Coronavirus. Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker, og hvad det betyder for dig.

Sygedriftstabsforsikring – sikrer virksomhedens økonomi ved sygemeldinger

Med en sygedriftstabsforsikring sikrer du din virksomhed mod det økonomiske tab, der kan følge af langtidssygemeldinger.  

Sådan dækker forsikringen

Kommer du eller en medarbejder ud for en ulykke eller bliver ramt af sygdom, der medfører sygefravær i over fire uger, kan du få økonomisk erstatning efter 14. dag i sygeperioden. Vi giver erstatning i op til 50 uger pr. sygdom eller ulykkestilfælde.

Vi dækker:

 • Meromkostninger. Hvis det er muligt at begrænse risikoen for driftstab ved at få en vikar eller afløser ind i virksomheden, dækker forsikringen omkostningerne til det.
   
 • Lønomkostninger. Har du en ansættelsesaftale med fuld løn under hele eller dele af sygeperioden, erstatter forsikringen en løbende udbetaling. Udbetalingen svarer til lønomkostningen for din medarbejder, fratrukket dagpenge, sygeløn mv.
   
 • Driftstab. Oplever din virksomhed et driftstab på grund af en medarbejders fravær, erstatter vi driftstabet og lønnen op til den sum, du har valgt for medarbejderen. Ejer du virksomheden, bliver din lønsum fastsat som en kombination af den løn, du modtager, og virksomhedens driftsresultat.

Mulighed for månedlig betaling

Du kan dele din regning op i månedlige betalinger. På den måde undgår du én stor årlig regning og får et bedre overblik. Du betaler nemt gennem Betalingsservice.

Særlige fordele i sygedriftstabsforsikring

Forebyggelse og rådgivning
Hjælp til forebyggelse af skader, fx stress, og rådgivning i skadesituationer.
Tre erstatningsmuligheder
Én dækning med tre erstatningsmuligheder.
Løbende udbetaling
Mulighed for løbende udbetaling, der kan sikre økonomisk overlevelse.

Forebyggelse og rådgivning

Med i din forsikring får du flere services:

 • Socialfaglig hotline. Samtale med en socialrådgiver, som kan hjælpe med et overblik over reglerne om længerevarende sygemeldinger.
   
 • Tryg Sundhedsportal. Lette og enkle råd om sygefravær, fx hvordan du får refusion af sygedagpenge. Find hjemmesiden her.
   
 • StressStop-linjen. Giver forsikrede medarbejdere mulighed for at ringe anonymt og tale med en stresscoach.
Billede af kvinde med computer, som læser om Tryg Business

Få rabat med Tryg Business

Forsikringen her er en del af Tryg Business. Det betyder, at hvis du samler dine erhvervsforsikringer hos os, kan du få op til 15 % procent i rabat og adgang til særlige services.

Læs mere