Work-life-balance handler om at få livet til at balancere for at skabe trivsel og overskud i din hverdag
Mental sundhed

Hvad er work-life-balance?

Work-life-balance handler om at få livet til at balancere for at skabe trivsel og overskud i din hverdag – både privat og arbejdsmæssigt. Men hvordan bruger du din energi og tid i løbet af en uge?

Med døgnets 24 timer kan det nogle gange være en kunst at få det hele til at gå op i en højere enhed og skabe god balance i hverdagen. Særligt, når grænserne for privatliv og arbejdsliv kan flyde sammen.

Karriere, partner, børn, fritidsinteresser, digital tilstedeværelse, drømmehus og rejser. Vi har mange ønsker, interesser og mål i livet. Ofte prøver vi at nå dem alle på samme tid og være fuldt til stede i alt, hvad vi gør. Men det er en illusion, at vi kan nå det hele og samtidig være ordentligt til stede i alt, hvad vi laver. Og med det grænseløse arbejde og den digitale tidsalder, vi lever i, opstår nye udfordringer, som også skal tages med i betragtning, når vi taler balance i hverdagen.

Vi har forskellige opfattelser af, hvornår livet balancerer. Ved at holde fokus, prioritere og planlægge det, du laver, og være mere bevidst om de til- og fravalg, som du træffer, kan du bedre få skabt balance i hverdagen. Stop op engang imellem og mærk efter, om du med dine prioriteter, ambitioner, muligheder og gøremål føler, at dit liv er i balance – trives du og har det godt? Eller er der noget, som kan gøres anderledes?

Hvad er balance?

Der er flere forståelser af, hvad balance er, og hvornår livet balancerer. Når du har balance i hverdagen, bliver du mere produktiv, positiv og kreativ – med andre ord en bedre arbejdskraft. I privatlivet bliver du mere nærværende, tilfreds og givende. Men hvad er balance egentlig?

 • Balance er, når du dagligt trives og har ro, energi og engagement til både at bidrage på arbejdet og derhjemme.
 • Balance kan ses som et sted mellem udfordring og aktivitet på den ene side og nærvær, afslapning og hvile på den anden side.

 

Eksempel

 • Balance er dit energiforbrug i døgnets 24 timer, eller hvordan du bruger din tid i løbet af en arbejdsuge, og når du kommer hjem.

 

Eksempel

 • Balance handler også om KRAM-faktorerne – og selvom du måske allerede bliver træt ved tanken om at skulle høre mere om kost, rygning, alkohol og motion – så kommer vi ikke uden om, at dét vi spiser og indtager, samt fysisk aktivitet og søvn, påvirker vores almene helbredstilstand og evne til at skabe balance i hverdagen. Læs mere om KRAM-faktorerne

Hvad kan du selv gøre?

Du kan selv gøre meget for at skabe balance i livet. Erkend først og fremmest, at du ikke kan nå det hele på samme tid. Du bliver nødt til at foretage nogle til- og fravalg for at skabe balance i hverdagen.

Dig og din tid (energi) – hvordan bruger du den bedst?

Overvej, hvordan du bruger din tid, og om du vil bruge den anderledes. 

 • Lav fx et tidsskema og registrér, hvad du over en uge bruger tiden på. Kan du bruge tiden på en anden måde, der i højere grad kan indfri dine ønsker til hverdagen, både hvad angår arbejds- og privatliv? 
 • Se også livet i et længere perspektiv. Livet er langt, og du kan prioritere forskellige ting i forskellige livsfaser. Du behøver ikke at have nået det hele som 40- eller 50- årig.
 • Slip tøjlerne. Det er en god ide at give dig selv lov til indimellem at slippe tøjlerne og leve i nuet. Glæd dig ved de små ting i hverdagen i stedet for blot at se frem til de store begivenheder, tænke på den næste arbejdsopgave mv. Vær nærværende i, hvad du laver. 
 • Undgå at blive udfordret i for lang tid ad gangen og for længe, uden plads til at hvile og restituere. Langt de fleste mennesker kan godt klare store udfordringer i en periode – særligt, hvis de oplever at stå sammen med andre om at tackle udfordringerne. Er du inde i en periode, hvor der fx er mange udfordringer på hjemmefronten, så prøv også at være åben omkring det på arbejdet. Tal med din chef og kollegaer, således at de kan vise hensyn. Fx ved at lade dig få mere arbejdsro eller få flere rutineopgaver (som ikke kræver så meget af dig). Så kan du bedre holde fokus og måske få ekstra energi, du kan tage med hjem. 
I arbejdslivet – gode råd til balance
 • Hvis du overvejer at tage imod nye opgaver, så overvej hvilken betydning det har for dit privatliv, inden du siger ja.
 • Sæt mål og rammer for opgaverne sammen med din leder for at sikre balance i hverdagen.
 • Tal med din leder og dine kolleger, hvis du har brug for at sætte nogle grænser for, hvornår du arbejder, og hvornår du ikke arbejder. Det kan være grænser i forhold til besvarelse af mails og telefonopkald om aftenen, og når du er hjemme pga. egen eller børnenes sygdom.
 • Overvej også, om du har brug for at sætte grænser for, hvornår du er tilgængelig for andre på selve arbejdspladsen.
 • Undgå at blive udfordret i for lang tid ad gangen og for længe uden plads til at hvile og restituere.
 • Prioritér dine arbejdsopgaver, og fremlæg for din leder – bed evt. din leder om hjælpe dig til at prioritere opgaverne, hvis du har behov for det.
   
I privatlivet – gode råd til balance
 • Der skal være plads til både privatliv og arbejde.
 • Prøv fx at lade privatlivet ‘konkurrere’ med arbejdslivet, enten gennem en fritidsinteresse, et godt parforhold eller samvær med mennesker, som du holder af. 
 • Sæt tid af til at være dig selv, hvor du går ture, læser bøger, lytter til musik, dyrker motion osv. 
 • Brug mere tid sammen med din kone/mand/kæreste/børn.
 • Sørg for god nattesøvn. Det gennemsnitlige søvnbehov hos voksne er 7,5 time pr. nat. 
 • Undgå at arbejde om aftenen, herunder tjekke mails mv.
 • Tal med din partner om, hvordan I kan indrette jer i forhold til hinandens jobs og ressourcer. Hjælp hinanden, og lav fx aftaler om praktiske gøremål, fordeling af husarbejdet, hvem der laver mad og henter/bringer børn. En god ide er at finde frem til fælles standarder, I begge har det godt med. Så I sammen får nogle gode rutiner op at køre omkring alt det praktiske i hverdagen, så det fungerer bedst muligt for alle – også med rum til at have tid til dig selv og dine egne fritidsinteresser. 
   

Refleksionsøvelse om, hvordan du bruger din tid

 • Stil dig selv disse fire spørgsmål:
  • Hvad bruger du din tid på i løbet af en uge? Tænk generelt over, hvordan du kan øge din indflydelse over, hvordan din energi bruges.
  • Hvad giver dig energi og overskud i hverdagen?
  • Hvad er dine vigtigste mål, ønsker og prioriteter lige nu i forhold til, hvor du er i livet?
  • Hvordan planlægger og prioriterer du dine gøremål? Planlæg, hvordan du får tilstrækkeligt med overskud flest mulige dage hver uge.

Sæt dig et mål – skriv ned og følg op

Når du har svaret på spørgsmålene: Sæt dig et realistisk mål. Hvad er de tre vigtigste ting, som giver dig energi og overskud. Prioritér dem, og start med et mål allerede fra næste uge. Sæt det i kalenderen, og følg op ugen efter, og begynd med næste mål, hvis du er klar til det. Tag et skridt ad gangen i det tempo, som passer dig.

 • Mål 1:  Fx jeg vil gerne udvise mere nærvær overfor mine børn ved at lege 30 minutter med dem hver dag efter arbejde. 
 • Mål 2: Jeg må ikke tjekke min arbejdstelefon i tidsrummet 17-20 og vil prioritere nærvær med venner og familie.
 • Mål 3: Jeg vil gerne cykle til og fra arbejde og få min kondition op. Sæt dig fx et mål for, hvor lang tid det efter 3 måneder skal tage dig at cykle til og fra job.

Kilde: Prescriba

Du kan øve evnen til at være ’mindful’ i hvert eneste øjeblik i livets forskellige gøremål

Mindfulness

Alle kan lære at blive mere ’mindful’ i hverdagen og nyde godt af det. Mindfulness er evnen til at være til stede i nuet med nærvær og venlig opmærksomhed på tanker, følelser og krop i de situationer, som du møder i livet.

Læs mere