Min virksomhed – din digitale forsikringsmappe

På ’Min virksomhed’ har vi samlet dine erhvervsforsikringer og aktuelle skadesager, så du nemt og hurtigt kan få et overblik. Det er også her, du finder dine mange erhvervsfordele og kan følge dine betalinger.

Få overblik over alle virksomhedens forsikringer

Under fanebladet ’Forsikringer’ får du overblik over alle dine erhvervsforsikringer.

  • Du ser både aktive forsikringer, ophørte forsikringer og forsikringer, der endnu ikke er trådt i kraft.
  • Du kan klikke på forskellige forsikringsområder, som fx Ansvar eller Bygning & løsøre, Motorkøretøj etc.
  • For hver forsikring kan du se betingelser, forsikringstype, policenummer, forsikringssted og eventuelle skader.

Se virksomhedens skader

Under fanebladet ’Skader’ ser du, hvor mange og hvilke typer skader virksomheden har haft.

  • Du kan nemt få overblik over tidligere skader og derved arbejde aktivt med at forebygge dem.
  • I menupunktet ’selvbetjening’ kan du nemt og hurtigt anmelde skader online.

Se, hvad og hvordan du betaler

Under fanebladet ’Betaling’ kan du se præmien for de enkelte forsikringer.

  • Se hvor ofte og hvornår du betaler
  • Se hvilken betalingsmetode, vi har aftalt.

Hjælp til at logge på Min virksomhed?