Vi opdaterer vores systemer i weekenden, så du kan ikke anmelde skader online i perioden 19. april kl. 22 til 22. april kl. 7.

Læs mere
Se hvilke forsikringer, der kan passe til dig som håndværker

Forsikringer til håndværkere

Arbejder du i bygge- og anlægsbranchen, er der mange ting at holde styr på i løbet af en arbejdsdag - og måske har du ikke lige haft tid til at undersøge, hvilke forsikringer der vil sikre din virksomhed bedst muligt.

Vi guider dig til at finde de rette forsikringer. Det kan du læse mere om her.

Find dit behov

Hvordan er du som håndværker bedst sikret, hvis der skulle ske et uheld? For at gøre det nemt og overskueligt for dig, har vi samlet to pakker med de forsikringer, der typisk vil passe til virksomheder i din branche. Hvis du samler dine forsikringer hos os, kan du samtidig blive en del af vores fordelsprogram Tryg Business og få op til 15 % i rabat - og adgang til en række særlige services.

Du kan se i boksene herunder, hvilke forsikringer du skal have for at få rabat. Klik på forsikringens navn for at læse mere om, hvordan den dækker.

 

Tryg Business
10 % rabat

Tryg Business Extra
15 % rabat

Services - det får du også med

Når du vælger at samle dine forsikringer og bliver Tryg Business-kunde, hører der også forskellige services med, som kan hjælpe dig og dine medarbejdere i hverdagen. Dem kan du læse mere om her:

Online APV
Med Online APV kan dine medarbejdere nemt og hurtigt gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering. APV'en støtter op om et bedre arbejdsmiljø og sørger for, at din virksomhed lever op til lovkravene.

Onlinekursus i førstehjælp

Har du en arbejdsskadeforsikring hos os, kan du samtidig få adgang til onlinekurser i førstehjælp. Her kan du og dine medarbejdere få opdateret vigtige kompetencer inden for førstehjælp - så du er klar til at handle i nødsituationer og bidrage til et tryggere arbejdsmiljø.

Tryg Tilbage
Kommer dine medarbejdere til skade, mens de er på arbejde, og er prognosen for at komme tilbage på mere end 5 uger? Så kan du benytte dig af Tryg Tilbage, som sørger for, at dine medarbejdere kommer bedst og hurtigst muligt tilbage til arbejdet.

StressStop-linjen
StressStop-linjen er både for den, der føler sig stresset, for lederen, der har en stresset medarbejder, og for kollegaen, der kan se, at den er ved at være gal. Her er det nemt at søge hjælp tidligt i forløbet, da der ikke er behov for at opsøge egen læge eller andre professionelle, der først skal vurdere, hvordan det står til.

Valified
Som kunde i Tryg Business får du adgang til den digitale platform Valified. Her kan du nemt dokumentere, hvor bæredygtig din virksomhed er og få forslag til at forbedre netop dette. På den måde kan du vise over for dine kunder, at din forretning prioriterer bæredygtighed - også selvom hverdagen er travl. 

Socialfaglig Hotline
Socialfaglig Hotline rådgiver kunden om de komplekse spørgsmål, der kan komme op, når indehaveren eller medarbejderne er sygemeldt i længere tid. ​

Du kan få svar på reglerne omkring den sociale lovgivning, sygedagpengeloven, håndtering af sygesamtaler mv. uden at skulle henvende dig til hver enkelt instans. Med Socialfaglig Hotline får du dine spørgsmål besvaret et enkelt sted.

Læs mere om de forskellige services her.

Læs mere
Gør din virksomhed endnu grønnere

Valified - grøn omstilling gjort enkel

Flere kunder er begyndt at tilvælge produkter og ydelser fra virksomheder, der har en grøn agenda. Med den nye digitale service, Valified, får du et overblik over, hvor bæredygtig din virksomhed er. Du får samtidig forslag til, hvordan du kan forbedre dette.

 

Valified gør det nemt at komme i gang med at blive grønnere i en ellers travl hverdag med ordrer og deadlines.

Hvilke skader ser vi oftest i din branche?

Som håndværker er der en række hændelser, der kan udfordre dit arbejde. Derfor er det vigtigt at være godt sikret, hvis der skulle ske et uheld - så kan du komme godt videre, uden at din virksomhed lider tab.

Når du arbejder i bygge- og anlægsbranchen, skal du være opmærksom på:

 • Skader på dit værktøj, dine maskiner eller materialer. Det kan fx være, at det bliver stjålet fra arbejdspladsen eller beskadiget af brand eller hærværk. Her er det din erhvervsforsikring, der dækker skaden. Har du en varebilforsikring og valgt Super-pakken, får du samtidig et dna-kit, som du kan mærke dit værktøj og udstyr med. På den måde kan politiet se, at det tilhører din virksomhed - hvilket øger chancen for at få dine ting tilbage i tilfælde af tyveri.
  Bliver dit værktøj stjålet fra din varebil, skal du dog have en transportforsikring for at få dækket dette.
 • Hvis du eller din medarbejder kommer til at ødelægge eller lave en skade på kundens ting, når I er på opgave hos dem, er det din erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker. Her hjælper vi dig med at håndtere sagen og betale et evt. erstatningskrav. Det gælder også, hvis  det efterfølgende viser sig, der er en fejl på et produkt eller en ydelse, som du har lavet, og det har forårsaget en skade.
 • Vi ser ofte skader, hvor medarbejderen er uheldig og kommer til skade. De typiske skader er fald eller styrt, overbelastning og faldende genstande. Her har du brug for en arbejdsskade- eller indehaverarbejdsskadeforsikring for at få hjælp til udgifter til behandling, genoptræning og lignende.
   
 • Sygdom kan også påvirke virksomhedens drift. Er du eller din medarbejder blevet langtidssygemeldt, kan du med en sygedriftstabsforsikring få økonomisk hjælp til at ansætte en vikar. På den måde kan du stadig overholde dine aftaler og opfylde de forpligtelser, du har hos dine kunder.
 • Skader på din varebil. Fx ved trafikuheld, tyveri af bilen eller hærværk. Her er det din varebilforsikring, der dækker. Kommer du til at skade andre personer eller deres køretøjer i et trafikuheld, er du samtidig sikret gennem den ansvarsforsikring, som varebilforsikringen indeholder.
Læs mere

Forebyg indbrud i varebilen

Indbrud i firmabilen er dyrt og besværligt – også selvom du er godt forsikret. Bliver dit værktøj stjålet, kan det fx resultere i utilfredse kunder, fordi du bliver nødt til at rykke dine aftaler.

Du kan selv gøre følgende for at forebygge indbrud:

 • Vær opmærksom på, hvor du parkerer. Gå efter oplyste steder eller parker bilen op ad en mur, så det ikke er muligt at åbne dørene til varerummet.
 • Installer ekstra sikring af din bil. Fx alarm, vinduesgitter og ekstra låse.
 • Sørg for at dit værktøj og udstyr ikke er synligt udefra.
 • Deaktiver din centrallås, så varerummet ikke automatisk låses op, når du åbner fordøren.
 • Beskyt dit værktøj og udstyr med dna-mærkning. Få rabat på et dna-kit her.