Forebyg skade

Få styr på din it-sikkerhed

It-kriminalitet er en risiko, som alle virksomheder må forholde sig til - både når det handler om sikker software, adfærd og hardware. Vi har samlet en række gode råd til din virksomhed, så du kan få styr på it-sikkerheden.

It-sikkerhed, kvinde snakker i mobil om sikkerhed på nettet foran computer

Sikker adfærd

 • Brug stærke adgangskoder og skift dem jævnligt.
 • Lav backup og sikkerhedskopier af vigtige data og programmer jævnligt.
 • Undgå at afgive personlige oplysninger i e-mails og på hjemmesider.
 • Undgå at besvare spam – fx kædemails og e-mails med ukendte links. 
 • Vær kritisk med at åbne links og vedhæftede filer i e-mails - selv fra en samarbejdspartner eller kunder. Mange videresender en virus uden at være klar over det.
 • Forhold dig kritisk til ukendte hjemmesider, før du downloader programmer. 

Sikker software

 • Installer firewall og antivirus software.
 • Hold alt software opdateret - gerne ved automatisk opdatering.
 • Aktiver kryptering på det trådløse netværk.
 • Vær kritisk inden du downloader software fra internettet.

Sikker hardware

 • Opbevar serveren i et aflåst rum.
 • Sørg for god udluftning i serverrummet. Temperaturen bør være 18-25 grader og gerne konstant, ifølge Dansk Industris kølingsvejledning.
 • Benyt serverskab og hæv det en halv meter over gulvet. Det beskytter både mod indbrud, brand og vandskade.
 • Det er en god ide at have tilkoblet en nødgenerator, der kan genstarte servere ved strømsvigt.

Hvis du opdager noget, der gør dig utryg

Luk ned for programmer, trådløse netværk og hardware, og få professionel hjælp til fejlsøgning. Spær netbanksadgangen og konti for at være sikker på, at der ikke stjæles fra virksomheden.

Vær helt sikker på nettet og fuldt dækket

Med eProtect kan du vælge dækninger, der hjælper dig med it-sikkerheden:

 • eProtect Driftstab. Dækker din virksomheds driftstab efter cyber-, hacker-, virusangreb og andre skader på jeres it-systemer, der er dækket af eProtect.
 • Tryg Datatab. Ved cyberangreb med læk af persondata har du efter EU-lovgivning pligt til at informere Datatilsynet inden 72 timer. Datatab hjælper med de lovpligtige informationsopgaver for dig. Læs mere om Tryg Datatab.
 • Tryg Datatab Ansvar. Dækker, hvis de berørte personer, efter et datalæk, kræver erstatning for dokumenteret skade eller tab. Derudover hjælper vi også med at afvise uberettigede krav. 
 • ID-tyveri. Dækker assistance til at forebygge, opdage og begrænse de økonomiske skadevirkninger efter tyveri eller misbrug af virksomhedens identitet.
 • Tryg Backup. Onlineservice, der tager daglig backup af virksomhedens data. Ubegrænset plads. Læs mere om Tryg Backup.
 • Tryg DNS-boks. Blokerer internetsider, der er kendt for at indeholde virus og malware. Har din virksomhed flere end 25 ansatte, anbefaler vi Tryg DNS-boks Pro, som kan håndtere større trafikmængder.

Få hjælp med eProtect

Med eProtect kan du trække på professionel assistance døgnet rundt i tilfælde af cyber- og hackerangreb.  

Få hjælp 24/7
Du får professionel rådgivning døgnet rundt

Økonomisk støtte
Du får dækket de økonomiske tab i din virksomhed som følge af angrebene.

Reetablering af data
Vi fokuserer på at reetablere mest mulig data, så din virksomhed kan fortsætte uden store tab.