Par taler med forhandler i autoværksted

Forsikringer til bilbranchen

Er du forhandler eller har et værksted, er der mange ting at holde styr på i løbet af en arbejdsdag – og måske har du ikke lige haft tid til at undersøge, hvilke forsikringer der vil sikre din virksomhed bedst muligt.

Vi guider dig til at finde de rette forsikringer. Det kan du læse mere om her.

Find dit behov

Hvordan er du i bilbranchen bedst sikret, hvis der sker et uheld? For at gøre det nemt og overskueligt for dig, har vi samlet to pakker med de forsikringer, der typisk vil passe til virksomheder i din branche. Hvis du samler dine forsikringer hos os, kan du samtidig blive en del af vores fordelsprogram Tryg Business og få op til 15 % i rabat - og adgang til en række særlige services.

Du kan se i boksene herunder, hvilke forsikringer du skal have for at få rabat. Klik på forsikringens navn for at læse mere om, hvordan den dækker.
 

Tryg Business
10 % rabat

Services - det får du også med

Når du vælger at samle dine forsikringer og bliver Tryg Business-kunde, hører der også forskellige services med, som kan hjælpe dig og dine medarbejdere i hverdagen. Dem kan du læse mere om her:

Online APV
Med Online APV kan dine medarbejdere nemt og hurtigt gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering. APV'en støtter op om et bedre arbejdsmiljø og sørger for, at din virksomhed lever op til lovkravene.

Onlinekursus i førstehjælp

Har du en arbejdsskadeforsikring hos os, kan du samtidig få adgang til onlinekurser i førstehjælp. Her kan du og dine medarbejdere få opdateret vigtige kompetencer inden for førstehjælp - så du er klar til at handle i nødsituationer og bidrage til et tryggere arbejdsmiljø.

Tryg Tilbage
Kommer dine medarbejdere til skade, mens de er på arbejde, og er prognosen for at komme tilbage på mere end 5 uger? Så kan du benytte dig af Tryg Tilbage, som sørger for, at dine medarbejdere kommer bedst og hurtigst muligt tilbage til arbejdet.

StressStop-linjen
StressStop-linjen er både for den, der føler sig stresset, for lederen, der har en stresset medarbejder, og for kollegaen, der kan se, at den er ved at være gal. Her er det nemt at søge hjælp tidligt i forløbet, da der ikke er behov for at opsøge egen læge eller andre professionelle, der først skal vurdere, hvordan det står til.

Valified
Som kunde i Tryg Business får du adgang til den digitale platform Valified. Her kan du nemt dokumentere, hvor bæredygtig din virksomhed er og få forslag til at forbedre netop dette. På den måde kan du vise over for dine kunder, at din forretning prioriterer bæredygtighed - også selvom hverdagen er travl.  

Socialfaglig Hotline
Socialfaglig Hotline rådgiver kunden om de komplekse spørgsmål, der kan komme op, når indehaveren eller medarbejderne er sygemeldt i længere tid. ​

Du kan få svar på reglerne omkring den sociale lovgivning, sygedagpengeloven, håndtering af sygesamtaler mv. uden at skulle henvende dig til hver enkelt instans. Med Socialfaglig Hotline får du dine spørgsmål besvaret et enkelt sted.

Læs mere om de forskellige services her.

Læs mere
Gør din virksomhed endnu grønnere

Valified - grøn omstilling gjort enkel

Flere kunder er begyndt at tilvælge produkter og ydelser fra virksomheder, der har en grøn agenda. Med den nye digitale service, Valified, får du et overblik over, hvor bæredygtig din virksomhed er. Du får samtidig forslag til, hvordan du kan forbedre dette.

 

Valified gør det nemt at komme i gang med at blive grønnere i en ellers travl hverdag med ordrer og deadlines.

Hvilke skader ser vi oftest i din branche?

I bilbranchen er der en række hændelser, der kan udfordre dit arbejde. Derfor er det vigtigt at være godt sikret, hvis der skulle ske et uheld. Så kan du komme godt videre - uden at din virksomhed lider tab.

Når du arbejder i bilbranchen, skal du være opmærksom på:

 • Skader på dine egne uindregistrerede biler. Når du flytter rundt på dine egne uindregistrerede biler, kan der ske uheld. Det kan fx være, at din mekaniker vil flytte en udstillingsbil, og kommer til at køre ind i en kunde eller kundens bil. Her vil din forhandler- og værkstedsforsikring hjælpe dig.
 • Tyveri eller hærværk på biler under åben himmel. Uindregistrerede biler der står i dit udstillingslokale, vil være dækket af din erhvervsforsikring, hvis der opstår brand-, vand- og tyveriskader. Står bilerne under åben himmel, vil din erhvervsforsikringen alene dække eventuelle brandskader. Men har du en forhandler- og værkstedsforsikring, får du også dækket tyveri af og hærværk på dine biler.
   
 • Vi ser ofte, at medarbejdere er uheldige og kommer til skade. Typisk kommer medarbejdere til skade ved fald, styrt eller på grund af faldende genstande. Her har du brug for en arbejdsskade- eller indehaverarbejdsskadeforsikring, som hjælper med udgifter til behandling, genoptræning og lignende samt erstatning ved eventuelt varige mén. Vær opmærksom på, at har du medarbejdere, så er arbejdsskadeforsikringen lovpligtig.
   
 • Sygdom kan også påvirke virksomhedens drift. Er du eller din medarbejder blevet langtidssygemeldt, kan du med en sygedriftstabsforsikring få økonomisk hjælp til at ansætte en vikar. På den måde kan du stadig overholde dine aftaler og opfylde de forpligtelser, du har hos dine kunder.
   
 • Skader på din virksomheds egne indregistrerede biler. Fx ved trafikuheld, tyveri af bilen eller hærværk. Her er det din bilforsikring, der dækker. Kommer du til at skade andre personer eller deres køretøjer i et trafikuheld, er du samtidig sikret gennem den ansvarsforsikring, som bilforsikringen indeholder.
Læs mere

Vær opmærksom ved aflevering af bilnøgler

Har dine kunder mulighed for at aflevere deres bil og bilnøgler uden personlig kontakt, er det vigtigt, at du har et godkendt nøgleindkast til bilnøglerne. Nøgleindkastet skal være tilgængeligt for kunderne - også efter lukketid. Det vil sige, at det ikke må være lukket inde bag et hegn eller lignende, som kunden ikke har adgang til.

Husk at kunden ikke må aflevere sine bilnøgler i din almindelige postkasse. Bliver nøglen efterfølgende fisket op af postkassen, og bilen så bliver stjålet - så dækker forsikringen nemlig ikke.

Forebyg indbrud på din arbejdsplads

Indbrud på dit erhvervsområde er dyrt og besværligt – også selvom du er godt forsikret. Det koster tid og penge, når biler der opbevares med henblik på salg, bliver beskadiget eller stjålet.

Du kan selv gøre følgende for at forebygge tyveri:

 • Vær opmærksom på hvilke bilmodeller, der står udenfor. Mange forhandlere er udsat for tyveri af airbags og katalysatorer. Gerningsmændene går målrettet efter bilmodeller med høj efterspørgsel. Det er ikke nødvendigvis topmodellen, men den mest gængse model.
 • Opsætning af pullerter. De kan forhindre at biler fjernes fra forhandleres område.
 • Belysning kan have en stor præventiv effekt, hvis det anvendes rigtig og koordineres med andre sikringstiltag. Når gerningsmændene ikke kan skjule sig under et indbrud, er der større sandsynlighed for at naboer eller forbipasserende vil reagere.
 • Hegn og porte. Indhegning af området i kombination med port gør det besværligt at komme ind og ud af jeres grund. Elektriske hegn er det mest effektive tiltag for at holde uvedkommende væk fra et område.
 • Tv-overvågning eller tyveri alarm hindrer ikke egenhændigt tyveri, men kan bruges i den efterfølgende opklaring. Derudover kan tyverialarmen stresse tyven og sikre en hurtig reaktion fra et vagtselskab.