Entrepriseforsikring, bygningskonstruktør, entreprenør og håndværker ser på bygningstegning

Entrepriseforsikring – hvis der skal bygges på din grund 

Med en entrepriseforsikring er du som bygherre eller ejer af bygningen godt dækket i en byggeproces, hvis der sker skader på byggeriet eller omgivelserne. Forsikringen giver også klare linjer for ansvarsfordelingen mellem bygherre og entreprenør.

Sådan dækker forsikringen

Med entrepriseforsikringen får du en omfattende basisdækning, der sikrer bygherre og ejer af bygningen mod fysisk skade på det udførte arbejde, byggematerialer og midlertidige konstruktioner til at udføre entreprisen.

Vi dækker:

  • Skader, der er opstået ved kriminelle handlinger
  • Skader, der er opstået i byggeprocessen
  • Skader, der er opstået ved særligt voldsomme vejrforhold


Derfor anbefaler vi forsikringen

Hvis ikke andet er aftalt mellem bygherre og entreprenør, gælder bestemmelserne i forsikring i Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 [AB92] §8.

Disse bestemmelser giver dog ved langt de fleste nybyggerier, om- og tilbygninger hverken bygherre eller entreprenør tilstrækkelig økonomisk sikkerhed mod skader og erstatningskrav.

Min virksomhed

nemt overblik på Min virksomhed

Vil du se detaljer på dine forsikringer eller selv foretage ændringer? Du kan klare det meste online ved at logge ind på Min virksomhed.

Her kan du bl.a. få overblik over aktive og ophørte forsikringer, anmelde en skade eller se beløbet på din eventuelle bonus. Det er også på Min virksomhed, at vi sender beskeder til dig.

Log ind

Særlige fordele entrepriseforsikring

Både små og store byggeprojekter
Som bygherre er du sikret i små såvel som store byggeprojekter, hvis der sker skader på dit byggeri eller omgivelserne.
Tyveri og materielle skader
Vi dækker tyveri og pludselige skader på byggematerialer.
Omkringliggende bygninger
Vi dækker din ansvarserstatning, hvis der sker skader på omkringliggende bygninger.

Gør din forsikring endnu bedre

Du kan vælge at udvide entrepriseforsikringen med flere dækninger:

  • Forsikring af bygherrens eksisterende bygninger og bygningsanlæg. Denne dækning er især relevant ved om- og tilbygninger.
     
  • Ansvarsforsikring af bygherrens erstatningsansvar for person- og tingskade i forbindelse med udførelse af entreprisen. Denne dækning er aktuel, når bygherrens eller entreprenørens eksisterende ansvarsforsikring ikke er tilstrækkelige til at dække risikoen. Forsikringen dækker person- og tingskade med en dækningssum på 1 mio. kr.
Billede af mor med et sygt barn

Om Coronavirus og din forsikring

Vi følger regeringens udmeldinger om at minimere smittespredningen af Coronavirus. Se, hvad det betyder for din forsikring og få svar på dine spørgsmål her. 

Læs mere

Er du entreprenør?

Som entreprenør er du ikke ansvarlig for det, der er på andres grunde - men husk gerne bygherre eller ejer af bygningen på at have en entrepriseforsikring og en bygningsforsikring.

Til gengæld skal du sørge for at have en erhvervsforsikring med en produktforsikring, og hvis du er i en rådgivende position, skal du også tænke på en rådgiveransvarsforsikring.

Skovsø med redningskrans

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Tag vores guide og få et overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for.
Gå til guiden