Anmeld skade

Sygedriftstab

Her kan du finde information om, hvordan du anmelder en skade på din sygedriftstabsforsikring.

1. Hvornår kan jeg anmelde en skade?

Når sygefraværet overstiger fire uger, kan du få erstatning fra din Sygedriftstabsforsikring. Hvis den sygemeldte har været væk i fire uger eller forventes at være væk i mere end fire uger, skal du kontakte os hurtigst muligt så din skade kan blive behandlet.

2. Forudsætning for erstatning

Du kan opnå erstatning, når den forsikrede person opfylder fire forhold:

  • Sygdommen eller ulykkestilfældet, der medfører uarbejdsdygtighed, skal være opstået i forsikringstiden, og 
  • Den forsikrede person skal være erklæret helt eller delvis uarbejdsdygtig efter reglerne i Sygedagpengelovens § 7, og
  • Den forsikrede person skal have ret til hel eller delvis sygedagpenge eller jobafklaringsforløb med udbetaling af ressourceforløbsydelser efter sygedagpengeloven, og
  • Den forsikrede skal have været til en lægelig undersøgelse hos egen praktiserende læge eller relevant speciallæge, hvor der kan dokumenteres objektive tegn på mén eller sygdom.

Du skal derfor også anmelde uarbejdsdygtighed via www.nemrefusion.dk.

3. Kontakt Tryg

Kontakt os på telefon 44 20 61 23 mandag - fredag kl. 8-16 eller på sygedriftstab@tryg.dk. Herefter hjælper vi med resten af oplysningerne, så din skade kan behandles hurtigst muligt.