It-ansvarsforsikring, kvinde sidder foran computer

It-ansvarsforsikring
sikrer jer ved erstatningssager

It-ansvarsforsikringen dækker, hvis I skal erstatte skader eller tab af data og andre værdier. Forsikringen dækker også praktisk hjælp til at håndtere uberettigede erstatningskrav.

Sådan er I dækket

It-ansvarsforsikringen dækker produktansvar, erhvervsansvar, tab af data, formuetab og sagsomkostninger. Vi dækker:

Produktansvar

Forsikringen dækker de skader, der sker på grund af en defekt ved jeres produkt eller ydelse efter levering. Som producent er I objektivt ansvarlige. Det vil sige, at det er uden betydning, om I har begået en fejl eller ej. I bærer det fulde ansvar for produktet eller ydelsen.

Erhvervsansvar

Forsikringen dækker de skader, medarbejderne kan forvolde under levering af produkter eller ydelser. 

Tab af data

Hvis I skal erstatte tab af data, dækker forsikringen:

  • Reetableringsomkostninger. Gendannelse af tabt eller forvrænget information, software eller fysiske dokumenter.
  • Undersøgelsesomkostninger. Undersøgelse af omfanget af tabt eller forvrænget data.

Formuetab

Forsikringen dækker, hvis I er ansvarlige for formuetab – fx, hvis en kunde er gået glip af salg på grund af en fejl i jeres it-løsning.

Sagsomkostninger

Omkostninger til advokater mv. er med i it-ansvarsforsikringen – også til retssager i udlandet.

Vi er med hele vejen

Så snart en person eller virksomhed kræver erstatning fra jer, træder vi til. I samarbejde med jer vurderer og afslutter vores jurister og it-eksperter sagen bedst muligt for alle parter. 

Særlige fordele i it-ansvarsforsikringen

Skræddersy din forsikring

Du kan skræddersy forsikringen ud fra din virksomheds it-løsninger.

Dækker ved erstatningskrav

Du er dækket mod erstatningskrav, hvis din kunde får økonomisk tab som følge af jeres it-løsning.

Vi sikrer dit omdømme

Du skal ikke selv håndtere klagesager mellem dig og kunden. Vi overtager sagen og sikrer dit omdømme.

Kvinde arbejder i butik

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Tag vores guide og få et overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for.

Gå til guiden