse og rådgivning

Med i din forsikring får du flere services, der kan hjælpe dig - både til at forebygge skader og til at komme videre efter en sygemelding:

 • Socialfaglig hotline. Ved samtale med en socialrådgiver kan du få hjælp til at få et overblik over reglerne ved længerevarende sygemeldinger.
   
 • Tryg Sundhedsportal. Find gode råd om fysisk og psykisk sundhed og et sundt arbejdsmiljø. På sundhedsportalen kan du blandt andet læse enkle råd om sygefravær. Fx hvordan du får refusion af sygedagpenge. Find hjemmesiden her.
   
 • StressStop-linjen. Her kan de forsikrede medarbejdere få mulighed for at ringe anonymt og tale med en stresscoach, der kan hjælpe jer godt videre. Du bruger StressStop-linjen ved at ringe på 39 17 89 84.
Billede af kvinde med computer, som læser om Tryg Business

Få rabat med Tryg Business

Forsikringen her er en del af Tryg Business. Det betyder, at hvis du samler dine erhvervsforsikringer hos os, kan du få op til 15 % i rabat og adgang til særlige services.

Læs mere

Når uheldet er ude

Bliver du eller din medarbejder syg, og overstiger fraværet mere end fire uger, kan du få erstatning fra din sygedriftstabsforsikring. På den måde sikrer du, at fraværet ikke kommer til at påvirke virksomhedens økonomi. 

Du kan se, hvordan du anmelder din skade her.