Nye love og regler medfører mindre rettelser i vores forsikringsbetingelser

Hos Tryg opdaterer vi løbende vores forsikringer så de følger gældende lovgivning. Derfor bliver en række af vores forsikringsbetingelser ændret fra januar 2024. Du kan læse mere om ændringerne og finde de nyeste betingelsessæt nederst på siden.

Lovgivning

Lov om Finansiel virksomhed ændres til Lov om Forsikringsvirksomhed. Teksten har ingen dækningsmæssige konsekvenser.

Bygnings- og løsøreforsikringer

For forsikringer, der dækker bygninger og løsøre mod brand, ændres Stormflodsbidrag til Naturskadeafgift, mens Stormflodsrådet ændres til Naturskaderådet. Dette skyldes, at dækningsomfanget af denne ordning i de seneste år er blevet udvidet til også at omfatte stormfald, tørke og oversvømmelse. Du kan læse mere om de fire naturskadeordninger her.

Derudover er vores Bygningsforsikring og All Risk Bygningsforsikring blevet forbedret med en række tiltag, som skal hjælpe med at forebygge vejrskader. Læs mere om forebyggelse af vejrskader her.

Krav fra EU

Nye sanktionsregler fra EU medfører, at følgende afsnit er indsat i betingelserne:

Tryg kan opsige et kundeforhold, hvis kunden eller en person, der er berettiget til at disponere på kundens vegne, eller ejerkredsen, direkte eller indirekte, helt eller delvist er omfattet af finansielle sanktioner udstedt af EU, FN, OFAC eller andre relevante myndigheder i fx US og UK. Eventuelle udbetalinger vil blive indefrosset indtil det er muligt at udbetale.

Ansvarlige forretningsprincipper

Som ansvarligt forsikringsselskab har Tryg forpligtet sig til at overholde menneskerettigheder og sikre gode arbejdsforhold. Det samme forventer vi af vores kunder, og derfor er nedenstående afsnit indsat i alle vores betingelser:

I Tryg forventer vi, at I driver jeres virksomhed i overensstemmelse med ansvarlige forretningsprincipper som beskrevet i FN Global Compacts ti principper. Det betyder, at vi forventer, at jeres virksomhed respekterer menneskerettigheder, opretholder ordentlige arbejdsforhold, arbejder for at minimere negativ miljøpåvirkning og for at modarbejde alle former for korruption. Læs mere her:
De ti principper - Global Compact Network Denmark

Du er stadig dækket på samme måde, og dine forsikringsbetingelser bliver automatisk opdateret. Du behøver derfor ikke foretage dig noget.