It-ansvarsforsikring, kvinde sidder foran computer

It-ansvarsforsikring
sikrer jer ved erstatningssager

It-ansvarsforsikringen dækker, hvis I skal erstatte skader eller tab af data og andre værdier. Forsikringen dækker også praktisk hjælp til at håndtere uberettigede erstatningskrav.

Sådan er I dækket

It-ansvarsforsikringen dækker produktansvar, erhvervsansvar, tab af data, formuetab og sagsomkostninger. Vi dækker:

Produktansvar

Forsikringen dækker de skader, der sker på grund af en defekt ved jeres produkt eller ydelse efter levering. Som producent er I objektivt ansvarlige. Det vil sige, at det er uden betydning, om I har begået en fejl eller ej. I bærer det fulde ansvar for produktet eller ydelsen.

Erhvervsansvar

Forsikringen dækker de skader, medarbejderne kan forvolde under levering af produkter eller ydelser. 

Tab af data

Hvis I skal erstatte tab af data, dækker forsikringen:

  • Reetableringsomkostninger. Gendannelse af tabt eller forvrænget information, software eller fysiske dokumenter.
  • Undersøgelsesomkostninger. Undersøgelse af omfanget af tabt eller forvrænget data.

Formuetab

Forsikringen dækker, hvis I er ansvarlige for formuetab – fx, hvis en kunde er gået glip af salg på grund af en fejl i jeres it-løsning.

Sagsomkostninger

Omkostninger til advokater mv. er med i it-ansvarsforsikringen – også til retssager i udlandet.

Vi er med hele vejen

Så snart en person eller virksomhed kræver erstatning fra jer, træder vi til. I samarbejde med jer vurderer og afslutter vores jurister og it-eksperter sagen bedst muligt for alle parter. 

Særlige fordele i it-ansvarsforsikringen

Skræddersy din forsikring
Du kan skræddersy forsikringen ud fra din virksomheds it-løsninger.
Dækker ved erstatningskrav
Du er dækket mod erstatningskrav, hvis din kunde får økonomisk tab som følge af jeres it-løsning.
Vi sikrer dit omdømme
Du skal ikke selv håndtere klagesager mellem dig og kunden. Vi overtager sagen og sikrer dit omdømme.
Skovsø med redningskrans

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Tag vores guide og få et overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for.
Gå til guiden