landboforsikring, nedlagt landbrug

Landboforsikring – dækker dine forsikringsbehov på et nedlagt landbrug

Forsikringen kan sammensættes med de forsikringer, der passer til din ejendom, hvis du bor på et nedlagt landbrug og ikke er momsregistreret.

Den er bygget med elementer fra bygning-, indbo-, ansvar- og løsøreforsikringen – så du er solidt dækket for din ejendom, dine ting og dit ansvar.

Sådan dækker forsikringen til nedlagt landbrug

Landboforsikringen består af fire forsikringer:

 • Bygningsforsikring
 • Indboforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Diverse Løsøre

Herunder kan du læse om hver forsikring, som alle kan tilpasses til dit nedlagte landbrug.

Bygningsforsikring – sådan er du dækket

Med en bygningsforsikring sikrer du både værdien af selve bygningen og bygningens funktion.

Altid med i bygningsforsikringen

 • Brandforsikring. Forsikringen dækker brand inkl. lyn- og el-skader. Typisk dækker forsikringen også storm og tilsvarende pludselige skader.


Gør din bygningsforsikring endnu bedre
Du kan udvide din bygningsforsikring med flere dækninger:

 • Stormskadeforsikring m.v. – for hele ejendommen
 • Stikledningsforsikring – for hele ejendommen
 • Rørskadeforsikring – for beboelsesbygninger
 • Insekt- og svampeskadeforsikring – for beboelsesbygninger
 • Entrepriseforsikring – ved ny- og ombygninger

lndboforsikring – sådan er du dækket

Forsikringen dækker dit private indbo.

Altid med i indboforsikringen
Forsikringen dækker, hvis dit indbo bliver skadet. Du er sikret mod:

 • Brand. Dækker skader efter brand, lyn, eksplosion og tilsodning.
 • El-skade. Dækker skader efter kortslutning. Dækker også ødelagte madvarer efter strømafbrydelse.
 • Tyveri og hærværk. Dækker skader ved tyveri, hærværk og påkørsel.
 • Vejr. Dækker pludselige skader ved storm, sne, skybrud og frostsprængning i rør og el-installationer.
 • Udstrømning. Dækker skader på dine ting, hvis der pludselig strømmer vand eller olie fra rør i huset.
 • Færdselsskade. Dækker skader på dine ting ved færdselsuheld, hvor du er på cykel, i bil eller med offentlig transport.
 • Skade på bagage i udlandet. Dækker, hvis din bagage bliver ødelagt eller stjålet på rejsen.
 • Psykologisk krisehjælp. Dækker psykologisk krisehjælp, fx ved livstruende sygdom eller alvorlig ulykke i din nærmeste familie.
   

Gør din indboforsikring endnu bedre
Du kan sammensætte og udvide din indboforsikring med flere dækninger:

 • Pludselig skade. Få dækket pludselige skader på dine ting – fx hvis du sætter dig på dine briller eller vælter en dyr vase.
 • Elektronikskade. Få dækket pludselige skader på elektronisk udstyr, fx hvis du taber din bærbare pc på vej ned ad trappen. Dækker også funktionsfejl på udstyr under 4 år.

Ansvarsforsikring - sådan er du dækket

Med en ansvarsforsikring er du dækket, hvis du som privatperson eller som ejer af et nedlagt landbrug er skyld i skader på andre personer eller deres ting. Dine selvkørende maskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruger du maskinerne i trafikken, er det lovpligtigt med en ansvarsforsikring.

Altid med i ansvarsforsikringen
Forsikringen dækker altid:

 • Privatansvar. Dækker, hvis du bliver gjort erstatningsansvarlig for skade på andre personer eller deres ting. Forsikringen dækker også, hvis du har hund, og den er skyld i skader på andre personer, herunder figuranter.
 • Ansvar som ejer af nedlagt landbrug. Dækker, hvis du som ejer af et nedlagt landbrug bliver gjort erstatningsansvarlig på grund af skader på andre personer eller deres ting.
 • Forureningsansvar inkl. jordforurening. Dækker, hvis dit nedlagte landbrug har erstatningsansvar i en forureningssag.
 • Retshjælpsforsikring. Dækker dine omkostninger, hvis du får brug for en advokat. Både i private tvister og tvister opstået i forbindelse med dit nedlagte landbrug.
 • Hundeansvar. Dækker, hvis du har hund, og den er skyld i skader på andre personer, herunder figuranter.


Gør din ansvarsforsikring endnu bedre
Du kan vælge at udvide din ansvarsforsikring med flere dækninger alt efter, hvad du har brug for i dit landbo:

 • Miljøforsikring. En udvidet forsikring, der supplerer den forureningsdækning, som altid er med i ansvarsforsikringen. Miljøforsikringen indeholder både rådgivning og økonomisk erstatning i forureningssager.

Diverse Løsøre – sådan er du dækket

Altid med i dækningen Diverse Løsøre
Forsikringen dækker, hvis dit løsøre bliver skadet ved eksempelvis brand, vandskade, tyveri eller hærværk. Diverse løsøre betyder alt det løsøre – fx maskiner og dyr – du alene har til privat- og hobbybrug. Forsikringen erstatter samlet op til 763.500 kr. (2017)

Særlige forsikringer

Som en del af din landboforsikring kan du tilvælge en række særlige forsikringer efter behov:

 • Skovansvarsforsikring. Forsikringen dækker ved skader på personer eller ting, du som ejer af skov er erstatningsansvarlig over for.
 • Skovbrandforsikring. Forsikringen dækker brand i skove og andre bevoksninger.
 • Juletræsforsikring. Forsikringen dækker ved brand på bevoksninger med juletræer, samt tyveri af pyntegrønt og juletræer.

Mest stillede spørgsmål

Hvad dækker landboforsikringen?

Forsikringen bliver sammensat, så den passer til dig og din ejendom. Forsikringen er bygget med elementer fra vores bygningsforsikring, indboforsikring, ansvarsforsikring og løsøreforsikring - så er både din ejendom, dine ting og dit ansvar dækket, hvis uheldet skulle være ude.

Hvad koster en landboforsikring?

Når vi skal udregne prisen på en landboforsikring, vil vi starte med at stille en række spørgsmål.

De tager udgangspunkt i:

 • Antallet af bygninger.
 • Hvad dine bygninger anvendes til.
 • Hvor meget indbo du har.

Vil du vide mere om, hvad prisen er for lige præcis dit nedlagte landbrug, kan du kontakte os og få et tilbud.

Hvad er forskellen på en landboforsikring og en landbrugsforsikring?

Landboforsikringen er til dig, der bor i et nedlagt landbrug og ikke er momsregistreret.

Landbrugsforsikringen er derimod til dig, der bor på et landbrug og arbejder professionelt som landmand. Forsikringen bliver tilpasset, så den passer til lige din type af landbrug - og den dækker både dig som privatperson og i dit erhverv.

Kan jeg få rabat, hvis jeg har flere forsikringer hos jer?

Ja, du kan både få rabat på dine forsikringer og adgang til flere fordele, når du samler dine forsikringer hos os. Du kan læse mere om fordelsprogrammet Tryg Landbo her.

Hvad gør jeg, hvis der opstår en skade?

Hvis uheldet er ude, kan du nemt anmelde din skade til vores skadeafdeling. Der kan være forskel på, hvem du skal kontakte alt efter, hvilken skade du oplever. Du kan finde kontaktinformationen her.