Mental sundhed

Mental sundhed

Mental sundhed er ofte uafhængig af sygdom. Det er derfor relevant at have fokus på at fremme mental sundhed blandt både raske og syge og både ved fysisk og psykisk sygdom

I samarbejde med 

Prescriba logo

Hvad er mental sundhed?

Sundhedsstyrelsen tager udgangspunkt i Verdenssundhedsorganisationen WHO’s definition af mental sundhed som en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

WHO definerer mental sundhed som en tilstand, hvor mennesker trives, fordi vi kan:

  • udvikle og udfolde vores evner
  • håndtere belastninger
  • indgå i positive sociale relationer
  • bidrage til fællesskabet


Det er ikke hver dag, vi oplever succes på alle fire områder, og flere danskere vurderer selv, at deres mentale sundhed er forringet.
Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 viser, at 29 % kvinder og 21 % mænd oplever et højt stressniveau, og at der er en bekymrende stigning. Det er derfor ikke uden grund, at vi oplever et større fokus på stress og mental sundhed i medierne, i sociale sammenhænge og på arbejdspladsen.

Du kan øve evnen til at være ’mindful’ i hvert eneste øjeblik i livets forskellige gøremål

Mindfulness

Alle kan lære at blive mere ’mindful’ i hverdagen og nyde godt af det. Mindfulness er evnen til at være til stede i nuet med nærvær og venlig opmærksomhed på tanker, følelser og krop i de situationer, som du møder i livet.

Læs mere