Advokatforsikring, advokat i jakkesæt

Advokatansvarsforsikring – obligatorisk for alle advokater

Som advokat har du pligt til at have en ansvarsforsikring. Både når du arbejder som selvstændig advokat eller er ansat i en anden virksomhed.

Er du sikret ved erstatningskrav?

Som advokat har du i henhold til Advokatsamfundets vedtægter pligt til at have advokatansvarsforsikring. Den tegnes for hele advokatkontorer og sikrer dig og dine kolleger, hvis der bliver rejst et erstatningskrav imod jer.

Sådan dækker advokatforsikringen

Advokatansvarsforsikringen indeholder nævnte dækninger og derudover kan du supplere forsikringspolicen med visse ekstra dækninger.

Formueansvarsforsikring

Dækker det erstatningsansvar, som du og dine kolleger kan ifalde, hvis I gennem uagtsomme handlinger eller undladelser er skyld i, at jeres kunder eller andre bliver udsat for et økonomisk tab.

Advokatgaranti

Dækker kundens tab, hvis du eller dine kolleger, uden at være berettiget til det, har brugt midler, der var betroet advokatkontoret som klientmidler.

Effekter i varetægt

Dækker skade på ting/værdier, der er i din varetægt på grund af et klientforhold.

Særlige fordele i advokatforsikringen

Én police med to forsikringer
Du har formueansvarsforsikring og garantiforsikring i én police.
Skræddersy din forsikring
Du kan skræddersy forsikringen med en række tilvalgsdækninger.
Tryghed ved erstatningssager
Forsikringen dækker erstatningsansvar for evt. formuetab hos klienter.

Gør din forsikring endnu bedre 

Forsikringen til advokater har en række målrettede dækninger, du kan vælge i mellem. Du kan bl.a. tilvælge:

Partnerhæftelse

Her kan du få dækket krav, der skyldes hæftelse for en anden partners ansvar. Dækningen er relevant i de tilfælde, hvor partneren har handlet forsætlig.

Ejendomsformidler

Denne del er pligtig, hvis du som advokat formidler fast ejendom på lige fod med ejendomsmæglere. Her er der nemlig særlige krav til ansvarsforsikring og garantistillelse.

Bestyrelsespost

Hvis du tilvælger dækningen Bestyrelsesansvar, får du dækket det ansvar, du kan blive pålagt, når du som advokat er medlem af en bestyrelse.

Ejendomsadministration

Nogle advokatfirmaer driver også ejendomsadministration. Udvidelse af advokatansvarsforsikringen med dækning for denne aktivitet kan tilbydes, hvos administrationen udøves i selve advokatfirmaet eller i et selskab, der udelukkende ejes af de på advokatansvarsforsikringen nævnte (sikrede) advokater. 

In-House

Hvis du som ansat i et selskab, organisation eller lignende, der ikke er et advokatfirma. Her kan vi tilbyde, dig en advokatansvarsforsikring, som IN-House advokat.

Kautionsforsikring – for bestallingshavende advokater

Er du bestallingshavende advokat, kan du tegne en kautionsforsikring. Forsikringen dækker de tab, du som bobestyrer eller kurator måtte påføre boet ved bobehandlingen.

Forsikringen dækker ikke tab, der dækkes af din løbende advokatansvarsforsikring.

Du kan læse mere om kautionsforsikringen i betingelserne nedenfor.

Rådgivningsbranchen - mødelokale, hvor konsulent rådgiver

Hvilke forsikringer skal du have som rådgiver?

Afdæk dit forsikringsbehov hurtigt og enkelt.

 

Du kan finde dit cvr her