Er du ramt af Maria?

Orkanen Maria raser i Caribien. Vi er i beredskab og hjælper dig.

Bygge- og Anlægsbranchen

De rigtige forsikringer til dig i bygge- og anlægsbranchen

I en hverdag med værktøj og store maskiner er uheld ingen sjældenhed. Konsekvenserne kan være store – både for dig og dine kunder. Derfor skal vi sikre din virksomhed for ansvar, ulykke og tyveri. Så kan du komme godt videre, hvis uheldet er ude.

Sådan er du dækket

 • Arbejdsskadeforsikring
  Dækker dine medarbejdere, hvis de får en skade på arbejdet. Lovpligtig for alle arbejdsgivere.
 • Bil – og firmabilforsikring
  Med en bil- og firmabilforsikring får du både den lovpligtige ansvarsforsikring og en kaskoforsikring.
  Ansvarsforsikringen dækker ved uheld i trafikken, hvis du kommer til at skade dine passagerer og andre personer eller kommer til at skade deres ting og køretøjer.
  Kaskoforsikringen dækker skader på egen bil, trailer eller andet påhæng, hvis de fx bliver stjålet eller får en skade i et trafikuheld.
 • Ansvarsforsikring arbejdsmaskiner
  Dine selvkørende arbejdsmaskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges fx en minigraver i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring.

Sådan er du dækket

 • Erhvervsforsikring
  Sikrer dit inventar mod brand-, tyveri- og vandskader. Eksempelvis dit værktøj, reservedele, maskiner, samt de driftstab og meromkostninger, der kan være i forbindelse med en skade.
 • Ansvarsforsikring
  Dækker din virksomheds produktansvar hvis dine produkter eller ydelser viser sig at være defekte, efter I har leveret dem - fx hvis det nyopførte loft bryder sammen. Dækker også din virksomheds erstatningsansvar, hvis der sker skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet - fx hvis en person kommer til skade under nedrivning af en væg.
 • Sygedriftstab
  Sikrer din virksomheds økonomi ved langtidssygemeldinger. Du får erstatning ved sygeforløb over fire uger, alt efter din virksomheds behov og risiko. Du har desuden fuld frihed til at vælge, hvem der skal forsikres og hvor meget de skal forsikres for.
 • eProtect
  Forsikring, der hjælper ved virus- og hackerangreb på din virksomhed. Professionel assistance 24 timer i døgnet og dækning af afledte omkostninger som fx rekonstruktion af it-systemer, netværk, software og data.

Sådan er du dækket

 • Kaskoforsikring arbejdsmaskiner
  Vi anbefaler en kaskoforsikring mod skader på dine arbejdsmaskiner. Lejer du en arbejdsmaskine til en bestemt arbejdsopgave, er det oftest dig som lejer, der skal sørge for kaskoforsikring i lejeperioden.
 • Entrepriseforsikring
  Dækker skader på byggematerialer og permanente eller midlertidige konstruktioner, hvis der sker uforudsete skader på arbejdspladsen.
 • Kreditforsikring
  Sikrer dig, hvis dine kunder ikke kan betale deres regning. Du kan få op til 90 % af dit tab og få et løbende overblik over kreditrisikoen på dine kunder.

Sådan er du dækket

Læs om forsikringerne

Se dem her
Bliv klogere
Er du blevet interesseret i en eller flere forsikringer til din branche? Bliv klogere på vores produktsider eller bestil et tilbud – og husk at vi altid gerne hjælper med en løsning, der er tilpasset din virksomheds behov.