Tryg Tilbage – hvis der sker en arbejdsskade

Tryg Tilbage er en del af din arbejdsskadeforsikring, som dækker, hvis dine medarbejdere kommer til skade på arbejdet. Alle arbejdspladser har pligt til at have en arbejdsskadeforsikring for hver medarbejder. Du kan læse mere om arbejdsskadeforsikringen her.

Tryg Tilbage – hjælp til at komme godt videre

Tryg Tilbage er et forløb, som kan træde i kraft gennem din arbejdsskadeforsikring, hvis din medarbejder kommer til skade på arbejdet og prognosen er over 5 uger.

Tryg Tilbage har fokus på at hjælpe din medarbejder bedst og hurtigst muligt tilbage til arbejdet. Hvis vi vurderer, at det er relevant, kan vi vælge at give hjælp til fx specialiseret behandling, social faglig indsats og en god kontakt mellem arbejdsplads, kommune, forsikringsselskab og andre vigtige samarbejdspartnere.

Et forløb i Tryg Tilbage kan indeholde:

 • Fast kontaktperson, der er tovholder på sagen.
   
 • Hjælp fra et tværfagligt hold af eksperter. Sammen sikrer vi det bedst mulige forløb efter ulykken.
   
 • En indsatsplan, tilpasset din situation.
   
 • Socialfaglig rådgivning om, hvordan det offentlige kan hjælpe.
   
 • Overblik over relevante forsikringer – fx ansvars-, arbejdsskade-, ulykkes- og sundhedsforsikring og pensionsordning.
   
 • Behandling – i tæt samarbejde med egen læge og andre behandlere.
   
 • Kontakt og samarbejde med jobcenteret.
   
 • Målrettet behandling – fx fysioterapi, smertebehandling eller psykologhjælp.
   
 • Løbende dialog mellem Tryg Tilbage, medarbejder og arbejdsgiver om, hvordan medarbejderen bedst muligt kommer tilbage på job.
   
 • Løbende vejledning, opfølgning og coaching.
   
 • Socialfaglig hotline til dig som arbejdsgiver - fx om sociallovgivning, deltidsarbejde og forebyggelse af uheld.

Særlige fordele ved Tryg Tilbage

 • Koordinering, vejledning og støtte i forhold til øvrige involverede parter – fx jobcenter og arbejdsgiver.
   
 • Tværfagligt team, som skal sikre det bedst mulige forløb med fokus på at komme hurtigt tilbage til arbejdet.
   
 • Hurtig afklaring, tidlig indsats og nødvendig rådgivning.