Advokatforsikring, advokat i jakkesæt

Advokatansvarsforsikring – obligatorisk for alle advokater

Som advokat har du pligt til at have en ansvarsforsikring. Både, hvis du arbejder som selvstændig advokat eller er ansat i en anden virksomhed.

Sådan dækker advokatforsikringen

Advokatansvarsforsikringen består af en formueansvarsforsikring og en garantiforsikring.

Formueansvarsforsikring

Forsikringen dækker erstatningsansvaret for det formuetab, der kan følge af dine eller dine medarbejderes uagtsomme handlinger eller undladelser, og som rammer jeres klienter eller andre.

Garantiforsikring

Forsikringen dækker det økonomiske ansvar, hvis du eller dine medarbejdere uretmæssigt har brugt midler, I var betroet som advokater.

Særlige fordele i advokatforsikringen

Én police med to forsikringer
Du har formueansvarsforsikring og garantiforsikring i én police.
Skræddersy din forsikring
Du kan skræddersy forsikringen med en række tilvalgsdækninger.
Tryghed ved erstatningssager
Forsikringen dækker erstatningsansvar for evt. formuetab hos klienter.

Gør din forsikring endnu bedre 

Du kan tilvælge en række målrettede dækninger til din advokatforsikring:

  • Underslæbsforsikring. Dækker dit tab, hvis dine medarbejdere uretmæssigt bruger midler, som de har været betroet eller har haft adgang til.
     
  • Erhvervsansvarsforsikring. Dækker erstatningskrav over for dig og dine medarbejdere som følge af skader på personer eller ting, som I påfører tredjemand ved uagtsom handling eller undladelse.
     
  • Kontorforsikring. Dækker inventar og andet erhvervsløsøre mod skader fra brand, tyveri, storm, vand og trafikuheld.
     
  • EDB- og Svagstrømsforsikring. Dækker it-systemer, maskiner, apparater og instrumenter til administrationsstyring mod direkte skade fra pludselige og uforudsete udefra kommende hændelser – medmindre de er direkte undtaget i betingelserne. Virusangreb er ikke dækket, hertil har vi eProtect.

Kautionsforsikring – for bestallingshavende advokater

Er du bestallingshavende advokat, kan du tegne en kautionsforsikring. Forsikringen dækker de tab, du som bobestyrer eller kurator måtte påføre boet ved bobehandlingen.

Forsikringen dækker ikke tab, der dækkes af din løbende advokatansvarsforsikring.

Du kan læse mere om kautionsforsikringen i forsikringsbetingelserne.

Leder du efter de gamle forsikringsbetingelser, kan du se dem her.

Rådgivningsbranchen - mødelokale, hvor konsulent rådgiver

Hvilke forsikringer skal du have som rådgiver?

Afdæk dit forsikringsbehov hurtigt og enkelt.

Prøv guiden