Rabat til vores kunder

Få en gratis termografering og undgå brandskader

Vi tilbyder nu at betale for termografering af alle hoved- og undertavler på ejendomme med landbrugsproduktion.

Landbrugsmaskine og landmand

Hvorfor termografering?

I takt med, at landbrugene bliver større og større, og kravene til effektivisering skærpes, betyder det dagligt mere pres på elinstallationer og eltavler. 
Ifølge vores ingeniører opstår mindst 25 % af alle brande i elinstallationerne. En del af disse brandskader er så store og omfattende, at de ikke blot rammer økonomien og eksistensgrundlaget, men i lige så høj grad sætter mentale spor hos de skaderamte. 

Sammen kommer vi skaden i forkøbet 

En af vores vigtigste opgaver er selvfølgelig at være der, hvis skaden skulle ske. Men som tryghedsleverandør til landbruget synes vi, at forebyggelse er mindst ligeså vigtig og vi vil gerne bidrage til, at vores kunder kan undgå de helt store skader. 

Vi betaler

Har du en landbrugsforsikring hos os, og har du en bedrift, der belaster eltavlerne, refunderer vi beløbet for selve termograferingen (ekskl. moms). 

Sådan gør du

Send os rapporten, en kopi af den betalte faktura og dokumentation på udbedring af fejl – så erstatter vi beløbet. Udbedring af fejl og efterfølgende termograferinger skal du selv betale for.

Ring til Tryg Landbrug på 87 25 92 10 eller skriv til tryg-landbrug@tryg.dk.

Hvad er termografering?

Termografering er infrarød måling af dine eltavler og elinstallationer. Ved termografering foretages målinger, mens anlæggene er i drift og dermed er påvirket med størst mulig belastning. 

Den infrarøde stråling måles og præsenteres som farvebilleder på en skærm, der viser den direkte temperaturaflæsning. Billederne afslører forskelle i temperaturen og dermed eventuelle fejl i elinstallationerne.