Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

Bestyrelses- og direktionsansvar – beskyt dit personlige ansvar

En bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring beskytter din private formue ved erstatningssager. 

Sådan er du dækket

Forsikringen dækker, hvis direktører og bestyrelsesmedlemmer bliver gjort juridisk ansvarlige ved ledelsen af et selskab eller en frivillig forening (fx ejer- og andelsforening) og skal betale erstatning. Vi dækker bl.a.

  • Din personlige hæftelse – det, du skal betale i erstatning ved et krav.
  • Udgifter til advokater og andre sagkyndige, der skal hjælpe med at løse sagen.
  • Dine sagsomkostninger – også selvom sagen viser sig at være uberettiget. Sagsomkostninger overstiger ofte erstatningens beløb.
  • Dit renommé – fx udgifter til konsulentydelser, der kan dæmpe den negative effekt efter et erstatningskrav. 

Hvornår er direktører og bestyrelsesmedlemmer ansvarlige?

Direktører og bestyrelsesmedlemmer kan blive gjort ansvarlige både for en aktiv handling eller for at undlade at handle, fx efter aktieselskabslovens regler om at:

  • styre selskabet og dets økonomi
  • holde tilsyn med direktionen
  • sikre, at selskabets aktiviteter holdes inden for vedtægterne.

Arbejder du frivilligt?

Selvom din medlemspost er frivillig eller ulønnet, er dit personlige ansvar ikke dækket gennem dine private forsikringer.

Vi anbefaler ulønnede bestyrelser og repræsentantskaber, som fx foreningsarbejde, at sikre deres ansvar på samme måde som professionelle bestyrelsesmedlemmer. 

Særlige fordele i bestyrelses- og direktionsansvars­forsikringen

Beskytter private formuer
Forsikringen beskytter direktørers og bestyrelsesmedlemmers private formuer mod erstatningskrav.
Dækker udgifter til retshjælp
Vi dækker udgifter til retshjælp – også selv om kravet viser sig at være uberettiget.
Rådgivere med branchekendskab
Hos os får du rådgivning af erfarne erhvervsrådgivere med solidt branchekendskab.
Skovsø med redningskrans

Hvilke forsikringer passer til din virksomhed?

Tag vores guide og få et overblik over, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for.
Gå til guiden