Mexico er ramt af jordskælv

Kraftigt jordskælv lukker lufthavnen. Vi hjælper med afbestilling og evakuering.

Læs mere
Er du ramt af Maria? Læs mere
Transport og Spedition

De rigtige forsikringer til transport- og speditionsbranchen

Skader på gods eller personer, kan have store konsekvenser, hvis du bliver pådraget et erstatningsansvar. Med en god forsikringspakke er både dit ansvar, gods, køretøj og personale sikret. Så har du økonomisk tryghed, hvis uheldet er ude - og kan komme hurtigt videre.

Sådan er du dækket

 • Arbejdsskadeforsikring
  Dækker dine medarbejdere, hvis de får en skade på arbejdet. Lovpligtig for alle arbejdsgivere.
 • Bil – og firmabilforsikring
  Med en bil- og firmabilforsikring får du både den lovpligtige ansvarsforsikring og en kaskoforsikring.
  Ansvarsforsikringen dækker ved uheld i trafikken, hvis du kommer til at skade dine passagerer og andre personer eller kommer til at skade deres ting og køretøjer.
  Kaskoforsikringen dækker skader på egen bil, trailer eller andet påhæng, hvis de fx bliver stjålet eller får en skade i et trafikuheld.
 • Lastbilforsikring
  Lovpligtig for alle lastbiler. Dækker personskade og tingskade som påføres andre - dog ikke skade på ens egen lastbil. Trækkes din påhængsvogn af et udenlandsk køretøj, kan det være en god idé at købe en selvstændig ansvarsforsikring.
 • Ansvarsforsikring arbejdsmaskiner
  Virksomhedens selvkørende arbejdsmaskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges fx en lift i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring til den.

Sådan er du dækket

 • Fragtføreransvarsforsikring
  Til dig der er transportør af gods. Sikrer dig mod det ansvar, som du kan blive idømt for skader, der kan ske på godset under transporten – både ved national og international transport.
 • Erhvervsansvarsforsikring
  Dækker din virksomheds erstatningsansvar for skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet.
 • Transportforsikring
  Dækker fysisk skade eller bortkomst af varer under transport, som følge af et uheld. Forsikringen vil altid blive tilpasset din virksomheds individuelle og aktuelle behov.
 • All Risk
  Til dine arbejdsmaskiner kan du købe en ’All Risk ’-forsikring, der dækker alle tænkelige skader.

Sådan er du dækket

 • Sygedriftstab
  Sikrer din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger. Du får erstatning ved sygeforløb over fire uger, alt efter din virksomheds behov og risiko. Du har fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres og hvor meget de skal forsikres for.
 • Bygningsforsikring
  Hvis du ejer den bygning, som du driver virksomhed fra, anbefaler vi en bygningsforsikring. Den dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader.
 • Sundhedsforsikring
  Med denne forsikring får du hurtig adgang til privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikrede netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet, ved sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.
 • eProtect
  Forsikring, der hjælper ved virus- og hackerangreb på din virksomhed. Professionel assistance 24 timer i døgnet og dækning af omkostninger af angrebet, som fx rekonstruktion af it-systemer, netværk, software og data.

Sådan er du dækket

Læs om forsikringerne

Se dem her
Bliv klogere
Er du blevet interesseret i en eller flere forsikringer til din branche? Bliv klogere på vores produktsider eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.