Advokatforsikring, advokat i jakkesæt

Advokatansvarsforsikring – obligatorisk for alle advokater

Som advokat har du pligt til at have en ansvarsforsikring. Både når du arbejder som selvstændig advokat eller er ansat i en virksomhed.

Sådan dækker advokatforsikringen

Som advokat har du i henhold til Advokatsamfundets vedtægter pligt til at have en advokatansvarsforsikring. Den gælder for hele advokatkontoret, og sikrer dig og dine kolleger, hvis der bliver rejst et erstatningskrav imod jer.

Advokatansvarsforsikringen indeholder følgende dækninger, og alt efter dit behov kan du tilvælge en række specielle dækninger. Dem kan du finde lidt længere nede på siden.

Formueansvarsforsikring

Dækker det erstatningsansvar, som du og dine kolleger kan ifalde, hvis I gennem uagtsomme handlinger eller undladelser er skyld i, at jeres kunder eller andre bliver udsat for et økonomisk tab.

Advokatgaranti

Dækker kundens tab, hvis du eller dine kolleger, uden at være berettiget til det, har brugt midler, der var betroet advokatkontoret som klientmidler.

Effekter i varetægt

Dækker skade på ting/værdier, der er i din varetægt på grund af et klientforhold.

Ophørsdækning

Hvis du ophører som beskikket advokat, dækker forsikringen formueansvar for skader der konstateres i en periode på 5 år fra ophør af beskikkelsen som advokat.

Min virksomhed

nemt overblik på Min virksomhed

Vil du se detaljer på dine forsikringer eller selv foretage ændringer? Du kan klare det meste online ved at logge ind på Min virksomhed.

Her kan du bl.a. få overblik over aktive og ophørte forsikringer, anmelde en skade eller se beløbet på din eventuelle bonus. Det er også på Min virksomhed, at vi sender beskeder til dig.

Log ind

Særlige fordele i advokatforsikringen

Skræddersy din forsikring

Du kan skræddersy forsikringen, så den passer til dit behov med en række tilvalgsdækninger.

Tryghed ved erstatningssager

Forsikringen dækker dit erstatningsansvar for formuetab samt sagsomkostninger ved både berettigede og uberettigede krav.

Erfarne specialister

Vores specialiserede advokater eller samarbejdspartnere hjælper dig i skadesituationen.

Gør din forsikring endnu bedre 

Forsikringen til advokater har en række målrettede dækninger, du kan vælge i mellem. Du kan bl.a. tilvælge:

 • Partnerhæftelse. Her kan du få dækket krav, der skyldes hæftelse for en anden partners ansvar. Dækningen er relevant i de tilfælde, hvor partneren har handlet forsætligt.
   
 • Ejendomsformidler. Denne del er lovpligtig, hvis du som advokat formidler fast ejendom på lige fod med ejendomsmæglere. Her er der nemlig særlige krav til ansvarsforsikring og garantistillelse.
   
 • Bestyrelsespost. Hvis du tilvælger dækningen Bestyrelsesansvar, får du dækket det ansvar, du kan blive pålagt, når du som advokat er medlem af en bestyrelse.
Du kan selv gøre noget for at forebygge indbrud

Forebyg indbrud i din virksomhed

Indbrud på arbejdspladsen er en ubehagelig overraskelse, som også kan gå ud over driften af din virksomhed. Heldigvis kan du selv gøre noget for at forebygge, at der kommer ubudne gæster efter lukketid. 

Læs mere

Kautionsforsikring – for bestallingshavende advokater

Er du bestallingshavende advokat, kan du købe en kautionsforsikring. Forsikringen dækker de tab, du som bobestyrer eller kurator måtte påføre boet ved bobehandlingen.

Forsikringen dækker ikke tab, der dækkes af din løbende advokatansvarsforsikring.

Du kan læse mere om kautionsforsikringen i betingelserne nedenfor.

Mest stillede spørgsmål

Hvad dækker en advokatansvarsforsikring?

Forsikringen dækker både dig som advokat og dine kolleger i tilfælde af erstatningskrav. Det kan fx være erstatningsansvar for økonomisk tab forårsaget af uagtsomme handlinger eller undladelser fra advokatens side.

Derudover dækker den også klientens tab, hvis du eller dit personale uberettiget har brugt midler, der er betroet advokatkontoret, samt skader på værdier i varetægt på grund af klientforhold.

Hvad koster en advokatansvarsforsikring?

Prisen på en advokatansvarsforsikring udregnes bl.a. ud fra følgende faktorer:

 • Hvor mange advokater der er omfattet.
 • Hvad advokatkontoret omsætter for.
 • Hvilke sagstyper I håndterer.
 • Hvilken dækningssum og selvrisiko kunden du ønsker.

Vil du vide mere om, hvad prisen er for lige præcis din virksomhed, kan du kontakte os og få et tilbud.

Har jeg som advokat pligt til at have en advokatansvarsforsikring?

Ja - Advokatansvarsforsikringen er en obligatorisk forsikring for alle advokater, uanset om du arbejder selvstændigt eller er ansat i en virksomhed. Forsikringen gælder for hele advokatkontoret, og sikrer dig og dine kolleger, hvis der skulle blive rejst et erstatningskrav imod jer.

Kan jeg tilvælge yderligere dækninger til advokatansvarsforsikringen?

Ja – du kan tilvælge følgende dækninger til din forsikring:

 • Partnerhæftelse
 • Ejendomsformidler
 • Bestyrelsespost
Hvor kan jeg se, hvilke forsikringer der ellers vil passe til min virksomhed?

Du kan nemt få overblik og finde relevante forsikringer ved at klikke dig videre til vores forsikringsguide. Her kan du blive klogere på de forsikringer, vi anbefaler til en virksomhed som din. Du kan enten taste dit cvr-nummer ind og få målrettede anbefalinger - eller overordnet se, hvilke forsikringer virksomheder i din branche typisk har.

Rådgivningsbranchen - mødelokale, hvor konsulent rådgiver

Hvilke forsikringer skal du have som rådgiver?

Afdæk dit forsikringsbehov hurtigt og enkelt.

 

Du kan finde dit cvr her