Forebyg skade

Forebyg brand i din virksomhed

I Danmark opstår der årligt mellem 25-30.000 brande i bygninger – en tredjedel af dem er virksomheder. Her får du en række gode råd til, hvordan du kan forebygge brandskader på arbejdspladsen.

Forebyg brand, mand tjekker el-installationer

En brandsikker arbejdsplads

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Brænder din virksomhed helt eller delvist ned, er det ikke kun lokaler og udstyr, du skal erstatte. Dit kundegrundlag skal måske også genopbygges -  for kunderne kan blive nødt til at gå andet sted hen, mens du genopbygger din virksomhed. Heldigvis er det langt mindre besværligt at forebygge end at genopbygge. Se her, hvilke områder du kan sætte ind på for at sikre din arbejdsplads mod brand. 

Elektriske installationer og apparater

En stor del af alle opståede brande skyldes elinstallationer. Dine ledninger og apparater er derfor et godt sted at sætte ind, når du vil brandsikre din virksomhed.

 • Tjek dine elinstallationer. Sørg altid for, at alle dine elinstallationer er lovlige, og kontroller dem regelmæssigt.
 • Sluk for strømmen inden du går hjem. Husk at sikre dig, at alle elektriske apparater er slukket, inden du går hjem. Du kan få installeret en 'timer' som automatisk slukker fx kaffemaskinen. Du kan også få installeret en hovedafbryder tæt ved døren, så du nemt kan slukke for alt strøm, inden du forlader bygningen. 
 • Brandfarlige væsker og gasser - skal du huske at opbevare godt adskilt fra antændelseskilder.
 • Termografering er godt givet ud. Får du termograferet dine eltavler, bliver det tydeligt, om der er steder, hvor der er for varmt. Varme indikerer nemlig, at der kan være funktionsfejl i tavlen og på den måde kan du mindske risikoen for brand i elinstallationerne. Husk at bruge en certificeret el-termograf. Se liste hos DBI.  
   

Brand kan forebygges

Per Nyholm glemmer aldrig den dag, da flammerne tog hans virksomhed gennem 20 år. Se filmen og hør hvordan du kan beskytte din arbejdsplads mod brand.

Branddøre og porte

I en arbejdshverdag hvor alt er fredeligt, kan det være nemt at glemme den vigtige funktion af både branddøre og nødudgange i din virksomhed. Gør dig selv den tjeneste at få inkorporeret en ugentlig opmærksomhed på dette vigtige punkt i dit beredskab – det kan betyde forskellen på liv og død i en presset situation.  

 • Ugentlig kontrol. Væn dig til at kontrollerer branddøre og porte for fejl en gang om ugen. Konstaterer du fejl, så ret dem straks. 
 • Styr på lukkesystemet. Forsyn dine branddøre og porte med et godkendt automatisk lukkesystem.
 • Hold alle nødudgange frie. Bloker ikke dine branddøre og porte.
 • Installer et brandventilationssystem. Det er en god idé at have et brandventilationssystem, der sørger for, at røg og varme ventileres ud af lokalet. Dermed holdes flugt- og brandveje fri.
 • Skal du bygge om? Anvend brandsikre eller brandhæmmende materialer, når du bygger om eller renoverer. Brug fx gips som loftbeklædning i stedet for træ.
 • Brandsektionering er godt - det opdeler ejendommen i flere sektioner og forhindrer spredning af en evt. brand. 

Automatisk brandalarmering og vandsprinkler

En investering i et brandalarmeringsanlæg kan hurtigt tjene sig hjem, hvis en brand skulle opstå. 

 • En brandalarm opdager hurtigt røg og varmeudvikling, før selve branden opstår. 
 • Hvis din brandalarm er opkoblet til brandvæsnet, sikrer det dig en hurtig udrykning.
 • Et vandsprinkleranlægget er et godt supplement. Anlægget starter automatisk med at slukke eller kontrollere branden, indtil brandvæsnet ankommer.

Varmt arbejde

 • Hvert år opstår der ca. 1.000 brande som følge af ’varmt arbejde’, dvs. vinkelslibning, svejsning og skærebrænding.
 • Klare sikkerhedsregler og opsyn med arbejdsstedet efter arbejdets afslutning kan forhindre de fleste brande.
 • Dansk Brandteknisk Instituts hjemmeside kan du købe kurser inden for varmt arbejde. Efter endt kursus vil du bl.a. være i stand til korrekt at anvende værktøjer som vinkelsliber, skærebrænder m.m. 

 

Lav en beredskabsplan

Overlevelseschancerne for små og mellemstore virksomheder kan være svære efter en omfattende brandskade. Meget afhænger af, om du som virksomhedsejer kan servicere og fastholde dine kunder under genopbygningen, indtil virksomheden er på fode igen. Vi anbefaler, at du laver en ’beredskabsplan’, hvor du overvejer, hvad du og dine medarbejdere kan gøre for at holde på kunderne, hvis uheldet er ude.

Vurdér hvad der er vigtigst for, at I kan servicere kunderne, og hvordan du kan få adgang til det, din virksomhed behøver i en genopbygningsfase.

En beredskabsplan kan omfatte: 

 1. Alternativ lokation, hvor du kan møde og servicere kunder. Det kan evt. være igennem samarbejdspartnere eller leverandører.
 2. Hvordan du kan genanskaffe, leje eller låne materialer, som er nødvendige for driften?
 3. Hvordan orienterer du kunderne om situationen, og hvor de midlertidigt kan træffe dig? 

Tilgængeligt og funktionsdygtigt brandudstyr

Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt i dit beredskab er, at alle ved, hvor de skal gå hen, og hvad de skal gøre, i tilfælde af brand. Sørg også for, at det nødvendige brandudstyr er tilgængeligt og virker, når det skal bruges. 

 • Alle medarbejdere skal hurtigt kunne finde og komme frem til brandslukningsudstyret.
 • Alle i virksomheden skal være orienteret om brandsikkerheden og evakueringsproceduren.
 • Hav altid brandslukker el. lignende i nærheden og kontroller regelmæssigt, at de er funktionsdygtige. 

Der findes flere forskellige typer brandslukkere. Her kan du se, hvilken brandslukker der passer til at slukke forskellige brandtyper.
 

Vælg den rigtige brandslukker

SkumslukkerKan bruges på faste stoffer, væsker, personer samt elektriske anlæg op til 1000 V.
VandslukkerKan bruges på faste stoffer, personer samt elektriske anlæg op til 1000 V.
KulsyreslukkerKan bruges på væsker samt elektriske anlæg op til 1000 V.
BrandtæppeKan bruges på faste stoffer, væsker, friture, personer samt el-artikler
PulverslukkerKan bruges på faste stoffer, væsker, gasser samt elektriske anlæg op til 1000 V.

Faste stoffer = Træ, papir, tekstiler og glødende materialer
Væsker = Benzin, dieselolie, maling, tændvæske m.m.
Gasser = Butan, propan m.m.

Brandsikring under byggearbejde

På byggepladsen kan brandsikkerhed godt være det sidste man overvejer. Ved virksomheder, som får udført byggearbejde, er det derfor vigtigt, at medarbejderne er handlingsparate og oplyste, når det gælder brandfare. Dette gælder også for de virksomheder, der udfører byggearbejdet. Her det vigtigt, at entreprenøren tænker brandsikring ind i arbejdet.

byggeplads


Download faktaark her

Læs mere om brandsikkerhed på byggepladsen