Entrepriseforsikring, bygningskonstruktør, entreprenør og håndværker ser på bygningstegning

Entrepriseforsikring til erhverv – hvis der skal bygges på din grund 

Med en entrepriseforsikring til erhverv er du som bygherre eller ejer af bygningen godt dækket i en byggeproces, hvis der sker skader på byggeriet eller omgivelserne. Forsikringen giver også klare linjer for ansvarsfordelingen mellem bygherre og entreprenør.

Sådan dækker entrepriseforsikringen

Med entrepriseforsikringen får du en omfattende basisdækning, når du bygger nyt. Entrepriseforsikringen sikrer bygherre og ejer af bygningen mod fysisk skade på det udførte arbejde, byggematerialer og midlertidige konstruktioner til at udføre entreprisen.

Vi dækker skader:

 • Der er opstået ved kriminelle handlinger
 • Der er opstået i byggeprocessen
 • Der er opstået ved særligt voldsomme vejrforhold

Derfor anbefaler vi forsikringen

Hvis ikke andet er aftalt mellem bygherre og entreprenør, gælder bestemmelserne for forsikringer i 'Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 [AB92] §8'.

Disse bestemmelser giver dog ved langt de fleste nybyggerier, om- og tilbygninger hverken bygherre eller entreprenør tilstrækkelig økonomisk sikkerhed mod skader og erstatningskrav.

Min virksomhed

nemt overblik på Min virksomhed

Vil du se detaljer på dine forsikringer eller selv foretage ændringer? Du kan klare det meste online ved at logge ind på Min virksomhed.

Her kan du bl.a. få overblik over aktive og ophørte forsikringer, anmelde en skade eller se beløbet på din eventuelle bonus. Det er også på Min virksomhed, at vi sender beskeder til dig.

Log ind

Særlige fordele entrepriseforsikring

Både små og store byggeprojekter

Som bygherre er du sikret i små såvel som store byggeprojekter, hvis der sker skader på dit byggeri eller omgivelserne.

Tyveri og hærværk

Vi dækker tyveri og pludselige skader på byggematerialer.

Omkringliggende bygninger

Vi dækker din ansvarserstatning, hvis der sker skader på omkringliggende bygninger.

Gør din forsikring endnu bedre

Du kan vælge at udvide entrepriseforsikringen med flere dækninger:

 • Forsikring til bygherrer mod skade på eksisterende bygninger og bygningsanlæg. Denne dækning er især relevant ved om- og tilbygninger.
   
 • Ansvarsforsikring af bygherrens erstatningsansvar for skade på personer eller ting i forbindelse med udførelse af entreprisen. Denne dækning er aktuel, når bygherrens eller entreprenørens eksisterende ansvarsforsikring ikke er tilstrækkelige til at dække risikoen. Forsikringen dækker person- og tingskade med en dækningssum på 1 mio. kr.
Skift til månedsbetaling

Hjælp likviditeten – skift til månedsbetaling 

Du kan skifte til månedsbetaling på mange af vores forsikringer, hvis du i dag betaler helårligt.

Det kan give dig penge tilbage på kontoen her og nu, hvor du har brug for dem. Samtidig får du en betalingsordning, der kan give luft i økonomien ved at dele dine udgifter op i mindre bidder.

Ring og hør mere på 44 20 64 28

Er du entreprenør?

Som entreprenør er du ikke ansvarlig for det, der er på andres grunde - men husk gerne bygherre eller ejer af bygningen på at have en entrepriseforsikring og en bygningsforsikring til erhverv.

Til gengæld skal du sørge for at have en erhvervsforsikring med en produktforsikring, og hvis du er i en rådgivende position, skal du også tænke på en rådgiveransvarsforsikring.

Mest stillede spørgsmål

Hvad dækker en entrepriseforsikring?

Forsikringen dækker dig under en byggeproces, hvis du er ejer af bygningen eller er bygherre. Det kan være i den situation, at der sker skade på byggeriet eller på omgivelserne.

Vi dækker:

 • Skader, der er opstået ved kriminelle handlinger
 • Skader, der er opstået i byggeprocessen
 • Skader, der er opstået ved særligt voldsomme vejrforhold

Forsikringen giver også klare linjer for ansvarsfordelingen mellem bygherre og entreprenør.

Hvad koster en entrepriseforsikring?

Når du ønsker at købe entrepriseforsikring, beregnes prisen ud fra forskellige parametre.

Vi tager her højde for byggeprojektet og dine specifikke behov. Eksempler på dette kunne være:

 • Risiko: Hvad du bygger
 • Dækningsomfang: Hvilke dækninger og udvidelser, du ønsker
 • Byggeperiode: Hvor lang tid du forventer, at byggeprojektet løber
 • Valg af selvrisiko

Vil du vide mere om, hvad prisen er for lige præcis din virksomhed, kan du kontakte os og få et tilbud.

Dækker forsikringen også ved små byggeprojekter?

Ja, forsikringen dækker både ved små og store byggeprojekter, hvis der opstår en skade på dit byggeri eller på omgivelserne.

Hvad gør jeg, hvis der sker en skade på omkringliggende bygninger?

Skulle der undervejs i dit byggeri komme til at ske skade på de bygninger, der ligger ved siden af, skal du skynde dig at melde skaden til os. Så sørger vi for at dække din ansvarserstatning.

Hvilke forsikringer er ellers relevante for mig under et byggeprojekt?

Som bygherre eller ejer af den bygning, der arbejdes på, er det også en god idé at have en bygningsforsikring. Denne forsikring bliver skræddersyet til din virksomheds behov, og her får du fx dækket murene og taget på din bygning samt hegn, hvidevarer, fastlimede indendørstæpper og alarmanlæg, hvis uheldet skulle være ude. 

Er du entreprenør, skal du sørge for at have en erhvervsforsikring med en produktforsikring - og hvis du er i en rådgivende position i forhold til byggeriet, skal du også tænke på en rådgiveransvarsforsikring.

Husk at du altid er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om hvilke forsikringer, der passer til din virksomheds behov.

Kvinde arbejder i butik

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Tag vores guide og få et overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for.

Gå til guiden