Revisoransvarsforsikring, lommeregner ligger på budgetter og regninger

Revisoransvarsforsikring – dækker dit ansvar ved formuetab

Med en revisoransvarsforsikring er du dækket, hvis dine klienter bliver ramt af økonomisk tab på baggrund af din revision. Du skal have forsikringen for at blive beskikket som statsautoriseret og registreret revisor.

Sådan er du dækket

Revisoransvarsforsikringen består både af en ansvarsforsikring og en garantiforsikring.

Særlige fordele i revisoransvars­forsikringen

Lovkrav
Med forsikringen lever du op til lovkrav og kan trygt udføre dit arbejde med dine kunder.
Dækker ved erstatningskrav
Du er dækket mod erstatningskrav, hvis din kunde får økonomisk tab som følge af din revisorgerning.
Vi sikrer dit omdømme
Du skal ikke selv håndtere klagesager mellem dig og kunden. Vi overtager sagen og sikrer dit omdømme.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker økonomiske krav fra dine klienter eller andre. De økonomiske krav kan opstå på baggrund af fejl i din revision af regnskaber og supplerende beretninger eller fejl i din afgivelse af erklæringer og rapporter.

Ansvarsforsikringen består af to dele:

  • de aktiviteter, du udfører inden for revisorloven
  • din øvrige rådgivning af klienterne.

Ansvarsforsikringen dækker også dine medarbejdere, formuetab, renter af erstatningsbeløbet, udgifter til advokat og andre sagsomkostninger.

Garantiforsikring

Forsikringen dækker dit økonomiske ansvar fx ved underslæb.

Vi er med hele vejen

Så snart en person eller virksomhed kræver erstatning, træder vi til. I samarbejde med dig vurderer og afslutter vi sagen bedst muligt for alle parter.